Infoleht 02.05.2022 nr 28

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • Õpilasi Kristjan Erik Kahu (11.b) ja Ander Pavlovit (11.a), kes võitsid vastavalt kuld- ja pronksmedali 22.-24. aprillil Tallinnas toimunud Põhja-Baltimaade füüsikaolümpiaadil.

Juhtkond tänab

 • Õpetajaid Anneli Mägi, Anett Pulleritsu, Madis Reemanni ja Ülle Seevrit ning vilistlast Markus Laanoja õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi järelarvestused toimuvad 3.-9. maini:
  teisipäev, 03.05
  kell 16.00 keemia õp E. Paabo – 217
  kell 16.00 vene keel 5. kursuse kirjalik arvestus õp L. Titova – 302
  kell 16.00 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
  kolmapäev, 04.05
  kell 16.00 eesti keel kõik eesti keele õpetajad - 107
  kell 16.00 füüsika õp J. Paaver – 213
  neljapäev, 05.05
  kell 14.35 kunstiajalugu õp R. Lepiste - 202
  kell 16.00 matemaatika kõik matemaatikaõpetajad – 221
  esmaspäev, 09.05
  kell 16.05 ajalugu õp K. Punga ja I. Pajur - 144
  kell 16.05 bioloogia ja geograafia õp S. Kaarna, O. Maidre ja Ü. Seevri – 225
  kell 16.05 füüsika õp S. Oks ja M. Reemann – 213
  kell 16.05 – saksa keel õp M. Matto – 204
  Kolmapäeval, 11.05 kell 16.00 toimub ruumis 107 õnnetund, kus saavad kirjalikke IV perioodi järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Mitme järelarvestuse aja kokkulangemise korral tuleb õpilasel
  • valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  • teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestust 11. mai õnnetunnis;
  • registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 9. mail kell 13.00 Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Reedel, 6. mail 5. tunni ajal toimub kirjanduse tunni ajal aulas Valdur Mikita loeng, millest on kohustatud osa võtma kõik 10. klasside õpilased.
 • Reedel, 6. mail kell 10.00 – 12.00 viivad vene keele õpetajad arvutiklassis (303) ja raamatukogu lugemissaalis läbi ülelinnalise konkursi eesti õppekeelega koolides õppivatele vene keelt emakeelena kõnelevatele gümnasistidele.
 • 11. klasside õpilased, kes viibisid UPT-23 juhendajaseminari ajal esmaspäeval, 2. mail vabaaine tunnis või kelle UPT juhendajaks on õpetajad Marcus Hildebrandt, Toomas Jürgenstein, Ave Külter, Ott Maidre, Mall Matto, Raimond Lepiste ja Jaan Paaver, pöörduvad ise juhendaja poole kohtumise aja kokkuleppimiseks. Kõik 11. klasside õpilased peavad uurimis- või praktilise töö juhendajaga kohtuma hiljemalt 9. mail.
  Õpilased, kes soovivad oma UPT-23 tööd kaitsta juba sel kevadel, peavad selle esitama hiljemalt 18. mail.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 02.05
10.e     5. tund keemia õp J. Jõgela – 135
teisipäev, 03.05
10.e     4. tund kirjandus õp A. Salo – 107  
kolmapäev, 04.05
10.b     3. tund geograafia iseseisev töö õp S. Kaarna – 303
10.e     1. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp M. Hildebrandt – 302
4. tund geograafia iseseisev töö õp S. Kaarna – 303
11.a     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühmal iseseisev töö õp M. Matto – 302
11.c     3. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 302
11.e     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühmal iseseisev töö õp M. Matto – 302
neljapäev, 05.05
10.b     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühmal iseseisev töö õp E. Vinter – 204
4. tund geograafia iseseisev töö õp S. Kaarna – 303
10.d     1. tund geograafia iseseisev töö õp S. Kaarna – 303
10.e     3. tund geograafia iseseisev töö õp S. Kaarna – 303
11.a     1. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp K. Ojaveer - 312
11.d     3. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.e     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp K. Ojaveer - 312
reede, 06.05
10.a     5. tund kirjandus õp A. Salo – aula
10.b     5. tund kirjandus õp A. Salo - aula
10.c     5. tund kirjandus õp T. Pluum - aula
10.d     5. tund kirjandus õp A. Pullerits - aula
10.e     5. tund kirjandus õp A. Salo - aula
11.a     4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
esmaspäev, 09.05
10.a     2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt / E. Hunt – 309/220
3. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
10.b     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
            3. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
11.a     2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 135
11.d     2. ja 4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 217

Abiturientidele

 • Inglise keele riigieksami kirjalik osa toimub 3. mail kell 10.00 ja suuline osa 6. mail õpilasele teatatud ajal Waldorfgümnaasiumis. Eksamil tuleb kohal olla vähemalt 15 minutit enne eksami algust. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ning kirjutusvahendid.
 • Muudatused abiturientide tunniplaanis:
  • eesti keele tunde alates 2. maist ei toimu;
  • lisaks juba plaanis olevatele matemaatikatundidele lisanduvad
   12.c klassil neljapäeviti 5. tund õp A. Külter – 139
   12.d klassil esmaspäeviti 4. tund õp A. Külter – 139
   12.e klassil kolmapäeviti 5. tund õp A. Külter – 139
   üldistava keemia kursuse tundidele lisandub tund kolmapäeviti 2. tund õp E. Paabo – 217
 • Kordusarvestusi (kolme õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestusi või arvestusi, mille hinnet soovitakse parandada) on abiturientidel võimalus sooritada 24.-30. maini. Kordusarvestuste täpne toimumise aeg ja koht teatatakse 23. mai infolehes.
 • Sooviavalduse kordusarvestustele saab esitada Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Küsimustikud) 3.-16. maini. Pärast 16. maid esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada, sest kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 19. mail.
 • Vastavalt kooli hindamisjuhendile on võimalus kirjutada avaldus kuni kahe erineva õppeaine arvestuse kordussoorituseks.
 • Avalduses tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 7. aprillil 2022 toimus üleriigiline riigikaitseõpetuse ainevõistlus „Hakk“, millest võttis osa 79 õpilast, meie parimad olid 8.-13. koht Tiia Tomson (11.c), 14. koht Johanna Sulg (12.d), 16.-18. koht Hanna Seedur (12.e) ja 26.-31. koht Eduard Kuus (12.e).
 • Jaak Sootak (12.e) ja Breca Borga (12.d) saavutasid väitluse KKEMV III etapil võistkondlikus arvestuses 3. koha. Individuaalarvestuses oli Jaak Sootak viies parim kõneleja. Võistlusel osalenud Carol Rand ja Johanna Saavaste (mõlemad 10.b) saavutasid võistkondlikus arvestuses 11. koha. Võistlustesarja finaalvoorudes jõudsid poolfinaalidesse Breca Borga ja Jaak Sootak, kes oli terve aasta kokkuvõttes 6. parim kõneleja Eestis.
 • Kooli näitering osales 24. aprillil Sadamateatris Tartu kooliteatrite festivalil ja pääses edasi Rakveres toimuvale riigifestivalile. Jonathan Darvish-Kojori (12.d) pälvis festivali parima meesnäitleja auhinna ja Arabella Antons (10.c) parima naisnäitleja preemia. Lisaks sai trupp tunnustuse originaalse dramaturgilise kompositsiooni eest.
 • Õpilasfirmad KäpArt (Liisi Paaver ja Helena Lindeberg 11.a, Merit Tomson 11.d, Maara Parhomenko 11.e),  SETKA (Emma Goos, Liisa Lotta Lamp ja Kaarup Öövel 11.c klassist)  ja  õpetaja Ülle Seevri  osalesid 25.-27. aprillil Riias toimunud rahvusvahelisel õpilasfirmade festivalil.
 • Eesti parima õpilasfirma 2022  finalistide vahel toimub 5. maini rahva lemmiku valimine, meie koolist saab toetada õpilasfirmat KäpArt. Igaüks saab anda enda hääle https://pof.ja.ee/rahvalemmik.
 • Laupäeval, 30. aprillil toimus küberturbevõistlus Magic CTF (USA). 86 võistkonna hulgas saavutasid meie kooli esindanud võistkond Puurijad koosseisus Miia Isabel Anipai, Kädi Rõõmus (mõlemad 10.a), Angela Ikonen, Kaur Lõhmus (mõlemad 11.b) 48. koha ja võistkond Winners koosseisus Kea Rael Kukk, Minna Gielen, Tiia Tomson (kõik 11.c), Peeter Pissarenko (12.b) 61. koha.
 • 12. juunil toimuvale III Eesti Naiste Tantsupeole kandideerisid Tantsutaldade 4 neidude rühma, kes komisjoni otsusel pääsesid kõik ka peole.

Konkursid

 • PÖFFi noore filmitegija stipendiumikonkursi II voor on avatud. Taotlusi saab esitada 30. maini, täpsem info https://justfilm.ee/artikkel/konkurss.
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetool kuulutab välja loovtööde konkursi. Täiskasvanute loovtööde teemaks on " Õde - valges kitlis näitsik?". Töid oodatakse kuni 6. maini. Täpsem info https://ttk.ee/et/uudised.

Teated

 • Reedel, 29. aprillil võõrustas meie kool Euroopa Parlamendi koolide võrgustiku Eesti liikmeid. Seminari aitasid korraldada Maria Zinatullina, Stefi Marie Talver ja Randar Vahtrik (kõik 11.d).
 • Teisipäeval, 3. mail arutleme ajalooringis „Apteeker Melchiori“ filmi teemadel. Kõik, kes filmi näinud, on oodatud kaasa mõtlema ja rääkima! Alustame kell 16.15 ja sel korral kooli muuseumis. 
 • 6.-7. mail toimub 10.c klassi ööakadeemia.
 • 7. mail toimub koolis võrgupidu HTG LAN. Lisainfo õpilastelt Kristo Krikmann ja Anders Aksjonov (11.a).
 • Esmaspäeval, 9. mail toimub aatriumis 10. klasside pildistamine järgmiselt:
  10.35 – 10.a; 10.45 – 10.b; 10.50 – 10.c; 10.55 – 10.d; 11.00 – 10.e.
 • Mälumänguturniir tuleb taas! 11.c klassi õpilased Tiia Tomson ja Marion Köhler korraldavad oma UPTna mälumänguturniiri. Viimane voor toimub 9. mail kell 16.30 kooli auditooriumis. Osalema on oodatud kuni kolmeliikmelised võistkonnad (osaleda saab ka üksi või kahekesi). Esimest korda osalevate võistkondade registreerimine toimub Facebookis rebaste grupis ning küsimuste korral võib pöörduda korraldajate poole.
 • Põhjamaade Nõukogu andis oma heakskiidu Nordplus projektile aastateks 202225, kus meie kõrval osalevad koolid Lätist, Rootsist ja Islandilt.
 • Ruumi 225 on tavalise kriiditahvli asemele paigaldatud smart-tahvel.

Õpetajad

 • Direktor O. Ojaveer osaleb koolitusel 3. mail, 4. ja 5. mail osaleb õpetaja S. Sagar koolitusel ning õpetaja Ü. Seevri Eesti õpilasfirmade ettevõtlusvõistlusel, 9.-13. maini osalevad koolitusel õpetajad A. Salo ja K. Soodla ning õppealajuhataja A. Punga on koolitööst eemal 3.-6. maini. Arendusjuht A. Ristikivi on koolitööst eemal 5.-16. maini.

Sport

 • Joosep Pärnalaas (10.c) tuli maadluses Eesti meistriks U-17 vanuseklassis -92 kg kaalu-kategoorias.
 • Lõppesid klassidevahelised turniirid. Saalihokis võttis võidu 12.a klass, teiseks tuli 11.a ning kolmandaks 11.c klass. Võrkpallis sai esikoha 11.a, teisele kohale jäi 10.e ning kolmandale taas 11.c klass.
 • Õpilaste ja õpetajate sõpruskondade järjekordse saalihokimängu võitsid sel korral õpetajad seisuga 19:12.
 • Riias toimunud Marupe Taekwondo Cup'il saavutas naiste arvestuses I koha Kaia Laatspera (11.c).
 • Kosovos toimunud U-19 Euroopa meistrivõistluste valikturniiril võrkpallis pääses Eesti koondis, kuhu kuulus ka Salme Adeele Hollas (11.a), kahe võidu ja ühe kaotusega järgmisesse ringi.
 • Eesti meistrivõistlustel võrkpallis saavutas Olerex Tartu võistkond U-20 vanuseklassis II koha. Võistkonnas mängisid Mia Marta Miller, Lisethe Kruus (mõlemad 10.e), Marta Kann (11.a), Emma Vahelaan (11.d), Lisette Pihor (12.c) ja Liisa-Lotta Jürgenson (12.e).

Raamatukogu teated

 • Kirjandusfestival Prima Vista kutsub 8.–12. klassi õpilasi 1.–11. mail osalema veebipõhises kirjanduslikus infootsingumängus „Otsi kohta, kust sa saad“, mille eesmärk on tutvustada erinevatest andmekogudest info leidmise võimalusi. Küsimuste ja ülesannete lahendamiseks ei piisa Google’ist või Vikipeediast, vaid mäng suunab noori laiendama oma otsinguoskusi ka erinevates andmebaasides.
  Kirjanduslik infootsingu rännak algab lingilt https://forms.gle/p2vhjFpg27zejFKH6. Osaleda saab üksi, sõbra või terve klassiga. Parimate vahel loositakse auhinnad ja kutsutakse lõpuüritusele 14. mail.
  Lisainfot saab aadressilt otsikohta@gmail.com.
 • Õpetajate kirjandusring kohtub raamatukogu lugemissaalis reedel, 6. mail kell 16.00, et rääkida prantsuse kirjaniku Michel Houellebecqi romaanist „Alistumine“.

Eelteated

 • Neljapäeval, 12. mail kell 13-16 toimub HTG aulas kuues Tartu gümnaasiumide kirjanduslik mälumäng kuni neljaliikmelistele võistkondadele. Küsimused koostavad ja ürituse viivad läbi vilistlased Juhan Pikamäe ning Liisa-Maria Komissarov. Üritust tuleb lühiloenguga avama linnakirjanik Paavo Matsin. Registreerumine kestab 9. mai õhtuni aadressil https://forms.gle/ocwGy589cEsfs6iL6 ning osalema mahub kolm HTG võistkonda. Parimatele on auhinnaks hea kirjandus ja KIMMi rändraamat, aga uued teadmised on tagatud kõigile osalejatele. Lisainfot jagavad Treffneri kirjandusõpetajad.
 • Reedel, 13. mail kell 18.00 toimub kooli võimlas traditsiooniline kevadkontsert, kus esinevad Anima lauljad ja Tantsutaldade tantsijad. Tule vaatama ja kuulama!

Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22