Tartu gümnaasiumitesse kandideerija meelespea

   

 1. Ühiskatsetele registreerimine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemis
  https://sisseastumine.ee/tartu, kuhu sisestad nõutud andmed. Ka kogu infovahetus (vestlusele kutsumise ajad, tunnistuse linkide/ failide jagamine jms) toimub selles süsteemis.
 2. Ühiskatsetele registreerumine on avatud Tartu ühiskatsete infosüsteemis 14. –15. märtsil põhikooliõpilastele, kelle testisoorituskohaks on enda põhikool. Kui enda kooli testimiskohad saavad täis või kool, kus õpilane praegu õpib, ei ole testimiskoht, saab õpilane registreerida ühiskatsetele  16.–28. märtsil.
 1. Juhul, kui soovid kandideerida gümnaasiumisse, kuid õpid väljaspool Eestit või kutsekoolis, siis kirjuta juhtkoolile (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) maris.kuiv@kjpg.tartu.ee ja gümnaasium registreerib sind katsetele (saadad avalduse, foto isikut tõendavast dokumendist ja tunnistusest).
 2. Registreerumisel märgi ära, kui oled osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste, matemaatika, prantsuse keele või ühiskonnaõpetuse üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või oled 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru või juba osalenud lõppvoorus. Sellisel juhul on sul võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest lähtuvalt koolide vastuvõtu korrast. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.
 3. Kuna ühiskatsed toimuvad e-testidena, siis suunab Tartu ühiskatsete koduleht sind edasi registreerima EIS-i. See on keskkond, kuhu pead testi tegemise päeval sisenema ning ainetestid sooritama. Jätkates registreerimist EIS-is, valid kooli, kus sooritad teste, saad teada, mis ruumi sind paigutatakse teste sooritama, ja pead andma loa koolidele, kuhu kandideerid, et nad näeksid sinu tulemusi. Kui sa ei anna luba oma tulemusi näha, siis ei saa ka sellesse kooli kandideerida, sest me ei näe su ainetestide punkte. Registreerimine EIS-is on õnnestunud, kui kiri ütleb, et oled edukalt registreerunud.
 4. Harjutustestid EIS-is on avatud 13. –19. aprillil, et saaksid proovida, kuidas selles keskkonnas teste sooritada. Harjutustesti ülesanded ei ole sama raskusastmega kui põhitestid.
 5. Enne 21. aprilli tuleb sulle meeldetuletus EIS-ilt selle kohta, millises koolis sooritad ühiskatsed. Ka uuri kooli kodulehtedelt, milliseid teste on vaja teha kandideerimaks soovitud kooli /koolidesse.
 6. 21. aprillil mine testisoorituskohta vähemalt pool tundi varem. Saad rahulikult otsida üles ruumi ja logida sisse EIS-i. Kindlasti peab sul olema kaasas ID-kaart isiku tuvastamiseks. EIS-i sisselogimiseks pead kasutama kas ID-kaarti (koos parooliga), Smart-ID või Mobiil- ID.
 7. Kui haigestud või juhtub midagi ootamatut, anna kohe teada koolile (helista või kirjuta), kus pidid teste sooritama. Sellisel juhul saad järeltestile.
 8. Peale sisselogimist algavad kell 9.00 testid. Kõigepealt avanevad eesti keele ja matemaatika testid. Saad ise otsustada, millest alustada, mõlema testi sooritamiseks on sul aega kokku 120 minutit. Seejärel on 30-minutiline paus, seejärel otsustad, kas teed loodusainete testi ja/või inglise keele testi. Loodusainete testi jaoks on sul aega 60 minutit (siis test sulgub) ja inglise keele testi jaoks 30 minutit. Seega, kui teed mõlemad testid, on sul selleks aega 90 minutit.  Seetõttu on tähtis teada, milliseid aineteste on just sinu soovitud koolidesse kandideerimiseks vaja.
 9. 27.04 avalikustab EIS testide tulemused.
  Tartu ühiskatsete süsteemi tulevad tulemused päev hiljem!
 10. 4. mai kella 9.00-ni on Sul aega muuta oma koolide eelistusjärjekorda Tartu ühiskatsete süsteemis.
 11. Eelistuste järgi kutsuvad koolid vestlusele. 9. mail 2023 kell 17.00 avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis vestlustele kutsumise otsused ja esimese eelistuse vestluse täpne aeg. Teise eelistuse vestluste täpne aeg avalikustatakse 15. mail, kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse vestluse aeg  22. mail. 
 12. Vestlused toimuvad:
  1. 11. –17. mai 2023 esimese eelistuse koolis;
  2. 18. –24. mai 2023 teise eelistuse koolis;
  3. 25. –31. mai 2023 kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse koolis.
 13. Koolid võtavad õpilased kümnendasse klassi vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, õpilase esitatud klassitunnistust (sh õpingute hindeid, infot käitumise, hoolsuse ja puudumiste kohta) ning vestluste tulemusi. 
 14. Iga kooli nõuded on erinevad, võidakse arvestada erinevaid teste erineva kaaluga, vestlused on erinevalt üles ehitatud ning testide, põhikooli hinnete, vestluste osakaal lõppotsuses on erinev. Samuti võib iga kool kasutada täiendavaid kriteeriume. 
 15. Kool võib mitte vastu võtta õpilast, kui 
  1. õpilaskandidaadi põhikooli lõputunnistusel on õppeaine hinnatud hindega „nõrk” või „puudulik“ või
  2. põhikooli riiklik lõpueksam hinnatud hindega „nõrk” või „puudulik“ või 
  3. lõpueksami tulemus on alla 50% võimalikust või
  4. õpilaskandidaat on rikkunud üldtunnustatud käitumisnorme. 
 16. Kui testide ja vestluse tulemuse põhjal otsustab kool kandideerija nimetada õpilaskandidaatide nimekirja, väljastatakse hiljemalt 31. mail 2023.a. kooli vastuvõtu kutse kandideerijale Tartu ühiskatsete infosüsteemis.
 17. Kandideerija kinnitab valitud kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt  5. juunil kella 12.00 -ks.
 18. Lapsevanem esitab kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid keskkonnas ARNO hiljemalt 28. juuni 2023.
Uuendatud: 1/02/2023