Infoleht 12.09.2022 nr. 1

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpilasi, kes osalesid suvel rahvusvahelistel olümpiaadidel:
  Kert Lelov (11.a) – Baltimaade ja rahvusvaheline geograafiaolümpiaad;
  Martin Ottas (vil 2022) – Baltimaade ja rahvusvaheline geograafiaolümpiaad;
  Vesta Selg (vil 2022) – bioloogiaolümpiaadi pronksmedal;
  Karl-Valter Oja (vil 2022) – bioloogiaolümpiaadi pronksmedal;
  Ander Pavlov (12.a) – füüsikaolümpiaadi aukiri;
  Kristjan-Erik Kahu (12.b) – matemaatika- olümpiaadi hõbemedal;
  Toomas Herodes (12.b) – matemaatika-olümpiaadi aukiri;
  Rando Lukk (12.a) – lingvistikaolümpiaad;
  O. Tennisberg (vil 2022) – lingvistikaolümpiaadi pronksmedal, informaatikaolümpiaad;
  Anita Algus, Paul Jürgens ja Grete Paat (vil 2022) - teadusprojektide võistlus ISEF (International Science and Engineering Fair).
   
 • Tantsutallad – rahvusvaheliselt rahvatantsufestivalilt juulikuus Aserbaidžaanist toodi koju peavõit ehk Grand Prix.

Juhtkond tänab

 • vilistlaskogu eestvedajaid Aigar Vaigut (vil 2003) ja Kaur Ojakivi (vil 2013) ERMis õpilastele 30. augustil väga sisuka tänuürituse korraldamise eest;
 • 12.d klassi ja nende klassijuhatajat Aare Ristikivi 2022. a. lõpetajatele lõpuaktuse ja lõpupeo korraldamise eest;
 • Lilian Hindriksoni (11.d) ja Hubert Uku Pranki (11.e) abi eest lõpuaktuse korraldamisel;
 • Kaspar Kasemäge (vil 2022), Arabella Antonsit (11.c), Jonathan Darvish-Kojorit (vil 2022) ja Krislin Säret (vil 2022) koolimaja nelja virtuaaltuuri ettevalmistamise ja filmimise eest;
 • kooli näiteringi ja nende juhendajat Anett Pulleritsi esinemise eest 1. septembri aktusel.

Õppetöö

 • I perioodi vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), neljapäeviti ja reedeti kell 14.35 – 15.50 (5. tund) järgmistes klassiruumides:
  Ladina keel 3 õp Marcus Hildebrandt – 220
  Majandusõpetus 1 õp Ülle Seevri – 227
  Rootsi keel 4 (A-tase, edasijõudnutele) õp Kristiina Punga – 144
  Saksa keel 8 (B-tase, DSD II eksami ettevalmistus)            õp Mall Matto – 204
  Fotograafia    õp Siim Oks kursuse tunnid toimuvad neljapäeviti ja reedeti kell 14.35 – 15.50 (5. tund) ruumis 213, iseseisva töö tunni toimumise aeg lepitakse kokku õpetajaga.
  Soovijate vähesuse tõttu ei avata 2022/2023. õppeaastal joonestamise 1., käitumisökoloogia kursustning kursust „Aktiivne kodanik“.
 • I perioodi õnnetunnid toimuvad 23. septembril (75 min), 29. septembril (75 min) ning 10. oktoobril (90 min) kell 16.00. Õnnetunde viib läbi õpetaja Monika Piirimäe ruumis 107.
 • Tartu Ülikooli teaduskooli sügisel algavatele kursustele saab registreeruda 25.  septembrini või kuni kohti jätkub. Jaanuaris õppetööga alustavatele kursustele registreerumine kestab uue aasta alguseni.  
  Kursuste kirjeldused on leitavad TÜ teaduskooli  e-õppekeskuse lehelt.
  ​Kool tasub kursusel osalemise eest tingimusel, et
  • koolis ei pakuta analoogsel kursusel osalemise võimalust
  • eelmis(t)el õppeaasta(te)l on kursused, millele registreeruti, läbitud.
 • 13. – 16. septembrini saavad 11. ja 12. klasside õpilased Stuudiumis registreeruda õppesuunda kujundavatele valikainete kursustele. Kui kursusele on registreerutud, siis hiljem nimetatud kursustelt loobumise võimalust ei ole.
  Humanitaarsuuna õpilastel on võimalus valida:
  11. klass
  Draama ja teater (KI8)
  Prantsuse, saksa või vene keele 6. kursus, kus saavad osaleda kõik huvilised ja toimub ettevalmistus ka rahvusvahelise keeleeksami sooritamiseks
  Eesti ajalugu filmis (AJ6)
  Humanitaarpraktika 2. kursusel osalemise saab otsustada 2023. aasta kevadel.
  12. klass
  Inglise keele 8., 9. ja 10. kursus. Kursuse IK10 läbimine on kohustuslik õpilastele, kes sooritavad inglise keele riigieksamit.
  Luulekursus (KI9) 
  Loodussuuna õpilastel on võimalus valida:
  11. klass
  Prantsuse, saksa või vene keele 6. kursus, kus saavad osaleda kõik huvilised ja toimub ettevalmistus ka rahvusvahelise keeleeksami sooritamiseks
  Bioloogia 7. kursuse läbimisest saab loobuda, kui ei osaleta 11. klassi bioloogia välipraktikumis (BIpr3).
  Bioloogia välipraktikumist (BIpr3) on võimalus loobuda tervislikel põhjustel või asendada välipraktikumi kursusel osalemine EMÜ looduskooli kursusega. Täpsemat infot Juhani Püttsepa (vil 1982) juhendamisel läbiviidava EMÜ looduskooli kursuse „Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse“ kohta saab bioloogiaõpetajatelt Saima Kaarnalt ja Ott Maidrelt.
  12. klass
  Inglise keele 8., 9. ja 10. kursus. Kursuse IK10 läbimine on kohustuslik õpilastele, kes sooritavad inglise keele riigieksamit.
  Bioloogia 9. kursust asendab osalemine TÜ Teaduskooli kursusel "Geneetika ja evolutsioon".
  Keemia 8. kursusest saavad loobuda õpilased, kes ei soorita keemia koolieksamit.
  Reaalsuuna õpilastel on võimalus valida:
  11. klass
  Prantsuse, saksa või vene keele 6. kursus, kus saavad osaleda kõik huvilised ja toimub ettevalmistus ka rahvusvahelise keeleeksami sooritamiseks
  Matemaatika praktikum 4. kursus, mis algab 22.11.2022
  Füüsika praktikum 2. kursus (kooli laboris 11. ja 12. klassis läbi viidav kursus, algab 22.11.2022)
  12. klass
  Inglise keele 8., 9. ja 10. kursus. Kursuse IK10 läbimine on kohustuslik õpilastele, kes sooritavad inglise keele riigieksamit.
  Füüsika 9. kursus
 
 • Kutse äsjavalminud tasuta veebikursusele "ROSi algkursus", mis algab juba 26. septembril
  “ROSi algkursusel” kasutatakse õppetööks Robotont robotit, mis on Tartu Ülikoolis väljatöötatud omniliikuv mobiilne robot. Robotondi tarkvara põhineb ROSi tarkvaral, mis on üks maailma enimkasutatavaid robootika raamistikke. 
  Kui Sul on huvi robootika vastu ja soovid rohkem teada saada ROS-i maailmast, siis käesolev kursus on just Sulle mõeldud! Siin saad ROSi kasutades robotit kaugteel juhtida, luua oma kood ROSi kimbus ja õppida, kuidas arendusplatvormi abil lokaliseerida, kaardistada ja navigeerida oma seadet. 
  Kursus toimub täielikult veebipõhisena, kokku 6 nädalat. Kursuse maht on 2 EAP ehk ca 52 tundi.  Hinnatavad ülesanded edukalt sooritades saad Tartu Ülikooli digitaalse tunnistuse. Kursus toimub eesti keeles! Rohkem infot kursuse kohta: https://sisu.ut.ee/rosak.
 • Esimene kooli ajaloo loeng 10. klasside huvilistele õpilastele toimub reedel, 16. septembril kell 14.35 - 15.50 auditooriumis.
 • 11. klassis rahvusvahelist B1-taseme saksa keele eksamit (DSD I) sooritada soovivatele õpilastele toimub esimene kokkusaamine neljapäeval, 15. septembril kell 10.50 saksa keele klassis (204).

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 13.09
10.d     4. tund matemaatika õp A. Külter – 139
11.c     1. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 102
12.d     1. ja 3. tund ühiskonnaõpetus
õp A. Ristikivi – 141
12.e     5. tund ühiskonnaõpetus. õp A. Ristikivi - 141
kolmapäev, 14.09
Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile, piknik on edasi lükatud vihmase ilma tõttu 21. septembrile.
neljapäev, 15.09
10.e     2. ja 3. tund geograafia õp Ü. Seevri –107
12.d     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi
139
NB! 11.a ja 11.b klassi matemaatika praktikumid toimuvad kogu klassile. Rühmatunnid algavad matemaatika praktikumi 4. kursusel, 22. novembril.
 

Abiturientidele

 • C1 Advanced sügissessioonile registreerimine EISis (https://eis.ekk.edu.ee/eis) toimub 13.-23. septembrini 2022. Registreerimiseks on vaja kas kehtivat ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID ja vastavaid PIN-koode. Tuleb veenduda, et kõik registreerimise sammud on läbitud.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eesti informaatikaolümpiaadil saavutas O. Tennisberg (vil. 2022) 1.-2. koha ning pälvis I järgu diplomi. Hans Gustav Kõljalg (12.b) saavutas 7. koha, Toomas Herodes (12.b) 9. koha ning Kevin Akkermann (12.b) 14. koha.

 

 Konkursid

 

Teated

Kooli kodukorra meeldetuletus:

 • Õpilastel on hommikul koolimajja sisenemiseks avatud mõlemad hooviuksed. Pärast tunnikella helisemist 1. tundi lukustatakse kangialusele lähem hooviuks ja see jääb terveks päevaks suletuks. Teine hooviuks suletakse kell 9.30. Koolipäeva lõppedes on õpilastel võimalik koolimajast lahkuda mõlema hoovi- või peaukse kaudu. Kell 16.30 suletakse hooviuksed, siis on majja võimalik siseneda ja väljuda ainult peauksest. Seda kõike tehakse õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks, sest me ei tohi kunagi unustada, et koolimaja asub kesklinnas.
 • Koolimajas ei ole lubatud liikuda üleriietes, kanda peakatteid ning roomiktallaga välisjalanõusid.
 • Ajalooring ootab kõiki teisipäeval, 13. septembril kell 16.00 traditsioonilisele jalutuskäigule kunstiteadlase Enriko Talvistuga. Saame kokku kooli valvelaua juures ja liigume edasi Toomele, kus püüame määratleda ja märgata piiskopilossi ja selle ümbrust. Soojalt riidesse!
 • Alates 13. septembrist alustab HTG kooliõde Jaanika Saarepuu 10. klasside õpilaste tervisekontrolliga. Täpsemat infot tervisekontrolli sisu ja korraldusliku poole kohta jagab kooliõde infominutites igale klassile eraldi. Esimene klass on 10.a.
 • Kolmapäeval, 14. septembril möödub tantsutaat Ullo Toomi sünnist 120 aastat. Tantsutaldade eestvedamisel toimub võimlas kell 12.45 „Oige ja vasemba“ ühistantsimine. Kõik treffneristid on oodatud kaasa tantsima!
 • Neljapäeval, 15. septembril on oodatud ruumi 141 kõik õpilased, kes soovivad sel õppeaastal osaleda Erasmus+ õpilasvahetuses Šotimaa, Saksamaa, Ungari või Belgiaga. Õpilastele, kes vabaaines ei osale, toimub kokkusaamine viienda tunni ajal, vabaainetes osalevatele õpilastele pärast viiendat tundi.
 • Roheliste ring kutsub kõiki õpilasi neljapäeval, 15. septembril osalema Maailmakoristuspäeval, mil me puhastame Tartu kesklinna väiksemaid parke (alustame Tõnissoni pargist ja lõpetame Hugo Treffneri kuju juures). Koguneme kooli peaukse juures kell 16.00. Palun võtta kaasa töökindad ja riietuda vastavalt ilmale.
 • Esmaspäeval, 19. septembril kell 12.30 ootab huvijuht kõiki abituriente auditooriumisse koolimärgi infotunnile.

 

Õpetajad

 • Õpetaja T. Pluum viibib 13. septembril töökohustuste täitmisel Tallinna Ülikoolis.
 • Õpilasnõustaja Madli Nuut on 15. septembril seminaril.

 Sport

 • Tõnis Timmi (12.e) võitis Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus U-20 vanusegrupis kolmikhüppes hõbemedali.
 • Elsa Puu (11.a) saavutas Jeruusalemmas peetud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel neidude U-18 vanuseklassi kaugushüppes 14. koha.
 • Markus Rüütli (11.a) saavutas Eesti kaheksapaadi tüürimehena Belgias toimunud sõudmise alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel 6. koha.
 • Petangi Eesti meistrivõistlustel paarismängus võitis kuldmedali Robin Randrüüt (10.a), hõbemedali võitsid kevadine vilistlane Robin Aus ning õpetaja Aimar Poom.
 • Tartu linna rattasõidu meistrivõistlustel eraldistardis saavutas Martti Milk (10.b) M16 vanuseklassis 3. koha ning Karl Mattias Milk (12.b) MJ vanuseklassis samuti 3. koha.

 Raamatukogu teated

 • Neljapäeval, 8. septembril toimus üle-eestilise lugemistunni raames HTG raamatukogus lugemisvahetund, kus koolipere liikmed mõnekümne minuti jooksul kirjasõna nautisid. Aitäh kõigile osalejatele!
 • Neljapäeval, 15. septembril on raamatukoguhoidja alates 13.30-st Mauruse kirjastuse teabepäeval.
 • Septembrikuu Värskes Rõhus ilmus Maara Parhomenko (12.e) arvustus Kiwa teosest "Kummiliimiallikad". Samast numbrist saab lugeda ka Maaraga tehtud lühiintervjuud.

 Tantsutallad

 • Augustikuu alguses toimunud suvelaagris Vidrikel käisid tantsutaldu ja tantsutallakesi õpetamas Estonia rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris, Vanemuise teatri balletirepetiitor Rufina Noor, Akrojooga õpetajad Verner Mägi ja Kristi Juurmaa ja DanceActi treener Juri Krasnov. Lisaks käis tervislikust toitumisest ja jõusaali ABCst rääkimas Mihkel Ruut (HTG vil 2018).

 

Kõvernaelad 2022

Kõvernaelad õpilastele:
Pikne McQueen – sportlik ja populaarne õpilane. Nominendid: Markus Uibo, Kaspar Sepp ja Robin Aus. Kõvernaela pälvija: Kaspar Sepp;
Lisa Simpson – väga intelligentne, organiseeritud ja sihikindel õpilane, kes võtab igas tunnis julgelt sõna. Nominendid: Hele–Mai Viltrop, Kirke Niinemets ja Hanneloore Horn. Kõvernaela pälvija: Hele-Mai Viltrop;
Buratino – kõigi sõber ja hea tuju generaator. Nominendid: Robin Aus, Jaagup Jõgi ja Anett Pluum. Kõvernaela pälvija: Jaagup Jõgi;
Piripiiga – lootusetu romantik ja viriseja. Nominendid: Mariliis Lääniste, Hanna Seedur ja Katariina Mehide. Kõvernaela pälvija: Katariina Mehide;
Karupoeg Puhh ja Notsu – lahutamatu duo. Nominendid: Pipi-Lotta Laineste ja Mall Säre, Liisi-Rebeka Luik ja Christina Kodanik, Kirke ja Kertu Kütt. Kõvernaela pälvijad: Pipi-Lota Laineste ja Mall Säre;
Laiskloom Sid – hüperaktiivne, hajameelne ja natukene kohmakas. Nominendid: Martin Toomiste, Jarmo Voitra ja Robin Aleks Kavald. Kõvernaela pälvija: Robin Aleks Kavald;
Nuuskmõmmik – rändab palju ja kooli jõuab heal juhul korra nädalas. Nominendid: Grete Paat, Robert Petrov ja Maris Karo. Kõvernaela pälvija: Grete Paat;
Richie Rich – näeb igas tehingus võimalust kasvatada tulu, tunneb numbreid sama hästi kui oma viit sõrme, tulevane miljonär. Nominendid: Jürgen Tihanov, Anita Algus ja Paul Jürjens. Kõvernaela pälvija: Jürgen Tihanov;
Simon – teab ilmselt rohkem suvalisi fakte kui ükski entsüklopeedia, oskab iga nähtust füüsikaliselt seletada ja ei jäta oma teadmisi kunagi ainult enda teada. Nominendid: Oliver Tennisberg, Karl Valter Oja ja Jaak Sootak. Kõvernaela pälvija: Jaak Sootak.
 
Kõvernaelad õpetajatele:
“Tõde ja õigus” Krõõt – eriti mõistlik ja kannatlik õpetaja, kohe nii mõistlik ja kannatlik ehk ei peakski olema. Nominendid: Karin Soodla, Kristiina Punga ja Ehtel Timak. Kõvernaela pälvija: Kristiina Punga;
“Viimne reliikvia” noor rüütel Hans von Risbieter – näeb iga päev eriti šikk välja, justkui oleks minemas enda laulatusele. Nominendid: Aare Ristikivi, Ave Külter ja Indrek Pajur. Kõvernaela pälvija: Indrek Pajur;
“Kevade” köster – eriti karmi käega õpetaja, kelle tundi pole õppimata mõtet minna Nominendid: Eha Paabo, Uve Saar ja Mall Matto. Kõvernaela pälvija: Uve Saar;
“Kevade” õpetaja Laur – eriti läbinägelik õpetaja, saab aru, kui valetad, aga ei pahanda. Nominendid: Siim Oks, Raimond Lepiste ja Tiina Pluum. Kõvernaela pälvija: Siim Oks;
“Siin me oleme” Kohviveski – õpetaja, kes lisaks igapäevastele koolitoimetustele peab oluliseks head väljanägemist ning ei karda avaldada ausalt oma arvamust. Nominendid: Uve Saar, Age Salo ja Ott Maidre. Kõvernaela pälvija: Age Salo;
Nipernaadi – rändur, vaba hing ja parandamatu romantik. Nominendid: Jaan Paaver, Joana Jõgela ja Toomas Jürgenstein. Kõvernaela pälvija: Toomas Jürgenstein;
Noor pensionär” seltsimees Pukspuu – ei saa pensionile jääda, sest arvab, et seltsimeest kunstiteadlast on õpilased nõus tundide kaupa kuulama. Nominendid: Priidu Beier, Madis Reemann ja Aare Ristikivi. Kõvernaela pälvija: Priidu Beier;
“Viimne reliikvia” Agnes – konkreetne ja napisõnaline, sest talle lobisemise eest palka ei maksta. Nominendid: Eha Paabo, Aimar Poom ja Anneli Saarva. Kõvernaela pälvija: Eha Paabo.
 

Eelteated

Reedel, 23. septembril kell 16.00 tutvustavad autokoolid 11. ja 12. klasside õpilastele ruumis 135 õppimisvõimalusi nende koolis.
 

Viimati muudetud: 
2022-09-12 15:20