Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kuulutab välja filmifestivali PEFF 2023!

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi filmifestivali “PEFF 2023” reglement
1. AEG
30. märts 2023
2. KATEGOORIAD
Filmifestivalil PEFF 2023 on oodatud tööd kahes vanusekategoorias: õpilasfilm (15-19-aastased) ja tudengifilm (19+). Kui õpilasfilmi tiimis on 19-aastane tiimiliige, kes õpib kõrg- või kutsekoolis, läheb film automaatselt tudengifilmi kategooriasse. Oodatud on nii lühifilmid, lühidokumentaalid, muusikavideod kui ka animatsioonid.
3. OSALEMISTINGIMUSED
1. Filmifestivalil osalemiseks tuleb registreerida ennast Google Forms lingil:
https://forms.gle/iWAKoauTiFz39hQW7
2. Pärast registreerimist edastab korraldusmeeskond e-mailile filmikaardi, mille kaudu saab filmi korraldajatele edastada.
3. Filmi esitamisel tuleb lisada ka kuvatõmmis filmist (selle puudumisel valivad korraldajad selle ise), poster ning filmi tutvustav treiler (kuvatõmmis soovitavalt 1920 ×1080 formaadis, poster A3 formaadis, treiler minimaalselt resolutsiooniga 1920 x 1080).
4. Film võib olla varasemalt osalenud teistel festivalidel.
5. Esitatavad filmid peavad olema lühifilmi formaadis (ei tohi ületada 20 min).
6. Filmisisu ei tohi propageerida vägivalda, julmust ega pornograafiat. Stsenaarium ei tohi minna vastuollu Eesti Vabariigi põhiseaduse, muude kehtivate seaduste ja hea tavaga.
7. Filmi võtteperiood ei tohi olla alanud enne 2021. aasta jaanuari.
8. Kõik filmid, mille meeskonnas (välja arvatud näitlejad ja juhendajad) on nii õpilasi kui ka tudengeid, loetakse automaatselt tudengikategooriasse.
9. Üks esitaja võib filmifestivalile saata kuni kaks filmi. Esitaja võib osaleda lisaks ka teiste filmide meeskonnatöös.
10. Kõik filmid, mis ei ole eesti keeles, peavad olema varustatud eestikeelsete subtiitritega.
11. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi filmifestivalil “PEFF 2023” osaleja nõustub filmi levitamisega filmifestivali raames.

4. HINDAMISKRITEERIUMID
Filme hindab kaks žüriid: eelžürii ja põhižürii.
Eelžürii vaatab läbi kõik laekunud filmid ja hindab nende vastavust osalemistingimustele ning valib välja filmid, mis edastatakse hindamiseks põhižüriile ja mis linastuvad festivali finaalõhtul.
Põhižürii selgitab välja nominatsioonide võitjad.
5. NOMINATSIOONID
Õpilas- ja tudengikategooria nominatsioonid:
1. Parim film
2. Parim kaameratöö
3. Parim montaaž
4. Parim meesnäitleja
5. Parim naisnäitleja
Igas nominatsioonis kuulutatakse välja võitja.
Sõltuvalt esitatud filmide arvust ning kunstilise ja tehnilise teostuse tasemest on žüriil õigus jätta nominatsioonid välja kuulutamata või välja anda ka eripreemiaid (nt parim dokumentaal, parim muusikavideo, parim animatsioon, helimontaaž, visuaalefektid vms).
8. FESTIVALI PROGRAMM
Festivali programm avalikustatakse festivali sotsiaalmeedia kanalites märtsi alguses 2023.
Registeerimine on avatud 16. jaanuarist kuni 26. veebruarini 2023.
Filmide esitamise tähtaeg on 5. märts 2023.
Filmide linastumine ja auhinnagala toimub 30. märtsil Tartus.
Korraldajatel on õigus teha muudatusi reglemendis ja festivali programmis.

Lisainfo: peff@kjpg.tartu.ee +372 5199 5919 @petersoni_filmifestival

https://drive.google.com/file/d/1Y8VL1vTLIyNM2H7h2StDUJlfA7TThZzI/view

Uuendatud: 17/04/2024