Infoleht 04.04.2022 nr 25

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Õpetajaid Toomas Jürgensteini, Tiina Pluumi, Anett Pulleritsu, Age Salo ja Karin Soodlat ning vilistlast Markus Laanoja õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Vaatamata sellele, et maskikandmine on üleriigiliselt avalikus ruumis soovituslik, ei ole viirus kadunud. Seetõttu soovitame jätkuvalt kanda koolimajas ainetundides ja konsultatsioonides maski, sest meie kõigi huvides on arvestuste ja (riigi)eksamite õigeaegne sooritamine ning tervena püsimine.
 • IV perioodi arvestuste nädalal 6.–12. aprillini ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte häirida koolikaaslasi arvestuste sooritamisel.

  Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45

 • Arvestuste nädalal, neljapäeval, 7. aprillil kell 14.15–15.45 toimuvad vabaainete tunnid. Stendil olevas plaanis ei ole see tund kõikidele klassidele märgitud. Vabandame stendil oleva eksitava teate pärast.
 • Kooli lõpueksami osana toimub 11.a klassil ajaloo 4., 11.b klassil ajaloo 4. ja füüsika 5., 11.c klassil ajaloo 4. ja keemia 5., 11.d klassil bioloogia 2. ja 11.e klassil ajaloo 5. ning bioloogia 2. kursuse arvestus.
 • Neljapäeval, 7. aprillil kell 10.00–13.30 osalevad kõik 12.c klassi õpilased ruumis 303 eesti keele e-testi katsetusel.
 • UPT-22 viimane korraline kaitsmine toimub esmaspäeval, 11. aprillil ruumides 141, 203 ja 225.
 • Arvestuste nädalal hommikuputru ei pakuta. Söökla on avatud kolmapäeval, 6. aprillil kell 9.30–12.30, 7.- 12. aprillini kell 9.30–15.00.
 • V perioodi tunniplaan valmib 12. aprilliks.
 • V perioodi esimesel tööpäeval, 13. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht.
  Tundide ajad 13. aprillil
  1. tund            8.05 – 9.20
  2. tund            9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund            11.20 – 12.35
  II söögivahetund
  4. tund            13.10 – 14.25
  klassijuhataja info
  5. tund            14.50 – 16.05
   
 • V perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  joonestamine 2
  õp R. Lepiste – 202
  ladina keel 2 õp M. Hildebrandt – 220
  matemaatika 16* (11.d ja 11.e klassi õpilastele) – 107
  psühholoogia (IÕ5) psühholoog T. Ulst – 105
  saksa keel 7 (ettevalmistus DSD II eksamiks I ) õp M. Matto – 204
  veebilehe arendus** Ly Otsa – 303
  * Matemaatika 16 kursus 11.d ja 11.e klassi õpilastele, kes vajavad täiendavat õpet.
  **Veebilehe arenduse kursus toimub koostöös Tartu Rakendusliku Kolledžiga ja tunnid toimuvad kolmapäeviti ning neljapäeviti kell 14.35 – 16.05
  Abiturientidele suunatud üldistava bioloogia (BI5) õp S. Kaarna ja üldistava keemia (KE5) õp E. Paabo kursuste tunnid toimuvad tunniplaani järgi tavatundide ajal, mitte vabaainete tundide ajal.
 • Alates 13. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 04.04
11.c     5. tund eesti keel õp A. Pullerits – 107 
11.e     5. tund vene keele kirjalik arvestus õp L. Titova – 202 / õp E. Vinter – 107
teisipäev, 05.04
10.d     3. tund eesti keel õp A. Pullerits – 141

Olümpiaadid ja võistlused

 • Emakeeleolümpiaadi lõppvooru kutsuti osalema iga vanuserühma 30 parimat. 25. märtsil tunnustati Tartu ülikoolis lõppvooru parimaid.
  9.-10. klass: 7. koht Jaagup Konksi (10.c), 13. koht Marja Järv (10.e);
  11.-12. klass: 3. koht Triinu Aru (11.e), 10. koht Loore Luste (11.a), 15. koht Steven Noorsoo (12.e).
 • 26.-27. märtsil toimunud Eesti meistrivõistlustel väitluses saavutas Jaak Sootak (12.e) individuaalarvestuses 7. koha ning Breca Borga 10. koha. Võistkondlikus arvestuses jõudis Jaak Sootak finaali ning Breca Borga poolfinaali.
 • 1. aprillil osalesid Arabella Antons (10.c) ja Maara Parhomenko (11.e) vabariiklikul etluskonkursil, kus Arabella pälvis gümnaasiumiastmes peapreemia ja Maara sai laureaaditiitli. Õhtul astusid samad neiud üles Eesti Draamateatri monoloogikonkursi pidulikul finaalvõistlusel, mille võitis Arabella Antons.
 • Juhan Marten Kull (10.d) saavutas vabariiklikul filosoofia olümpiaadil 7. koha.

Konkursid

Teated

 • 10.a ja 10.b klassi õpilaste vanemate koosolekud toimuvad:
  10.a – teisipäeval, 5. aprillil kell 18.00 ruumis 107
  10.b – teisipäeval, 5. aprillil kell 17.30 ruumis 105.
 • Melissa Heleen Lust (11.e) lahkus omal soovil koolist.
 • Baltikumi suurima ärifestivali korraldajad kutsuvad gümnasiste osalema teisipäeval, 5. aprillil kell 17.00–18.00 sTARTUp Hubi teisel korrusel (Raekoja plats 16) arutelule, kus soovitakse kuulda noorte arvamust. Vestluse teemad:
 • Ettevõtlusõpe teie koolis.
 • Ettevõtlikkus kui elustiil.
 • Kuidas (ja kas üldse) saab Tartu linn aidata kaasa ettevõtlusõppele.
  Osalemisest palutakse teada anda e-kirja teel aadressil mart.lattekivi@startupday.ee või Messengeris (Mart Lättekivi).
 • Kolmapäeval, 6. aprillil kell 12.15-13.45 peab aulas õpetajatele ja 12. klassi õpilastele loengu Eesti infotehnoloog, ettevõtja ja IT-visionäär Linnar Viik teemal „Tehisintellekt ja maailma automatiseerumine ning inimese osa selles maailmas“.
 • Eesti Teaduste Akadeemia kutsub huvilisi Õpilaste Teadusliku Ühingu suveseminarile 17.-19. augustil, täpsem info https://www.akadeemia.ee/sundmused/opilaste-teadusseminar-2022.

Õpetajad

 • Õpetaja D. K. Raave osaleb koolitusel 7. aprillil ja õpetaja S. Sagar 6. ja 7. aprillil.
 • Direktor Ott Ojaveer on 13. aprillil Tartu koolijuhtide seminaril Otepääl.

Sport

 • Vehklemise täiskasvanute Eesti meistrivõistluste võistkondlikus võistluses saavutas 3. koha tiim Tartu Kalev, kuhu kuulub Susanne Lannes (11.b).
 • 31. märtsil toimus Hendrik Tammemägi ja Kevin Akkermanni (mõlemad 11.b) praktilise tööna koolisisene maleturniir. Rohkem kui kahekümne võistleja osalusel peetud turniiri esikolmik kujunes järgnevaks: 1. koht Jürgen Güsson (10.b), 2. koht Karl Markus Kurs (11.d), 3. koht Peeter Pissarenko (12.b).

Raamatukogu teated

 • Raamatukoguhoidja on 12. aprillil ERM-is UPT koordinaatorite seminaril ning 13.‑14. aprillil koolitööst eemal. Raamatukogu on aga avatud ning teavikuid saab tagastada ja laenutada iseteenindussüsteemi RITA abil. HTG‑s kaitstud uurimis- ja praktilised tööd on leitavad ja loetavad Rikswebi elektronkataloogi kaudu (vt kooli kodulehel olevat linki „Veebiraamatukogu“). Murede ja probleemide korral kirjutage palun raamatukoguhoidjale e‑kiri.

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumi konkursi. Stipendiumifondi suuruseks on kuni 2100 eurot, välja antakse kuni 7 stipendiumi á 300 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2022. Täpsem info kooli kodulehel (https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu).

Eelteated

 • Abiturientide „titepäev“ toimub kolmapäeval, 13. aprillil.
 • Viimase koolikella aktus abiturientidele toimub 14. aprillil kell 13.00 kooli aulas.
  Tundide ajad on sel päeval muudetud järgmiselt:
  1. tund  8.05 – 8.50
  2. tund  9.00 – 9.45
  3. tund 9.55 – 10.35
  Söömine (10. ja 11. klassid)
  4. tund 11.10 – 11.55
  5. tund 12.00 – 12.45 (vabaaine)

  Lemmikõpetaja tund abiturientidele toimub kell 12.00–12.45 järgmistes klassiruumides: 
  12.a – 213 
  12.b – 135 
  12.c – 225 
  12.d – 105 
  12.e – 144 
  Pärast aktust aitavad aula pildistamiseks valmis sättida korraldava klassi (11.a) õpilased.
  12. klasside klassijuhatajate tunnid toimuvad pärast aktust samades klassides, kus oli olnud lemmikõpetaja tund.
  Lennu pildistamine aulas on kell 15.15.

 

Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22