Infoleht 13.05.2024 nr 29

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • segakoor Anima lauljaid ja tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid õpetajaid Trine Leppa, Eve Paapi ja Uve Saart ning kontsertmeistrit Jaan Kappi meeldejääva kevadkontserdi eest;
 • õpetajaid Mall Mattot, Aimar Poomi, Anneli Saarvat ja Ülle Seevrit õpilaste konkursside ettevalmistamise eest;
 • Artur Tšužast (10.d), Risto Koorepit (10.d) ja Mikk Artur Mikfelti (10.e) Euroopa Parlamendi valimisdebati organiseerimise ja läbi viimise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi järelarvestused jätkuvad 13.-15. maini.
  esmaspäev, 13.05
  kell 16.05 eesti keel õp T. Pluum ja A. Salo – 107
  kell 16.05 füüsika õp S. Oks, J. Paaver ja A. Vask – 213
  kell 16.05 ajalugu õp I. Pajur ja K. Punga – 144
  teisipäev, 14.05
  kell 16.00 eesti keel õp K. Soodla – 105
  kolmapäev, 15.05
  kell 16.00 ruumis 221 toimuvas õnnetunnis on võimalus sooritada V perioodil ebaõnnestunud hindehindelisi töid ja IV perioodi perioodi järelarvestusi juhul, kui kaks järelarvestust langes samale ajale või ei olnud haiguse tõttu võimalik järelarvestust ettenähtud ajal sooritada.
  Õnnetunnis osalemise soovi korral tuleb aineõpetajalt paluda luba ebaõnnestusnud hindelise töö või järelarvestuse sooritamiseks 15. mail; registreerida elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 13. mail Stuudiumi keskkonnas (menüü all ☰ >Registreeri).
   
 • Neljapäeval, 16. mail kell 16.00 algab õpetajate toas (208) õppenõukogu, kus otsustatakse abiturientide lubamine kordusarvestustele.
 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad 2023/2024. õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti sooritada, peavad esitama õppenõukogule taotluse kordusarvestuse loa saamiseks.
 • Kordusarvestuse taotlust saab esitada Stuudiumi keskkonnas (menüü all ☰ >Registreeri) 20.-24. maini. 24. mail sulgub süsteem kell 16.00. Kõigil, kes soovivad sooritada kordusarvestusi, palutakse õigeaegselt registreeruda, pärast 24. maid esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada. Kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 29. mail.
 • Avalduses tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada. Kordusarvestused 10. ja 11. klasside õpilastele toimuvad 17.-20. juunini.
 • Rootsi keele edasijõudnute grupi õpilased osalesid Tartu Ülikooli juures toimunud skandinavistika päeval, kus kohtusid üle kogu Eesti rootsi keelt õppivad õpilased. Meeleolukas tutvumismäng, filmiteemaline töötuba, uued tutvused ning kohtumine Rootsi suursaadikuga andsid tugevasti innustust rootsi keele oskuste täiendamiseks edaspidigi.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 14.05
11.d     kell 10.00 -14.30 humanitaarpraktika õp K. Punga – Rahvusarhiivis
kolmapäev, 15.05
10.a     3. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
10.d     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
10.e     5. tund kirjandus õp A.-L. Lehtla – 105
11.a     5. tund informaatika õp A. Mägi – TÜ raamatukogu
11.c     2. tund muusika õp E. Paap – 220
11.b     1. tund muusika õp E. Paap – 220
11.e     kell 10.00 -14.30 humanitaarpraktika õp K. Punga – Rahvusarhiivis
neljapäev, 16.05
10.a     1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt / E. Hunt – 309/308
3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
4. tund vene keel õp L. Titova / O. Titova – 302/301
11.a     1. tund joonestamine õp R. Lepiste – 105, informaatika tundi ei toimu
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt / E. Hunt – 309/308
11.b     2. tund joonestamine õp R. Lepiste – 105
            4. tund kunstiajalugu õp R. Lepiste – 105
11.c     1. tund matemaatika õp A. Külter – 139
3. tund kunstiajalugu õp R. Lepiste – 105
11.d     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
JO2     5. tund joonestamine õp R. Lepiste – 105
reede, 17.05
11.c     3.-4. tund toiduainete tehnoloogia praktikum koolimajas – 225
11.d     1. tund matemaatika õp A. Külter – 225
4. tund kirjandus õp T. Pluum – ERM

Abiturientidele

 • 15. maini jätkuvad IV perioodi järelarvestused.
 • Kordusarvestusi (kolme õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestusi või arvestusi, mille hinnet soovitakse parandada) on abiturientidel võimalus sooritada 27.-30. maini. Kordusarvestuste täpne toimumise aeg ja koht teatatakse 20. mai infolehes.
 • Sooviavalduse kordusarvestustele saab esitada Stuudiumi keskkonnas (menüü all ☰ > Küsimustikud) 13. mail kella 12.00 ja pärast nimetatud aega esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada, kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 16. mail.
 • Vastavalt kooli hindamisjuhendile on võimalus kirjutada avaldus kuni kahe erineva õppeaine arvestuse kordussoorituseks. Avalduses tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Kirjandusfestival Prima Vista eelsündmusena anti juba kaheksateistkümnendat aastat järjest raamatu ja roosi päeval, 23. aprillil üle ilukirjandusliku debüüdi preemia „Esimene samm”, mille suurus on 600 eurot. “Esimese sammu” kirjanduspreemia laureaat on Anastassia Kuznetsova (10.d), kes pälvis autasu Värskes Rõhus 2023. aastal ilmunud proosapala eest.
 • 6. mail festivali Saksa Kevad raames toimunud kirjanduslik-loomingulise konkursi Seiten-weise“ finaalis pälvisid 3. koha 11.d klassi õpilased Mirjam Gross, Kirsi Laaniste ja Polina Saar.
 • Rahatarkuse olümpiaadil osales sel õppeaastal 232 õpilast üle Eesti, meie tublimad olid 7. koha saavutanud Arlis Hunt (12.d), 32. kohale jõudnud Mari-Liis Reemets (11.e) ja 117. koha saavutanud Mikk Artur Mikfelt (10.e).

Teated

 • Teisipäeval, 14. mail algusega kell 16.00 toimub ajalooringi hooaja lõpetamine, vaatame, kes oli täpseim ennustusvõistluses, tuletame meelde aasta tippsündmusi ja joome limonaadi. Seekord kohtume raamatukogu lugemissaalis. Kõik on oodatud!
 • Neljapäeval, 16. mail kell 13.00 algab Hugo Treffneri Gümnaasiumi aulas gümnaasiumi-õpilastele mõeldud kirjanduslik mälumäng (KIMM). Võistkondliku mälumängu küsimused koostavad HTG vilistlased Liisa-Maria Komissarov ning Jonathan Darvish-Kojori. Ürituse avab lühiloenguga kirjanik Lilli Luuk. Ühes võistkonnas võib olla kuni neli ühe ja sama gümnaasiumi õpilast ning ühest gümnaasiumist võib osaleda mitu võistkonda. Parimatele auhinnaks uudiskirjandus ja KIMMi rändraamat.
 • Ajakirja Värske Rõhk maikuu erinumbris „Kuidas kirjutada headust?“ on avaldatud Kertu Virumäe (12.c) ja Jakob Läänemets (12.b) arvustused ning Anastassia Kuznetsova (10.d) ja Oliver Issaku (vil 2016) projektis „Kuidas kirjutada headust“ sündinud ilukirjanduslikud tekstid. Värske Rõhu erinumbri leiad kooli raamatukogu lugemissaalist. 
 • Laupäeval, 11. mail Vanemuise kontserdimajas toimunud Anima ja Tantsutaldade kevadkontserdil kuulutati välja Aasta Tantsutald, kelleks osutus Martti Milk 11.b klassist. Palju õnne!

Klasside tegemised

 • 11.e klassi õppepäev Tallinnas neljapäeval, 9. mail oli kultuuriliselt mitmekesine. Tammsaare majamuuseumis vaadati üle kirjaniku viimane elukoht ning uuriti näitust „Armastuse stiihia“. Kadrioru Kunstimuuseum pakkus nii barokseid elamusi kui ka võimaluse tutvuda hispaania kunstiga näitusel „España Blanca y Negra. Hispaania maastikud Fortunyist Picassoni”. Rahvusooperis Estonia pakkus emotsionaalse lõpu päevale G. Verdi ooper „Trubaduur“.

Õpetajad koolist eemal

 • Õpetaja Karin Soodla sõidab 10.d klassi õpilastega õppekäigule 15. mail ja õpetaja Anneli Mägi 11.d klassi õpilastega 16. mail.

Sport

 • 6. mail toimus 2024. aasta HTG klasside vaheline jalgpalliturniir. 14 tiimi seas saavutas esimese koha 10.b klass, teise koha sai 10.e klass ja kolmanda koha pälvis 11.b klass. Pärima mängija tiitli võitis Uku Malki (10.b). Korraldajad tänavad kõiki osalejaid.  
 • 9. mail toimunud  Tartu gümnaasiumide võrkpallivõistlustel 3T+3P saavutas meie kooli võistkond  I koha, järgnesid KJPG ja JPG. Kooli võidukas võistkonnas mängisid Mia Marta Miller, Lisethe Kruus (mõlemad 12.e), Liisa Laugesaar (12.b), Joosep  Jürissaar, Artus Leo Marco Klemm, Marten Leosk ja Robin Randrüüt (kõik 11.a).
 • 10.-12. mail Taanis toimunud discgolfi võistlusel Copenhagen Open võitis Roland Kõur (10a) parima eestlasena 4. koha (osales 108 mängijat).

Eelteated

 • Neljapäeval, 23. mail toimub spordipäev TÜ staadionil. Kell 10.00 alustavad 10. klassid ja kell 12.00 11. klassid. Selga sportlik riietus ja kaasa hea tuju! 
Viimati muudetud: 
2024-06-15 13:54