Infoleht 29.05.2023 nr 33

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi ning 11.b klassi õpilast Henrik Kreininit ja 11.c klassi õpilast Joosep Randi, kes valmistasid ette ja viisid läbi spordipäeva 10. ja 11. klasside õpilastele;
 • õpetajaid Saima Kaarnat, Ott Maidret, Tiina Pluumi ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpilaskogu liikmeid, kes andsid kooli asutajale 25. mail jälle värskema ilme.

Õppetöö

 • Neljapäeval, 25. mail vaatas õppenõukogu läbi 10. ja 11. klasside õpilaste kordusarvestuste taotlused. Õppenõukogu otsuse teatavad õpilastele klassijuhatajad. Kordusarvestused toimuvad 16.‑21. juunini. Kordusarvestuste täpne ajaplaan ilmub 15. juuni infolehes.
 • Kolmapäeval, 31. mail on UPT-24 mustandite esitamise tähtaeg.
 • V perioodi arvestused toimuvad 1.-7. juunini. Kuna 11.a ja 11.b klassil algavad 5. juunil tehnoloogiakursused Tartu Rakenduslikus Kolledžis, toimub füüsika arvestus täna, 29. mail ja matemaatika arvestused 31. mail ainetunni ajal.
 • V perioodi arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte häirida koolikaaslasi arvestuste sooritamisel.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45

 

 • Kooli lõpueksami osana toimub 11.a klassil bioloogia 2., 11.b klassil ajaloo 4.,  11.c klassil ajaloo 4. ja füüsika 3. ning 11.d klassil bioloogia 2. kursuse arvestus.
 • 12. klasside lõpetamisega seotud küsimusi arutatakse õppenõukogus, mis algab neljapäeval, 1. juunil kell 14.15 auditooriumis. Õppenõukogu, mille päevakorras on 10. ja 11. klasside lõpetamine, toimub neljapäeval, 15. juunil kell 13.00. Kõigi õpetajate osavõtt õppenõukogudest on vajalik.
 • Õpetajad teatavad V perioodi hinded kolmapäeval, 14. juunil.
 • V perioodi järelarvestused ja kordusarvestused toimuvad 16.-21. juunini. Täpne ajaplaan avaldatakse järgmises infolehes, mis ilmub 16. juunil.
 • Teisipäeval, 13. juunil kell 10.00 toimub ruumis 207 laiendatud juhtkonna nõupidamine, kus otsustatakse 10. ja 11. klasside õpilaste tunnustamine erinevatel konkurssidel esinemise põhjal.
 • UPT-24 esimene kaitsmine toimub 14. ja 15.  juunil. UPT-23 järelkaitsmised 15., 16. ja 19. juunil. Täpsem ajakava pannakse üles Moodles.
 • 10. ja 11. kl. lõpetamine on 16. juunil kell 12.00 kooli aatriumis.
 • Järgmine infoleht ilmub 16. juunil.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 29.05
11.a     5. tund füüsika arvestus õp S. Oks – 213
11.b     4. tund füüsika arvestus õp S. Oks – 213
5. tund inglise keel õp S. Sagari rühma
tundi asendab õp Ü. Roostoja – 202 
teisipäev, 30.05
11.d     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
            4. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
11.e     5. tund jääb ära
kolmapäev, 31.05
10.d     5. tund matemaatika õp A. Külter – 139
11.a     3. tund matemaatika arvestus õp Ü. Hüva – 136
11.b     1. tund matemaatika arvestus õp Ü. Hüva – 136

Praktikumid

 • Loodusklasside välipraktikum 10.c klassile toimub 7.-9. juunini ja 11.c klassile 12.-14. juunini.
 • 11.a ja 11.b klassi tehnoloogia praktikumid toimuvad 5.-9. juunini.

  Kursus „Visuaalse brändi loomine“ alustab 5. juunil kl 11.00 aadressil Kopli 1 A-korpus, 4. korrus ruum 407.
  Kursuse juhendaja on Eve Mäeorg. Kursuse ajakava:
  5. juuni kl 11.00-15.15 (siia sisse on lisatud ka 30 min lõunapaus);
  6.-9. juuni kl 9.00-13.15 (sh lõunapaus 30 min).

  Kursuse „Arvutivõrkude alused“ esimene kohtumine juhendaja Tarmo Puistajaga toimub 5. juunil kell 12.30 Kopli 1 A-korpuse fuajees. Koolipäev lõpeb kell 16.15.
  Järgnevatel päevadel toimub õppetöö:
  6. juunil kell 12.30 – 16.15;
  7. - 9. juunini kell 9.00 – 13.15.
  Lõunatada saavad kursustel osalejad Tartu Rakendusliku Kolledži sööklas, lõuna maksumus on 4-5 eurot. Õpilastel palutakse koolitoidult end selleks nädalaks maha võtta.

Klassid ekskursioonidel

10.a     8.-9. juunil Saaremaal õp Raimond Lepiste ja Ehtel Timak
10.b     8.-10. juunil Kihnus õp Sandra Sagar
10.d     8.-9. juunil Haapsalus õp Anneli Mägi
10.e     8.-9. juunil Kihnus õp Age Salo
11.a     11.-12. juunil õp Aimar Poom
12.c     8.-10. juunil Hiiumaal õp Ülle Seevri
12.d     8.-11. juunil Hiiumaal õp Aare Ristikivi
12.e     1.-2. juunil Kodaveres Imrel külas

Abiturientidele

 •  12. klasside tunniplaan 30.-31. maini:
teisipäev, 30.05
12.a, 12.b ja 12.d
            3. tund keemia õp E. Paabo – 217
            4.-5. tund füüsika õp S. Oks – 213
12.c     4.-5. tund füüsika õp S. Oks – 213
12.e     3. tund keemia õp E. Paabo – 217
kolmapäev, 31.05
12.c     2.-3. tund keemia õp E. Paabo – 217
 • Kirjalikud kordusarvestused toimuvad:
  Teisipäeval, 30.05. kell 10.15 – 11.45 ruumis 221 – bioloogia, inglise keel, keemia, matemaatika (matemaatika proovieksam toimub kell 8.30 – 12.30 ruumis 209), muusika, religiooniõpetus ja saksa keel.
 • Suulise kordusarvestuse aeg (vene keel ja kunstiajalugu) tuleb kokku leppida aineõpetajaga ja sooritada hiljemalt 30.05.
 • Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad:
  ajalugu – isiklikul kokkuleppel õpetaja Aare Ristikiviga
  füüsika - isiklikul kokkuleppel õpetaja Siim Oksaga
  informaatika - isiklikul kokkuleppel õpetaja Anneli Mägiga
  joonestamine – konsultatsiooni aeg lepiti kokku  kohtumisel õpetaja Raimond Lepistega, mis toimus 26. mail
  kunstiajalugu – konsultatsiooni aeg lepiti kokku kohtumisel õpetaja Raimond Lepistega, mis toimus 25. mail
  kirjandus - isiklikul kokkuleppel õpetaja Karin Soodla ja Tiina Pluumiga
  muusika - teisipäeval, 30. mail kell  kl 14.00 - 15.30 (4.-5. tunni ajal ) ruumis – 220
  vene keel - isiklikul kokkuleppel õpetaja Ljubov Titovaga
  ühiskonnaõpetus - kolmapäeval, 31. mail kell 13.10 – 14.25 (4. tunni ajal) ruumis – 221

 

 • Koolieksamid toimuvad:
  ajalugu
  - reedel, 2. juunil kell 9.00 ruumis 221
  bioloogia - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221
  füüsika - neljapäeval, 1. juunil kell 9.30 ruumis 213
  informaatika - neljapäeval, 1. juunil kell 8.30 ruumis 206
  joonestamine - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221
  keemia - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221
  kirjandus - neljapäeval, 1. juunil kell 9.00 ruumis 105
  muusika - teisipäeval, 6. juunil kell 10.00 ruumis 220
  ühiskonnaõpetus - reedel, 2. juunil kell 9.00 ruumis 221
  kunstiajalugu - teisipäeval, 6. juunil kell 9.00 ruumis 220
  vene keel - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221

Olümpiaadid ja võistlused

 • VII noortele tõlkehuvilistele mõeldud ilukirjanduse tõlkevõistlusel sai ukraina keelest eesti keelde tõlgitu Roman Malõnovskõi jutustuse „Kaks minutit südaööni“ (kogu „Magus elu“ 2021) tõlke eest III koha Vladlena Kotenko (11.c). Õnnitleme!
 • Elleri tütarlastekoor pälvis kõrgetasemelisel Cantarode koorifestivalil Hollandis 5. koha (naiskooridest kõrgeim koht) ja eripreemia parima repertuaarivaliku eest. Kooris laulavad mitmed HTG vilistlased ja abiturient Getter Miida Kask (12.e). Õnnitleme!
 • 18.05-19.05 toimus rahvusvahelise võistluse „Noored Euroopa Metsades“ finaalvõistlus, kus osales meie koolist 2 võistkonda. 12.c klassi võistkond koosseisus Emma Goos, Maria Andresen ja Kaarup Öövel saavutas 2. koha ning 11.c klassi võistkond koosseisus Carolin Prits, Annika Rääbis ja Sander Sarapuu saavutas 4. koha. Juhendajad õnnitlevad!
 • Eesti Informaatikaõpetajate Selts koos Tallinna Tehnikaülikooli ja Targalt Internetis projekti ja Vabamuga korraldas arutleva lühiessee konkursi teemal “Tehisintellekt koolipingis - MINA olen targem kui AI!”. Kokku esitati 37 esseed. Esseekonkursi töödest sünnib sügiseks kogumik ning selle tutvustamiseks korraldatakse veebiseminar. 12.a klassi õpilase Ander Pavlovi konkursile esitatud essee hinnati Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt auhindade vääriliseks. 

Teated

 • Laupäeval, 20. mail toimus järjekordne vilistlasturniir mälumängus. Võitis 2007. aasta lend, ülinapilt jäi teiseks 2010. aasta lend ja III koha võtsid 2012. aastal lõpetanud. Kõige väärikama meeskonna lõpetamise aasta oli 1975. Ka praegused õpilased olid oma meeskonnaga väljas, kuid neil tuleb vilistlastega võistlemiseks veel elukogemust koguda.
 • Tartu linna ajalooõpetajad tänavad Marii Israeli, Stenna Solovjovi, Stefi Marie Talverit, Merit Tomsonit (kõik 12.d) ja Kaia Laatspera (12.c), kes aitasid läbi viia 5., 6. ja 7. klassi õpilastele suunatud viktoriine.
 • Pühapäeval, 4. juunil tähistatakse Otepääl Eesti lipu päeva. Tavapäraselt osalevad sel üritusel kõik Tartu gümnaasiumid. Meie kooli esindusse kuuluvad arendusjuht Aare Ristikivi ja õpilased Ats Artur Ploomipuu (10.e), Kirke Plaado (10.c), Anna Malena Kuris (11.c), Liisa Riso (10.d), Manfred Kukk ja Rainis Puusepp (mõlemad 12.a). Kogunemine Tartus J. Tõnissoni 1, teklid peas ja lipud kaasas kell 8.30. Koos sõidetakse bussiga Otepääle, ürituse lõppedes, umbes kl 14 toob buss meid Tartusse tagasi.
 • Teisipäeval, 6. juunil kell 19.00 toimub laululaval Tartu Võimlemispidu „Imedemaa“, kus esinevad ka tantsutallad.
 • Laupäeval, 10. juunil tähistatakse tantsuõpetaja Maido Saare sünnipäeva üle-eestilise kontserttuuriga „Maido Saar route 66. Tartu kontsert algab Kesklinna pargis (Isa ja poja skulptuuri juures) kell 13.00. Tule vaatama!

Sport

 • Katsevõistluste võiduga tagasid õpetaja Aimar Poom ning vilistlane Robin Aus pääsu petangi maailmameistrivõistlustele, mis toimuvad sügisel Beninis.
 • Õpilaste-õpetajate viimane saalihokimäng lõppes tulemusega 17-16 nooremate kasuks. Õpetajad tänavad õpilasi võitluslike ning toredate kohtumiste eest!
 • 26.-28. mail toimusid Elvas Balti meistrivõistlused laskmises. 60 lasku lamades harjutuses naisjuunioride arvestuses saavutas Kristina Mölder (11.e) 2. koha ja Manfred Kukk (12.a) tuli samas harjutuses meesjuunioride Balti meistriks.
 • Aleksander Jalakas (10.b klass) jäi sõudmise U19 Euroopa meistrivõistlustel paarisaerulise neljapaadiga 11. kohale. Esikümnest jäi neid lahutama 0,21 sekundit. 

Raamatukogu teated

 • Palun tagastage kooli raamatukogust laenutatud õpikud ja teised teavikud hiljemalt reedel, 9. juunil. Laenutusi saate kontrollida Stuudiumist oma profiili alt.
 •  HTG õpilaste kirjandusklubi lõpetas teise hooaja. Kohtuti seitsmel korral oktoobrist maini ning lahati P. Süskindi, J. Krossi, A. Burgessi, E. Brontë, H.Murakami, G. Radvilavičiūtė ning H. S. Haasse tekste. Aktiivseimad osalejad olid Elise Belov (11.d, 6 korda!) ja Johanna Saare (12.d, 5 korda!). Kõiki kohtumisi aitasid vedada Anna Viktoria Tammik (11.c) ja Mehka Kartau (11.c). Jätkame järgmisel aastal!

Koolisöökla teated

 • Koolisöökla on avatud arvestuste perioodi lõpuni – 7. juunini.
 • Arvestuste nädalal hommikuputru ei pakuta. Söökla on avatud kell 9.30 – 14.15.
 • Orientiiriks lapsevanematele juunikuu toiduraha: (kui õpilane sööb arvestuste nädalal)
  tavatoit 5 päeva x 1 euro = 5.00 eurot;
  XL-portsjon 5 päeva x 1.85 eurot = 9.25 eurot;
  taimetoit 5 päeva x 1.35 eurot = 6,75 eurot.
   
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
Viimati muudetud: 
2024-06-15 10:54