Sisekaitseakadeemia finantskolledži esseekonkurss „Eesti maksusüsteem aastal 2050“

Sisekaitseakadeemia finantskolledž kuulutab esimest korda välja esseekonkursi „Eesti maksusüsteem aastal 2050“. Korraldajate eesmärk on tõsta noorte maksuteadlikkust.
Esseekonkursil osalemine annab võimaluse kaasata noori maksudebatti ja annab neile võimaluse pakkuda omalt poolt tulevikku suunatud lahendusi riigi maksusüsteemi toimimiseks.

Konkursist on oodatud osa võtma kõik 10.-12. klassi õpilased. Essee pealkirjaks märkida „Eesti maksusüsteem aastal 2050“.
Essee kirjutamisel võib lähtuda järgmistest probleemipüstitustest:  

·       Kas hetkel Eestis kehtiv maksusüsteem on parim lahendus? 

·       Milliseid teiste riikide maksusüsteeme võiks eeskujuks tuua? 

·       Milliseid ajaloos tuntuid edukaid teiste riikide maksusüsteeme oleks võimalik Eestis rakendada? 

·       Milline oleks Eesti riigile kõige parem maksusüsteem? 

Võistlustööks sobib essee maksimum pikkusega 4500 tähemärki koos tühikutega. Hinnatakse eelkõige essee sisukust, loogilist arutluskäiku, isikupärast lähenemist ja ladusat keelekasutust,
samuti võimet oma ideid selgelt ning veenvalt esitada. Essee kirjutamisel olla  loov ja lasta fantaasiasulel lennata. 

Essee esitamise lõpptähtaeg on 7. märts 2023. Võistlustöö tuleb esitada eesti keeles. 

Oma konkursitöö saata aadressile: esseekonkurss@sisekaitse.ee hiljemalt 7.märts 2023 (k. a.). E-kirjale lisada autori nimi, kool, klass, kontaktandmed, mille kaudu vajadusel ühendust võtta.
Tulemused tehakse teatavaks 20. märts 2023 Sisekaitseakadeemia finantskolledži Facebooki lehel. 

  Auhinnad 3 parimale esseekirjutajale: ekskursioon Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones ja Sisekaitseakadeemia meened. 

 

Konkursi lisainfo: https://www.sisekaitse.ee/et/finantskolledzi-esseekonkurss  

Uuendatud: 19/01/2023