Infoleht 05.12.2022 nr 12

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Kerli Orav-Puuranda, keda Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ning Eesti Matemaatika Selts autasustasid prof. Gerhard Rägo medaliga. 

Juhtkond tänab

 • 12.b klassi õpilasi ja klassijuhatajat Marcus Hildebrandti kooli aastapäeva aktuse korraldamise eest ning kõiki aktusel esinejaid;
 • 11.d klassi õpilasi ja klassijuhatajat Eve Paapu väga meeldiva aastapäevaballi korraldamise eest.
 • õpetajaid Marcus Hildebrandti, Ülle Hüva, Ave Külterit, Katrin Ojaveeri, Eha Paabot, Ülle Seevrit  ja Ehtel Timakut ning väitlusringi juhendajat Markus Laanoja õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;

Õppetöö

 • II perioodi arvestused toimuvad 6.–12. detsembrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte häirida koolikaaslasi arvestuste sooritamisel.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Kooli lõpueksami osana toimub 11.a klassil füüsika 5., 11.b ja 11.e klassil bioloogia 2. kursuse arvestus.
  Arvestuste nädalal hommikuputru ei pakuta. Söökla on avatud teisipäeval, 6. detsembril kell 8.30 – 13.00, 7.- 12. detsembrini kell 9.30 – 14.30.
 • UPT-23 III kaitsmine toimub 6., 9. ja 12. detsembril.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 7.-9. ja 12. detsembril kell 9.00‑11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamise ajad:
  10.a     K.07.12           N.08.12           E.12.12
  10.b     K.07.12           R.09.12                      
  10.c     N.08.12           R.09.12                      
  10.d     K.07.12           N.08.12           R.09.12
  10.e     K.07.12           R.09.12                      
  11.a     K.07.12           N.08.12           E.12.12
  11.b     K.07.12           N.08.12           E.12.12
  11.c     K.07.12           N.08.12           R.09.12           E.12.12
  11.d     K.07.12           N.08.12                     
  11.e     N.08.12           R.09.12                      
  12.a     R.09.12           E.12.12
  12.b     N.08.12           R.09.12           E.12.12
  12.c     N.08.12           E.12.12
  12.d     R.09.12                      
  12.e     E.12.12
 • III perioodi tunniplaan valmib 12. detsembriks.
 • III perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  keemia (ab-kursus 10. klassidele)* õp K.‑R. Rohtmaa – 217/203
  rahatarkus (MAJ3) õp Ü. Seevri – 227
  loovkirjutamine õp A. Salo – 107
  prantsuse keel 5 õp K.-K. Pere – 308
  rootsi keel 6 õp K. Punga – 144
  3D modelleerimine ja printimine** õp R. Lepiste – 202
  Vabaainete esimene tund toimub neljapäeval, 15. detsembril.
  *Keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik 10. klassi õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus.
  ** 3D modelleerimise ja printimise kursuse tunnid toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal.
  Jätkuvad olümpiaadideks ettevalmistavad kursused, mis toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud ajal.
 •  Teisipäeval, 13. detsembril on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht. 
   
Tundide ajad 13. detsembril:
1.    tund    8.05 – 9.20
2.    tund    9.30 – 10.45
I söögivahetund
3.    tund    11.15 – 12.30
klassijuhatajate infominutid
II söögivahetund
4.    tund     13.20 – 14.35
5.    tund     14.45 – 16.00
 • 11.a ja 11.b klassi tehnoloogiakursus „Digielektroonika ja mikrokontrollerid“ hakkab toimuma kolmapäeviti kell 14.45 Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži ruumides. Esimene tund toimub jaanuaris, pärast jõuluvaheaega.
 • Esmaspäeval, 28. novembril pidas Vanemuise dramaturg Kerttu Piliste kursusel „Draama ja teater“ loengu, milles rääkis teatriteaduse õppimise võimalustest Tartu Ülikoolis, dramaturgi ülesannetest teatris ning lavastaja assistendi tööst Priit Strandbergi „Tõrksa taltsutuse“ näitel.

Muudatus II perioodi plaanis

esmaspäev, 5.12
10.a     5. tund inimeseõpetus õp U. Saar jääb ära

Muudatus II perioodi arvestuste plaanis

11.b     prantsuse keele arvestus toimub reedel, 9. detsembril ruumis 107
11.c     prantsuse keele arvestus toimub reedel, 9. detsembril ruumis 107
11.d     prantsuse keele arvestus toimub reedel, 9. detsembril ruumis 107
12.d     filosoofia arvestus toimub reedel, 9. detsembril kell 12.15 – 13.45 ruumis 220
matemaatika arvestus toimub esmaspäeval, 12. detsembril kell 10.15 – 11.45 ruumis 135
12.e     filosoofia arvestus toimub reedel, 9. detsembril kell 10.15 – 11.45 ruumis 220, järgneb kehalise kasvatuse tund kell 12.15 – 13.45
matemaatika arvestus toimub esmaspäeval, 12. detsembril kell 12.15 – 13.45 ruumis 221.
füüsika arvestus toimub III perioodi esimeses ainetunnis.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 5. novembril toimus TÜ Teaduskooli poolt korraldatud keemia valikvõistluse I voor, mille tulemuste põhjal valis žürii osalejad 2022/2023 õa talvisesse treeninglaagrisse (mis lõpeb valikvõistluse teise vooruga). Meie koolist said kutse treeninglaagrisse järgmised treffneristid: Ivar Golubenko (10.c), Mihkel Tali (10.b), Maria Kozõreva (11.b), Mehka Kartau (11.c), Laur Härm (12.b).
 • 27. novembril toimunud Vabariigi Presidendi väitlusturniiril saavutasid Triinu Vaher (12.b), Marleene Randmaa ja Annabel Allas (mõlemad 10.d) võistkondlikus arvestuses 3. koha ning olid ka Lõuna-Eesti parim tiim. Individuaalses arvestuses saavutas Triinu Vaher 5. koha ning kuulutati Lõuna-Eesti parimaks kõnelejaks, Annabel Allas oli Lõuna-Eesti paremuselt 5. kõneleja.
 • 30. novembril toimunud Tartumaa inglise keelt kõnelevate maade mälumängul esindasid 13 võistkonna seas kaks võistkonda meie kooli:
  HTG I koosseisus Mart Jaakson, Victoria Kopamees, Ats-Artur Ploomipuu ja Magnus Puija (kõik 10.e), kes saavutasid IV koha ja HTG II koosseisus Liisi Liias, Janee Lootus, Miia Helen Merilo ja Eliise Siimon (kõik 10.c), kes saavutasid VI koha.
 • 1. detsembril toimus viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Meie õpilaste tulemused olid järgmised:
  10. klass (50 osavõtjat) - 1.-2. Mihkel Tali (10.b), 3.-4. Mattias Jõgi (10.a), 5. Grete Magerramov (10.a), 6.-8. Karina Saealle (10.b), 9.-11. Violeta Jürgens ja Ralf Robert Paabo (mõlemad 10.a).
  Koolide järjestus: HTG, NRG, MHG, TTG, VG.
  11. klass (50 osavõtjat) - 2. Liisa Laugesaar (11.b), 3. Annette Annok (11.a), 4.-6. Hans Henrik Rebane (11.a), Karoliina Enkvist (11.b) ja Kert Lelov (11.a), 8.-10. Mehka Kartau (11.c).
  Koolide järjestus: HTG, MHG, NRG, VG, TTG.
 • 3. detsembril toimus Pärnus õpilasfirmade laat (osavõtjaid 89). Meie õpilasfirmadest osalesid selles ÕF RUF (Lucas Lausing 11.a, Joonas Teder 11.b, Lisethe Kruus 11.e), ÕF Plantaas (Emilia Bachman 10.c, Ingrid Järve 11.a, Nele Rihma 11.e) ja ÕF Üleprahi (meie koolist Jaana Sommermann 11.d). Meie õpilasfirmad said kolm preemiat: kõige orginaalsem toode (ÕF RUF), suurima käibega õpilasfirma (ÕF RUF), kõige loodussõbralikum toode (ÕF Plantaas).
  Tartu õpilasfirmade laadal Tartu Kaubamajas osalevad 9. detsembril ÕF Plantaas ning ÕF Üleprahi, 10. detsembril  ÕF RUF ja ÕF Tsirkulum

Teated

 • 8. ja 9. detsembril värvitakse klassiruumide 139 ja 213 tahvlipoolseid seinu, seetõttu neis ruumides nimetatud päevadel õppetööd ei toimu.
 • Laupäeval, 10. detsembril kell 12.00 toimub auditooriumis lendude kohtumine, kus 2013. a. vilistlased räägivad oma elu- ja haridusteest ning jagavad kasulikke näpunäited tänastele abiturientidele. 
 • 16. detsembril algusega 14.30 (lõpp hiljemalt 17.00) toimub petangi jõuluturniir. 3‑liikmeliste võistkondade eelregistreerimine toimub õp Aimar Poomi juures. Osaleda saab kogu koolipere: õpilased, õpetajad, vilistlased ning lapsevanemad. Osalema mahub 12 võistkonda, lisainfo FB grupis HTG petank. Igale osalejale auhind! Kellel on 5. tund, saab hiljem alustada, aga selle palume eelnevalt  kokku leppida. Petangihall on igapäevaselt treeninguteks avatud, palun hoiame seal ise korda!

Õpetajad koolist eemal

 • Direktor Ott Ojaveer osaleb 7. detsembril koolijuhtide riigikaitselisel teabepäeval Tapa sõjaväelinnakus.

Eelteated

 

Viimati muudetud: 
2023-01-09 09:28