Infoleht 26.09.2022 nr 3

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Aimar Poomi ning õpetaja Anneli Saarvat sügispikniku korraldamise eest Taevaskojas;
 • õpetaja Tiina Pluumi ja teisi õpetajaid, kes korraldasid abituuriumi õpilaste õppekäigu Vargamäele.

Õppetöö

 • Õnnetund toimub neljapäeval, 29. septembril (75 min) kell 16.00. Õnnetundi saab registreeruda Stuudiumis (menüü all ☰ >Registreeri) 27. septembri hilisõhtuni. Õnnetunni viib läbi õpetaja Monika Piirimäe ruumis 107.
 • Neljapäeval, 29. septembril kell 11.20 toimub arvutiklassis (303) bioloogiaolümpiaadi koolivoor. Olümpaadile saab registreeruda Stuudiumis (menüü all ☰ >Registreeri) 28. septembri hilisõhtuni.
 • Õpilased, kes mingil põhjusel ei registreerunud suuna valikkursustele, saavad veel registreeruda õppealajuhataja juures 27. ja 28. septembril pika vahetunni ajal.
 • Oktoobris ja novembris on alustamas TalTechi Eksamikooli ettevalmistavad kursused 9.-12. klassi õpilastele, mis toetavad kooliõpinguid ja aitavad teadmisi täiendada. TalTechi Tartu Kolledžis alustavad sügisel:
 • Haridus- ja Noorteametist saabunud 2022. a. prantsuse keele rahvusvahelise DELF eksami diplomid saab kätte õppealajuhatajalt kuni 30. septembrini. Diplomi kättesaamist tuleb kinnitada allkirjaga. 3. oktoobril tagastatakse välja võtmata diplomid Harnosse.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 27.09
10.c     5. tund eesti keel õp K. Soodla – ERMis
12.d     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
kolmapäev, 28.09
10.a     5. tund keemia õp E. Paabo – 217
10.b     4.-5. tund eesti keel õp K. Soodla – ERMis
10.c     5. tund enesehoolivuse kursus psühholoog T. Ulst – 225
10.d     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
            5. tund enesehoolivuse kursus õpilas-nõustaja M. Nuut – 202
10e      1. tund ajalugu õp I. Pajur – 221
            3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 136
            5. tund enesehoolivuse kursus medõde J. Saarepuu – 107
11.a     5. tund tundi ei toimu
11b      1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 202
            3. tund ajalugu õp I. Pajur – 203
            5. tund tundi ei toimu
11.c     5. tund tundi ei toimu
11.d     2. tund füüsika õp J. Paaver – 202
            5. tund matemaatika õp E. Timak – 135
11.e     5. tund tundi ei toimu
12.a     5. tund tundi ei toimu
12.b     5. tund tundi ei toimu
12.c     5. tund tundi ei toimu
12.d     5. tund tundi ei toimu
12.e     1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
            5. tund tundi ei toimu
neljapäev, 29.09
10.c     4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.d     2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 202
            4. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
11.e     4. tund bioloogia õp O. Maidre – 107
12e.     4. tund kehaline kasvatus (koos 11.a klassiga) õp A. Saarva/A. Poom – Tähtvere park
reede, 30.09
11.c     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – Tähtvere park
            2. tund kunst  R. Lepiste – 202
            3. tund muusika E. Paap – 220
            4. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
11.d     2. tund füüsika J. Paaver – 217
            3. tund kehaline kasvatus A. Saarva/ A. Poom – 228
12.d     3. tund füüsika õp J. Paaver – 217
            4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – Tähtvere park
12.e     2. tund kehaline kasvatus  A. Saarva/ A. Poom – 228
            3.-4. tund kunst R. Lepiste – 202
esmaspäev, 03.10
11.b     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 203
11.e     2. tund kirjandus õp A. Salo – 107
            3. tund keemia õp K.-R. Rohtmaa – 213
11.d     2. tund keemia õp K.-R. Rohtmaa – 213
            3. tund saksa keel/informaatika õp M. Matto / A. Mägi – 204/206
12.b     3. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 203
12.d     3. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 203

Konkursid

 • Samsung ootab õpilasi osalema võistlusel, kus tuleks 3-5 liikmelistel võistkondadel välja pakkuda mõni idee, kuidas tehnoloogia abil maailma paremaks muuta. Sel aastal on teemaks jätkusuutlikkus, roheline mõtlemine, taaskasutus. Ideede esitamise tähtaeg on 6. oktoober, täpsem info https://digitaalneiq.ee/tingimused.
 • Kose Gümnaasium kutsub koolibände osalema Koolirockil, huvilistel tuleb endast teada anda 14. oktoobril, täpsem info https://www.facebook.com/KooliRock.
 • XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ kunstiline toimkond kutsub kõiki Eestimaa lapsi vanuses 7 kuni 27 eluaastat osalema kõnevõistlusel. Konkurss lõpeb 31. oktoobril 2022.
  Täpsem info: https://2023.laulupidu.ee/laulupidu-konkurss/.
 • Mats Traadile pühendatud omaloomingu-konkurss ootab lühijutte pikkusega 250-400 sõna. Tööde esitamise tähtaeg on 9. november 2022. Täpsemat infot saab emakeeleõpetajatelt.

Teated

 • Klassivanemate ümarlaud, kuhu on oodatud kõikide klasside ja õpilasomavalitsuse esindajad toimub täna, 26. septembril kell 16.10 raamatukogu lugemissaalis. Õpilaste küsimustele vastavad kooli juhtkonna liikmed.
 • Alates 3. oktoobrist saab kooli sööklas lõunatada üksnes õpilaspileti registreerimisel. Vihikus registreerimist enam ei toimu.
 • Kunstiring jätkab tegevust uutel aegadel - esmaspäeviti kell 16.10 ja neljapäeviti kell 16.00. 
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 27. septembril kell 16.00 ruumi 141 kuulama õpetaja Indrek Pajurit, kes räägib oma suvisest koolitusreisist Iisraeli.
 • Teisipäeval, 27. septembril kell 12.40 toimub aatriumis sügispiknikul toimunud spordivõistluste autasustamine. Ole kohal!
 • Teisipäeval, 27. septembril algab kell 17.30 (lõpp kell 19.00) võimlas taas ballieelne seltskonnatantsu kursus 10. klasside õpilastele. Oodatud on ka vanemate klasside õpilased. Tantsutunni maksumus on 3 eurot. Tundi tulles palutakse jalga panna tantsukingad!
 • Kolmapäeval, 28. septembril kell 14.35 toimub auditooriumis heategevuslik loeng, mille eesmärgiks on tutvustada kuulajatele Tartu laste turvakodu ning kutsuda kuulajaid annetama. Üritus kestab maksimaalselt pool tundi. Kuulama on oodatud õpilased, kellel ei ole sel ajal ainetundi (klassid 11.a, 11.b, 11.c, 11.e ja kõik 12. kl. õpilased).
 • Kolmapäeval, 28.09. kell 16 algab võimlas selle õppeaasta 1. võistlus õpetajate ja HTG SV vahel saalihokis. Tule kaasa elama!
 • 22. septembril veetsid abituriendid üksjagu jaheda, ent päikeselise päeva Tammsaare mail. Oleme tänulikud Järva-Madise kirikuõpetajale Jane Vainule, Vargamäe muuseumi giididele ja näitleja Ester Kuntule, kes igaüks lisas isesorti tahu tolle kandi kultuuriloo mõistmisse.
 • Sel õppeaastal sooritavad oma pedagoogilist praktikat meie koolis Tartu Ülikooli tudengid Carmen Treu (mentor Erika Hunt), Robert Kuks (mentor Ülle Hüva), Aljona Kritševskaja ja Kevin Kekki (mentor Ave Külter), Anette Reiu ja Airi Alajan (mentor Ott Maidre), Greete Hollas (mentor Mall Matto) ja Steven Kabanen (mentor Aimar Poom). Õpetaja Tiina Pluumi juures teeb enda erialapraktikat Alexandra Kolsar.
 • Tänasest oktoobri lõpuni tehakse koolimaja fassaadi remonditöid.

Õpilased

 • Maara Parhomenko (12.e) osaleb 27.-29. oktoobril Brüsselis toimuval noorteüritusel LevelUp!, mis toob kokku aktiivsed EPAS (Euroopa Parlamendi partnerkoolide võrgustik) koolide õpilased üle Euroopa.

Raamatukogu teated

 • Kolmapäeval, 28. septembril ning reedel, 30. septembril on raamatukoguhoidja alates 13.30-st kirjastuste teabepäevadel.

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tavatoit 15 päeva x 1 euro = 15.00 eurot, XLportsjon 15 päeva x 1.70 eurot = 25.50 eurot ja taimetoit 15 päeva x 1.25 eurot = 18.75 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tavatoit 10 päeva x 1 euro = 10 eurot, XLportsjon 10 päeva x 1.70 eurot = 17.00 eurot ja taimetoit 10 päeva x 1.25 eurot = 12.50 eurot.
  • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
  • Toitlustamist ei toimu 21. oktoobril.

Rebaste päev

Reedel, 30. septembril toimub rebaste ristimine, mida korraldab 11.c klass.
AJAKAVA:
07.20 kogunemine koolimajas
07.35 - 07.55 hommikuvõimlemine võimlas
08.05 algab 1. tund
Kõik tunnid toimuvad tavapärastel aegadel!
Vahetundides toimuvad erinevad tegevused koolimajas.
14.25 - 15.00 võimalus süüa rebasesuppi sööklas
15.00 - 15.45 kõik 10ndikud, kes ei osale vabaaine tunnis, on oodatud võimlasse
16.00 algab linnajooks (riietus vastavalt ilmale!)
Klasside kogunemised toimuvad järgmiselt:
10.a klass koguneb kell 16.10 koolimaja ees;
10.b klass koguneb kell 16.00 koolimaja ees;
10.c klass koguneb kell 16.15 kooli hoovis;
10.d klass koguneb kell 16.10 kooli hoovis;
10.e klass koguneb kell 16.15 aatriumis.
 
Kell 20.00 algab aatriumis õhtune programm „Maaväline Ilmutus“. Õhtu lõppeb orienteeruvalt kell 22.30.

Eelteated

 • Kolmapäeval, 5. oktoobril algusega kell 16.00 korraldab Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus TÜ raamatukogu „Tõstamaa“ ruumis infosessiooni õppimisvõimalustest USA ülikoolides.
  Infot ülikoolide kohta jagavad Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse spetsialistid, õppimisvõimalusi USA keskkoolides tutvustab FLEX-programmi esindaja.
  Link infotunnis osalemise registreerimisvormile: https://bit.ly/3wYSCLQ.

 

Viimati muudetud: 
2022-12-05 21:48