Vabaainete info 22/23

 •  Igal perioodil saab õpilane valida vaid ühe perioodi plaanis oleva kursuse.
 •  E-kursuseid, mis ei toimu vabaainete tunniplaani ajal, saab valida nii palju, kui soovi on. 
 • Õppeaastat läbivate kursuste toimumise aega peab jälgima õpilane. Kursuse algusest teavitatakse infolehes.
 • Kui vabaaine kursusele on registreerutud, on selle läbimine kohustuslik.
 • Erandkorras saab kursusel osalemisest loobuda kokkuleppel aineõpetajaga.
 • Kui sügisel ei ole kursusele registreerutud ja õppeaasta jooksul tekib soob kursusel osalemiseks, annab selleks loa kursust läbi viiv õpetaja.
 • Kursus ”Kaugete maade lood ” toimub 2023/2024. õppeaastal.
 • Rootsi keele kursused toimuvad üle aasta – 2022/2023. õppeaastal 4. – 6. kursus, 2023/2024. õppeaastal 1.-3. kursus.
 • Usundiõpetus on humanitaarsuuna õppekavas, vabaaine kursused on soovitatavad loodus- ja reaalsuuna õpilastele. 2 ja 3. kursus toimub üle aasta. 2022/2023 toimub Usundiõpetus 1 (loodus- ja reaalsuuna õpilastele) toimub reedeti 5. tunni ajal.
 • Füüsika 6, matemaatika 15 ja üldistava bioloogia (BI5) ja üldistava keemia (KE5) kursuste tunnid toimuvad tava õppetöö, mitte vabaainete tundide ajal. 
 • Veebilehe arendus – VOCOga (end. Tartu Kutsehariduskeskus) koostöös planeeritav kursus. Koolituse läbinutel on praktilised teadmised ja oskused kodulehe loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks sisuhaaldustarkvaraga WordPress.
 • Start-up kiirendi "Ükssarvikute inkubaator" kursus toimub II poolaastal kord nädalas vilistlase Ants Oskar Mäesalu juhendamisel. (Äriideede arendamine, suundade ülene kursus, eeldusaineid ei ole).

DIGIKURSUSED

 • 3D modelleerimise ja printimise kursus toimub II ja III perioodil. Kontakttundide ajad lepitakse kokku kursuse alguses juhendaja õp. Raimond Lepistega.
 • Tehnoloogia tarbijast loojaks I ja II. Programmeerimise veebipõhine kursus õp Anneli Mägi juhendamisel koostöös Arvutiteaduste Instituudiga algab 2023.a. jaanuaris ja toimub II poolaastal. Täpsem info infolehes.
 • Tarkvaraarendus. Programmeerimise veebipõhine jätkukursus, mille läbimise eelduseks on  kursuse ”Tehnoloogia tarbijast loojaks” läbimine.
 • Kursus ”Erasmus+ õpilasvahetus” tähendab nädalat õpilasvahetust ja välisõpilaste vastuvõtmist.
 • Kursus ”Aktiivne kodanik” toimub läbi õppeaasta e-kursusena õp Aare Ristikivi juhendamisel. Kursus on soovitatav eeskätt  11. klasside õpilastele.
Uuendatud: 5/09/2022