Infoleht 14.03.2022 nr 22

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

Tantsutaldasid 25. sünnipäeva puhul.

Juhtkond tänab

 • õpilaskogu liikmeid, eriti Kadri Liis Laasi (12c), Kärt Trinity Sillaotsa (11b) ja Anett Pluumi (12d) lahtiste uste päeva korraldamise eest;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Ave Külterit, Ott Maidret, Indrek Pajurit, Kristiina Pungat, Julia Polikarpust, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 16. märtsil on UPT-22 tööde esitamise tähtaeg viimaseks korraliseks kaitsmiseks.
 • IV perioodi esimene õnnetund (90 min) toimub täna, 14. märtsil kell 16.10 ruumis 107. IV perioodi järgmised õnnetunnid toimuvad 23. ja 31. märtsil.
 • 11.c klassi õpilastel, kes III perioodi arvestuste nädalal olid haiged, on võimalus sooritada kunstiajaloo arvestust õp R. Lepiste esmaspäeval, 14.03 kell 16.10 ruumis 202.
 • III perioodi järelarvestused toimuvad 15.-21. märtsini
  teisipäev, 15.03
  kell 16.00        kirjandus õp A. Pullerits – 105
  kell 16.00        matemaatika õp Ü. Hüva, A. Külter, K. Orav-Puurand, J. Polikarpus, E. Timak – 221
  kell 16.00        inglise keel – 308
  kolmapäev, 16.03
  kell 16.00        ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
  kell 16.00        keemia õp J. Jõgela ja E. Paabo – 217
  neljapäev, 17.03
  kell 16.00        füüsika õp S. Oks – 213
  kell 16.00        bioloogia ja geograafia õp S. Kaarna, O. Maidre ja Ü. Seevri – 227
  kell 16.00        saksa keel õp M. Matto – 204
  reede, 18.03
  kell 16.00        ajalugu õp K. Punga – 144
   
  esmaspäev, 21.03
  kell 16.15        kirjandus õp K. Soodla – 105
  kell 16.10        vene keel õp E. Vinter – 301
 • kolmapäev, 23.03 kell 16.00 toimub ruumis 107 õnnetund, kus saavad kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku.
  Mitme järelarvestuse aja kokkulangemise korral tuleb õpilasel
 • valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
 • teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestust 23. märtsi õnnetunnis;
 • registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 22. märtsil kell 18.00. Registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Neljapäeval, 17. märtsil viivad matemaatikaõpetajad läbi rahvusvahelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse KÄNGURU, millest võtab osa 10.a – 36, 10.b – 36, 10.c – 2, 10.d – 4, 10.e – 4, 11.a – 35, 11.b – 16, 11.e – 1, 12.a 8, 12.b – 7, 12.d – 1 12.e – , kokku 151 õpilast.
  Ülesandeid lahendatakse
  10.a     2. tunni ajal ruumis 136 õp Ü. Hüva
  10.b, 10.c, 10.d ja 10.e          2. tunni ajal ruumis 221 õp E. Timak
  11. ja 12. klassid         3. tunni ajal ruumis 221 õp Ü. Hüva
 • 11.c klassil toimub reedel, 18. märtsil kell 11.20 – 14.45 toiduainete tehnoloogia kursuse esimene, sissejuhatav loeng. Lektoriteks on Eesti Maaülikooli õppejõud dotsent Ivi Jõudu ja Kristi Kerner.
 • Füüsika konsultatsioonid  11.a ja 11.b klassi õpilastele toimuvad sellel perioodil 14. ja 15., 21. ja 22, 28. ja 29. märtsil ning 4. ja 5. aprillil kell 16 ruumis 213.

Muudatused tunniplaanis 14.-21. märtsini

teisipäev, 15.03
10.b     1. tund keemia õp E. Paabo – 217,
            5. tund muusika õp E. Paap – 220
11.c     2.-3. tund keemia õp E. Paabo – 217,
12.b     3. tund füüsika õp S. Oks – 227
kolmapäev, 16.03
11.d     2. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 105
11.e     1. tund ajalugu jääb ära, tund toimub reedel, 18.03.
neljapäev, 17.03
10.a     2. tund KÄNGURU ülesannete lahendamine õp Ü. Hüva – 136
10.b     2. tund KÄNGURU ülesannete lahendamine õp E. Timak – 221
4. tund keemia õp E. Paabo – 217
11.d     2. tund kirjandus õp M. Piirmäe – 102
4. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 105
reede, 18.03
10.a     5. tundi ei toimu
10.b     2.-3. tund eesti keel õp A. Salo – ERMis
            5. tundi ei toimu
10.c     5. tund terviseõpetus med. õde J. Saarepuu – 203
10.d     5. tundi ei toimu
10.e     5. tundi ei toimu
11.a     5. tundi ei toimu
11.b     5. tundi ei toimu
11.c     1. tund eesti keel õp A. Pullerits – 135
            2. tund ajalugu õp K. Punga – 144
            3.-5. tund toiduainete tehnoloogia – 225
11.e     1. tund ajalugu õp K. Punga – 144
            5. tundi ei toimu
12.a     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 107
            4. tund eesti keel õp A. Salo – 107
            5. tundi ei toimu
12.b     5. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
12.c     5. tund matemaatika õp A. Külter – 139
12.d     5. tundi ei toimu
12.e     5. tundi ei toimu
esmaspäev, 21.03
10.e     4. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 203
            5. tund matemaatika õp E. Timak – 135
12.b     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
            4. tund matemaatika õp – E. Timak
12.e     2. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
            3. tund ajalugu õp I. Pajur – 141

Olümpiaadid ja võistlused

 • Ajaloo-olümpiaadi lõppvoorus saavutasid meie kooli õpilased järgmised kohad: teemal islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal 7.-9. koht Manfred Kukk (11.a), 26. koht Hanna Liisa Hõim (12.d); teemal Eesti 18. sajandil 2.-3. koht Arabella Antons (10.c), 4. koht Marja Järv (10.e), 5.-6. koht Katariina Mehide (12.b), 7.-8. koht Aadi Parhomenko (12.d), 13. koht Triinu Vaher (11.b), 30. koht Emili Kristelle Andrejev (10.e); teemal Teine maailmasõda 1.-2. koht Morten Ulp (11.a), 9. koht Oliver-Markus Vulf (12.a), 28.-29. koht Magnus Käärik (12.d).
 • 2. veebruaril toimus matemaatika-olümpiaadi piirkonnavoor. Meie parimad olid:
  10. klass (60 osavõtjat): 3. Kirke Kisand (10.a), 4. Jürgen Güsson (10.b), 6.-8. Hans Henrik Rebane (10.a), Jaagup Konksi ja Mehka Kartau (mõlemad 10.c) 9. Kaur Huko Käämbre (10.b), 10. Kert Lelov (10.a);
  11. klass (60 osavõtjat): 1. Kristjan-Erik Kahu, 2. Toomas Herodes (mõlemad 11.b),
  3. Ralf Paat, 4. Mattias Timm Rast, 5. Rainis Puusepp (kõik 11.a), 7. Hans Gustav Kõljalg (11.b), 8. Hanna Tali (11.a), 9. Lauri Härm (11.b);
  12. klass (60 osavõtjat): 1. Oliver Tennisberg (12.b), 2. Kristjan-Erik Kahu (11.b), 3. Hannes Sidorov, 6.-10. Stefan Ehin, Martin Toomiste (kõik 12.b), Egert Koppel, Pärl Pind ja Anette Hendrikson (kõik 12.a).
  Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud 21 õpilast:
  Oliver Tennisberg, Hannes Sidorov, Stefan Ehin, Martin Toomiste, Egert Koppel, Pärl Pind, Anette Hendrikson, Kristjan-Erik Kahu, Toomas Herodes, Mattias Timm Rast, Ralf Paat, Rainis Puusepp, Hans Gustav Kõljalg, Hanna Tali, Laur Härm, Kirke Kisand, Jürgen Güsson, Hans Henrik Rebane, Jaagup Konksi, Mehka Kartau, Kaur Huko Käämbre.
 • 10. märtsil toimunud majandusolümpiaadi piirkonnavoorus olid meie õpilaste tulemused järgmised:
  1. koht Andreas Tiit (11.a), 2. koht Mette Maarit Jahu (12.e), 4. koht Johan Värv, 5. koht Emma Kruusmäe (mõlemad 11.b), 6. koht Kert Raudnõmm (11.d).
  Kõik nimetatud on kutsutud 14. aprillil Tallinnas toimuvasse lõppvooru.
 • 12.-13. märtsil toimunud bioloogia-olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus olid meie õpilaste tulemused järgmised:1. koht Vesta Selg (12.c), 4. koht (ning parim bioinformaatikas) Annika Rääbis (10.c), 5. koht Kristjan-Erik Kahu (11.b), 10. koht (ja parim molekulaarbioloogias) Karl Valter Oja (12.c), 12. koht Emma Goos (11.c), 16. koht Eliise Mikomägi (12.c).
  Valikvõistluse koosseisu kutsutakse kümme parimat, meie õpilaste hulgast on seal Vesta Selg, Annika Rääbis, Kristjan-Erik Kahu ja Karl-Valter Oja.
  Klassiastmete parimad:
  12. klassid - 1. koht Vesta Selg ja 3. koht Karl Valter Oja;
  11. klassid - 3. koht Kristjan-Erik Kahu;
  10. klassid - 1. koht Annika Rääbis ja 3. koht Roosi Ahas. Eelnev järjestus on kogu gümnaasiumi ulatuses, millest valikvõistluse 10 parimat välja valiti. 
   

Konkursid

 • 14.-18. märtsini 2022 toimub üleriigiline nutiviktoriin „Nutt tuleb peale“, mille eesmärk on kaasata koolide 1.-12. klassi õpilasi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus. Igas vanuseastmes on 5 valikvastustega küsimust! Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhindu. Vastamiseks võib kasutada kaht võimalust:
  1) mine lehele: http://nutiraama.weebly.com/ ja vajuta seal nuppu “VAJUTA SIIA VASTAMISEKS VIKTORIINILE”;
  2) mine lehele: bit.ly/nutt2022
 • 14.-25. märtsil 2022 toimub Informaatikaviktoriini Kobras II voor, mis sel aastal toimub TÜ teaduskooli viktoriinikeskkonnas (https://viktoriinid.ee/) ja on avatud kõigile soovijatele. Viktoriinil on 15 küsimust ja vastamiseks on aega 45 minutit küsimuste avamise hetkest.Teated
 • Ajalooring kutsub kõiki huvilisi teisipäeval, 15. märtsil vaatama viimast nädalat avatud olevat surimaskide näitust TÜ kunstimuuseumis, ringkäiku juhatab üks selle kuraatoritest, 2006. aastal lõpetanud vilistlane Ken Ird. Koguneme kell 16.00 koolimaja välisukse juures.
 • Esmaspäeval, 21. märtsil kell 16.10 toimub ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, kus klasside ja õpilasomavalitsuse esindajate küsimustele vastavad kooli juhtkonna liikmed.

Õpetajad

 • Õpetaja E. Paabo osaleb koolitusel 18. märtsil.

Sport

 • 11. märtsil toimus Maaülikooli spordihoone jõusaalis kooli jõutõstmisvõistlus. Kõige tugevama mehe auhinna võitis Karl Joonas Jõepere (11.b) ning tugevaima naise auhinna Eliise Mikomägi (12.c). Parima jõutõmbaja ja rinnalt suruja tiitli võitis Rasmus Kiili (12.b) ning parima kükkija tiitli Tambet Palgi (11.d). Eriauhinna võitis Toomas Herodes (11.b). Hendrik Jaks ja Tristan Timmermann (11.b) tänavad kõiki osavõtjaid, vabatahtlikke ning sponsoreid.

Eelteated

 • 21.03–25.03 korraldavad Helena Rähni ja Anette Vares (11.c) UPT raames meie koolis esimest korda teatrinädalat, tähistamaks rahvusvahelist teatripäeva 27. märtsil. Olete järgmisel nädalal väga oodatud mitmele teatriteemalisele üritusele!
  Esmaspäeval, 21.03 toimub pärast 3. tundi auditooriumis teatriteemaline viktoriin. Kolm esimest kohta saavad autasustatud!
  Teisipäeval, 22.03 lähevad 3. ja 4 tunni ajal 11.c klassi 14 õpilast ja 11.d klassi 20 õpilast Sadamateatrisse vaatama etendust ,,Mitte midagi”.
  Kolmapäeval, 23.03 leiab 5. tunni ajal (kell 14.35–15.35) auditooriumis aset paneeldiskussioon ,,Teater noortele ja teatriharidus Eestis”.
  Reedel, 25.03 käivad teatritegijad tundides kokkuleppel aineõpetajatega teatritööst rääkimas.
  Teatriõhtu aulas algab kell 17.00. Näitering esitab ukraina kirjaniku Maria Lado lastenäidendi ,,Väga lihtne lugu’’, avatud on kohvik Ukraina toetuseks. Kutsume üles õpetajaid ja õpilasi kohvikusse heategevuslikul eesmärgil küpsetama! Palume kõikidel küpsetajatel endast hiljemalt 21. märtsiks Anette Varesele (anettevares@gmail.com) või Helena Rähnile (helenarahni@gmail.com) märku anda.

 

Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22