Infoleht 23.05.2022 nr 31

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Joana Jõgelat, kelle poolt välja töötatud keemia ab  ja praktilise kodukeemia kursusi tunnustas Eesti kõrg- ja kutsehariduse agentuur 20. mail E-kursuse kvaliteedimärgiga.

Juhtkond tänab

 • Liis Ernitsat, Marta Kanni (mõlemad 11.a klassist) ning kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi spordipäeva korraldamise eest 10. ja 11. klassidele.

Õppetöö

 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad 2021/2022. õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti sooritada, peavad esitama õppenõukogule taotluse kordusarvestuse loa saamiseks.
 • Kordusarvestuse taotlust saab esitada Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) 24. maini. Kõigil, kes soovivad sooritada kordusarvestusi, palutakse õigeaegselt registreeruda, pärast 24. maid esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada. Kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 30. mail.
 • Avalduses tuleb märkida oma nimi, õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.
 • Kordusarvestused 10. ja 11. klasside õpilastele toimuvad 15.-20. juunini.
 • Õppeaasta viimane õnnetund toimub kolmapäeval, 25. mail kell 16.00 ruumis 107 ning osalemiseks saab registreeruda 23. mai hilisõhtuni. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
 • V perioodi arvestused toimuvad 1.-7. juunini. Kuna 11.c klass sõidab õppekäigule juba 3. juunil, toimub füüsika arvestus õp S. Oks esmaspäeval, 30. mail 5. tunni ajal.
 • 31. mail kell 16.05 algab (mini)õppenõukogu, millest võtavad osa klassijuhatajad, kus tehakse otsus 10. ja 11. klasside õpilaste kordusarvestustele lubamise kohta.
 • Inglise keele CEPT testi sooritavad 11.a, 11.b, 11.d ja 11.e klassi õpilased esmaspäeval, 6. juunil kell 9.00 ruumis 303 ja 11.c klassi õpilased kolmapäeval, 8. juunil kell 8.15 ruumis 303. Testi viib läbi õpetaja Sandra Sagar.
 • UPT-23 esimene kaitsmine toimub neljapäeval, 16. juunil.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 23.05
10.a     2. tund kirjandus õp A. Salo – 141
10.b     3. tund kirjandus õp A. Salo – 141
10.d     5. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
teisipäev, 24.05
10.d     3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp Ü. Roostoja – 303
10.e     1. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
4. tund kirjandus õp A. Salo – 107
11.b     5. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
11.d     5. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
kolmapäev, 25.05
10a      1. tund keemia õp E. Paabo – 217
10.b     2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
10.d     4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp E. Hunt – 303
10.e     2. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp M. Matto – 303
11.b     3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp Ü. Roostoja – 303
11.d     3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp Ü. Roostoja – 303
reede, 27.05
10a      1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom 
10.b     2. tund kirjandus õp A. Salo – 107
10.e     5. tund matemaatika õp E. Timak – 135
11.d     1. tund kirjandus õp K. Soodla – 102
esmaspäev, 30.05
10.a     2. tund kirjandus õp A. Salo – 141
10.b     3. tund kirjandus õp A. Salo – 141
            5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 202
11.c     läheb kirjanduslikule jalutuskäigule kell 9.15 õp A. Pullerits
teisipäev, 31.05
10.a     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
10.b     1. tund ajalugu õp I. Pajur – 107
3. tund ajalugu õp I. Pajur – 141

Abiturientidele

 • Abiturientidel ei toimu alates 23. maist matemaatika tunde. Kuni 1. juunini jätkuvad bioloogia, füüsika ja keemia kursuste tunnid.
 • Koolieksamid:
  Seoses üldise töökorraldusega on muutunud informaatika, prantsuse ja rootsi keele eksami toimumise aeg.
  reedel, 3. juunil kell 9.00 ruumis 221 – filosoofia, kunstiajaloo, usundiõpetuse ja ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam
  reedel, 3. juunil kell 12.00 ruumis 221 – ajaloo, bioloogia, , joonestamise ja keemia kirjalik eksam
  reedel, 3. juunil kell 12.00 ruumis 220 – kirjanduse suuline eksam
  teisipäeval, 7. juunil kell 9.00 ruumis 213 – füüsika suuline eksam
  teisipäeval, 7. juunil kell 12.15 ruumis 206 – informaatika eksam
  teisipäeval, 7. juunil kell 14.15 ruumis 144  – prantsuse ja rootsi keele kirjalik eksam
 • Koolieksamitele eelnevad konsultatsioonid:
  filosoofias ja usundiõpetuses 24. mail kell 13.10
  õp Toomas Jürgenstein - 203
  füüsikas 23. ja 30 mai kell 11.00 õp Siim Oks –227
  kunstiajaloos 26. mail kell 13.10 õp Raimond Lepiste – 202
  joonestamises 25. mail kell 13.10 õp Raimond Lepiste – 202
  ühiskonnaõpetuses 25. mail kell 8.30 õp Aare Ristikivi – toimub virtuaalselt.
  Kirjanduses, prantsuse ja rootsi keeles eksamit sooritavatel õpilastel tuleb konsultatsiooni aeg õpetajaga kokku leppida. Bioloogias ja keemias, eksamieelset konsultatsiooni ei toimu, õpilastel on olnud võimalus osaleda eksamiks ettevalmistaval kursusel.
 • Õppenõukogu otsuse kordusarvestustele lubamise kohta teevad õpilastele teatavaks klassijuhatajad ja aineõpetajad.
  Kordusarvestused toimuvad:
  Neljapäeval, 26. mail  kell 16.00 ruumis 204 – saksa keele suuline arvestus – õp M. Matto
  Reedel, 27. mail kell 10.00 – 12.00 ruumis 221 – ajalugu, bioloogia, füüsika, keemia, kirjandus, kunstiajalugu ja majandusõpetus. Arvestuse viib läbi õp K. Soodla.
  Esmapäeval, 30. mail kell 11.10 – 15.40 ruumis 221 – eesti keel, informaatika, inglise keel, matemaatika, muusika ja ühiskonnaõpetus. Arvestuse viivad läbi õpetajad A. Salo ja T. Jürgenstein.
 • UPT-22 lisakaitsmised toimuvad 2., 15. ja 17. juunil. Täpne ajakava avaldatakse 30. mail.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Elleri tütarlastekoor osales 26.04-02.05 Iirimaal rahvusvahelisel koorikonkursil ja saavutas auväärse II koha ning eripreemia kõige paremini esitatud elava Euroopa helilooja teose eest. Koori koosseisus laulsid konkursil treffneristid Stella ja Bettina Päri (12.e), Hele-Mai Viltrop (12.b), Kadri Liis Laas (12.c) ja Gleen Gross ning Getter Miida Kask (mõlemad 11.e). 

Konkursid

 • Teeviit ootab osalema noorte loomekonkursil „Mina olen muutus“. Tööde esitamise tähtaeg on 31. mai, täpsem info www.teeviit.ee.

Teated

 • Kevadkontserdil anti sel aastal Aasta tantsutalla tiitel 2017. aasta vilistlasele Kristiina Kõivule. Õnnitleme!
 • Ajalooring tõmbas eelmisel nädalal selleks aastaks oma tegevusele joone alla. Muu hulgas selgusid detsembrikuise ennustusvõistluse tulemused. 1.-2. kohta jäid jagama Emma Kruusmäe (11.b) ja Anna Mutso (11.d), 3. koha sai Loviisa Lätt (11.b). Kõige usinam osaleja oli Adele Raidmets (10.d), kõige aktiivsem klass 10.e. Kohtumisteni uuel õppeaastal!
 • HTG õpilaste kirjandusring lõpetas oma esimese hooaja. Kohtuti kuuel korral detsembrist maini ning muu hulgas lahati H. Murakami, B. Kangro, K. Vonneguti, V. Woolfi ja F. Kafka tekste. Aktiivseim osaleja oli Mark Tarnovski (11.b) ning kõiki kohtumisi aitas vedada Otto Richard Sokk (11.c). Jätkame järgmisel aastal!
 • Kolmapäeval, 25. mail möödub Hugo Treffneri ausamba avamisest Ülejõe pargis 25 aastat. Õpilaskogu koguneb sel puhul pärast koolipäeva lõppu kantselei ette, et ühiselt minna parki ja koolipapa monument puhtaks pesta.
 • Kolmapäeval, 25. mail pannakse HTG SV ja Õpside vahelisele saalihokikohtumistele punkt kell 16.00 võimlas algava võistlus-kohtumisega.
 • Reedel, 27. mail kell 19 esitavad 1982. aasta vilistlased kooli aulas Aleksis Kivi „Seitse venda“. Pärast õnnestunud esietendust 1982. aasta maikuus andsid asjaosalised üksteisele sõna mängida lavastust iga kümne aasta tagant uuesti. Teoks on saanud 1992., 2002. ja 2012. aasta ülesastumised. Nüüd ollakse taas valmis. Pilet (2 eurot) saadav aula uksel enne etenduse algust.
 • Laupäeva hommikul, 28. mail kell 7.30 sõidavad kõik tantsutallad Põlvasse Kagu-Eesti tantsupeole. Bussid väljuvad Vanemuise alumisest parklast. Etendus Intsikurmu laululaval toimub pühapäeva õhtul kell 19.00. Tule vaatama!
 • Tartu linna noortevolikogu (TLNV) koos Tartu linnavalitsuse ja Balti Uuringute Instituudiga viivad läbi uuringut Tartus elavate ja/või õppivate noorte seas, et küsida nende arvamust ja selgitada välja noorte teadlikkus noortevolikogu tegemiste kohta Tartu linnas. 
  Uuring on leitav aadressil https://bit.ly/TLNV-uuring, selle täitmine võtab aega kuni 15 minutit ning on avatud vastamiseks 29. maini. Kõikide vastanute vahel loositakse välja mitmeid põnevaid auhindu alates kinkekaartidest ja lõpetades TLNV logoga meenetega.

Õpetajad

 • Õpilasnõustaja M. Nuut osaleb koolitusel 26. mail ja õpetaja I. Pajur 23.–30. maini. Õpetaja D. K. Raave osaleb doktoriõppes 23.–26. maini ning alanud nädalal on koolitööst eemal direktor O. Ojaveer, õppealajuhataja A. Punga ja arendusjuht A. Ristikivi.

Sport

 • Tähtvere Tantsukeskuse tantsijad võistlesid 14. märtsil Riias Best Show’l.  Kavaga „Paabulinnu paradoks“ saavutati urban-kategoorias I koht ning täiskasvanute vanuseklassis grand prix . Meie koolist kuulub võidukasse tantsugruppi Getter Miida Kask (11.e).
 • 18. mail toimus HTG klassidevaheline jalgpalliturniir. Osalejate seas saavutas esimese koha 11.b klass, teise koha sai 10.e ja kolmanda koha pälvis 10.b. Eriauhinna võitis Toomas Herodes (11.b). Karl Markus Kiudma (11.b) ja Hans Markus Danilas (11.c) tänavad kõiki üritusel osalejaid ja ürituse sponsoreid.
 • Reede, 20. mail TÜ staadionil toimunud spordipäeval olid parimad A-klassid, võitsid nii 10.a, kui ka 11.a. klass.
  Korraldajad tänavad kõiki osalejaid, kohtunikke ja AS Toidutorni magusa auhinna eest.
 • Laupäeval, 21. mail toimus kooli võimlas XI Jaak Lõivukese nimeline mälestusturniir saalihokis. Võistlusel osales 8 võistkonda. Kolm parimat olid: I – Vana Hea Puur, II – Keep calm and pass Kingo (HTG vilistlased), III – Suveks Sauna. Õpetajatest koosnev võistkond Torm jäi neljandaks. Jaagu sõbrad Tantsutallad jäid 7.-8. kohta jagama HTG SV-ga.

Eelteated

 • 31. maist 2. juunini viib Kaitseväe Akadeemia läbi kooliõpilaste riigikaitse laagri Nursipalus Võrumaal. Meie koolist võtab sellest osa 52 õpilast, kes läbinud riigikaitse 1. kursuse. Riigikaitselaagris on kokku ca 500 õpilast Tartu linnast ja Tartumaalt.Esmaspäeval, 30. mail algab kell 16.15 kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt, kus abilinnapea Lemmit Kaplinski tänab linnavalitsuse poolt õpetajaid ja õpilasi nende silmapaistvate saavutuste eest ainekonkurssidel ja olümpiaadidel.

 • õppeaastal 2021/2022 vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilased:
  10.a
  Kirke Kisand, Artur Lauk, Kert Lelov, Hans Henrik Rebane, Leen Vallikivi;
10.b
Annika Aho, Karoliina Enkvist, Jürgen Güsson, Maria Kozõreva, Kaur Huko Käämbre;
10.c
Roosi Ahas, Arabella Antons, Marie Elise Kanarik, Mehka Kartau, Jaagup Konksi, Annika Rääbis, Sander Sarapuu;
10.d
Lilian Hindrikson, Emma Kilmi, Juhan Martten Kull;
 
10.e
Emili Kristelle Andrejev, Marja Järv;
11.a
Manfred Kukk, Helena Lindeberg, Rando Lukk, Loore Luste, Ralf Paat, Liisi Paaver, Ander Pavlov, Rainis Puusepp, Mattias Timm Rast, Hanna Tali, Andreas Tiit, Morten Ulp;
11.b
Kevin Akkermann, Toomas Herodes, Laur Härm, Kristjan-Erik Kahu, Emma Kruusmäe, Hans Gustav Kõljalg, Loviisa Lätt, Triinu Vaher, Jakob Veske, Siim-Erik Viiding, Johan Värv;
11.c
Minna Gielen, Emma Goos, Holger Eric Hain, Aia Adele Narits, Leene Pärtel, Otto Richard Sokk, Liisa Tafenau, Tuuli Kärt Tammaru, Anita Viineloo;
11.d
Hanna Maria Fatkin, Kert Raudnõmm, Merit Tomson;
11.e
Anette Ama, Triinu Aru, Alger Avi, Veera Beljaeva, Imre Nõmm, Maara Parhomenko;
12.a
Anita Algus, Paul Jürgens, Egert Koppel, Martin Ottas, Pärl Pind, Jürgen Tihanov, Oliver-Markus Vulf;
12.b
Stefan Ehin, Johanna Kaare, Katariina Mehide, Grete Paat, Hannes Sidorov, Oliver Tennisberg, Tuule Tenson, Martin Toomiste;
12.c
Kadri Liis Laas, Eliise Mikomägi, Madli Mägi, Karl Valter Oja, Annika Prillop, Vesta Selg, Adele Tamm;
12.d
Jonathan Darvish-Kojori, Hanna Liisa Hõim, Magnus Käärik, Kirke Niinemets, Aadi Parhomenko;
12.e
Lauren Aunpuu, Mette Maarit Jahu, Karoliina Jõgi, Steven Noorsoo, Hanna Seedur.
 • abituriendid, heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest võistlustel
12.a
Mariliis Lääniste, Markus Uibo;
12.b
Christina Kodanik, Kaspar Sepp;
12.c
Eliise Mikomägi, Lisette Pihor;
12.d
Marit Kutman, Oliver Pere, Roberta Solom;
12.e
Liisa-Lotta Jürgenson.

 

 • abituriendid, loovad koolilehe „Miilang” toimetuse liikmed:
12.a
Anita Algus, Martin Ottas;
12.c
Piia Mari Lepp, Elis Saarelaid, Grete Tõniste;
12.d
Jonathan Darvish-Kojori, Kirke Niinemets, Aadi Parhomenko, Kerli Tiirik, Lulu Inari Ottilia Vase;
12.e
Lauren Aunpuu, Holger Dahl, Reelika Hüvenen, Bettina Päri, Stella Päri, Estin Rand, Sirely Veri.

 

 • abituriendid, andekad kunstiga tegelejad:
12.d
Marija Blinova;
12.e
Reelika Hüvenen;

 

 • abituriendid, nutikad väitlejad:
12.d
Breca Borga;
12.e
Jaak Sootak.

 

 • abituriendid, loomingulised näitlejad:
12.c
Madli Mägi;
12.d
Jonathan Darvish-Kojori, Kirke Niinemets.

 

 • õpetajad ja juhendajad:

Erki Enkvist, Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Toomas Jürgenstein, Saima Kaarna, Ave Külter, Markus Laanoja, Raimond Lepiste, Ott Maidre, Anneli Mägi, Siim Oks, Eha Paabo, Eve Paap, Indrek Pajur, Riko Piirisild, Tiina Pluum, Julia Polikarpus, Aimar Poom, Anett Pullerits, Kristiina Punga, Doris Kristina Raave, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Anneli Saarva, Age Salo, Ülle Seevri, Karin Soodla, Targo Tennisberg, Ehtel Timak, Ljubov Titova.

Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22