Infoleht 31.01.2022 nr 18

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Ave Külterit, kellele anti reaalainete õpetajastipendium erialaseks enesetäiendamiseks ning õpilasi Kristjan-Erik Kahu (11.b), Mattias Timm Rasti (11.a) ja Hannes Sidorovi (12.b), kes pälvisid stipendiumi suurepäraste tulemuste eest viie kooli võistlusel.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Ott Maidret, Anneli Mägi, Indrek Pajurit, Tiina Pluumi, Kristiina Pungat, Doris Kristina Raavet, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • III perioodi arvestuste perioodi on pikendatud. Arvestused toimuvad 7.-14. veebruarini koolmajas.

  Kui aineõpetaja otsustab suulist arvestust läbi viia veebi teel, siis teavitab ta arvestuse koha muutusest õpilasi.

 • Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte häirida koolikaaslasi arvestuste sooritamisel.
 • Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund 8.15 –9.45
  2. tund 10.15 – 11.45
  3. tund 12.15 – 13.45
  4. tund 14.15 – 15.45
 • 2.-4. veebruarini on kool distantsõppel.
 • 11.a ja 11.b klassi geoinformaatika kursuse esimene tund toimub teisipäeval, 1. veebruaril kell 16.00 ruumis 227. Robootika kursuse algus lükkub edasi õpetaja haigestumise tõttu.
 • Tallinna Tehnikaülikooli kursust ei avata soovijate vähesuse (3 õpilast) tõttu. Selle kursuse valinutel palutakse pöörduda õppealajuhataja poole.
 • 11.c klassi biotehnoloogia praktikum kahes rühmas TÜ Tehnoloogiainstituudis toimub 31. jaanuarist - 3. veebruarini. I rühma praktikumi tunnid toimuvad 31. jaanuaril ja 1. veebruaril, II rühma praktikumi tunnid 2. ja 3. veebruaril.
 • 12.c klassil algas teisipäeval, 25. jaanuaril filosoofia kursus õp T. Jürgensteini juhendamisel. Tunnid toimuvad III perioodil veel 1. ja 3. veebruaril ning jätkuvad IV perioodil.
 • Õnnetund (90 min), kus on lisaks hindelistele töödele viimane võimalus sooritada II perioodi järelarvestusi õpilastel, kes järelarvestuste nädalal viibisid isolatsioonis või olid haiged, toimub neljapäeval, 3. veebruaril kell 16.30 – 18.00 ruumis 107. Õnnetundi registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) kuni 2. veebruaril kella 16.00ni.
 • Kooli lõpueksami osana toimub 11.a klassil bioloogia 2. ja keemia 4. kursuse arvestus, 11.b klassil keemia 4. ja 11.d klassil keemia 3. kursuse arvestus.
 • Arvestuste nädalal hommikuputru ei pakuta. Söökla avatud kell 10.00–14.30, arvestuste nädala esimesel päeval kell 11.00–14.00.
 • Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised toimuvad 8., 9. ja 11. veebruaril.
 • Teisipäeval, 1. veebruaril lahendavad keelehuvilised treffneristid emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru ülesandeid: 10. klass ruumis 206 kell 11.30-13.30, 11.-12. klass ruumis 303 kell 13.00-15.00.
 • Kolmapäeval, 2. veebruaril toimub kell 10.00–15.00 matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor ruumides 135 (15 õpilast) – õp Ü. Hüva/ E. Timak, 136 (15 õpilast) – õp K. Orav-Puurand/ A. Punga ja 221 (40 õpilast) – õp J. Polikarpus.
 • Ajavahemikus 31. jaanuar kuni 7. veebruar tuleb kõikidel 11. klassi õpilastel sooritada UPT‑23 test. Täpsem info edastatakse õpilastele Stuudiumi kaudu.
 • Esmaspäev, 7. veebruar on UPT-23 kavandi esitamise tähtaeg.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel viimast korda sellel õppeaastal võimalik 8.-10. veebruarini kell 9.00-11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamise ajad:
  10.a     T. 08.02                                  N. 10.02
  10.b     T. 08.02                                  N. 10.02
  10.c     T. 08.02                                  N. 10.02
  10.d     T. 08.02                                  N. 10.02
  10.e     T. 08.02          K. 09.02         
  11.a     T. 08.02          K. 09.02          N. 10.02
  11.b                             K. 09.02          N. 10.02
  11.c     T. 08.02          K. 09.02         
  11.d                             K. 09.02          N. 10.02
  11.e                             K. 09.02          N. 10.02
  12.a     T. 08.02          K. 09.02
  12.b     T. 08.02                                  N. 10.02
  12.c     T. 08.02         
  12.d     T. 08.02                                  N. 10.02
  12.e     T. 08.02                                  N. 10.02
 • IV perioodi tunniplaan valmib 14. veebruariks.
  15. veebruaril toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht.
  Tundide ajad 15. veebruaril
  1. tund             8.05 – 9.20
  2. tund            9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund            11.20 – 12.35
  II söögivahetund
  4. tund 13.10 – 14.25
  Klassijuhataja info
  5. tund            14.50 – 16.05
 • IV perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  joonestamine 1 (humanitaar- ja loodussuuna õpilastele) õp R. Lepiste – 202/303
  karjääriplaneerimine (IÕ4) psühholoog T. Ulst – 203
  kaugete maade lood (AJ9) õp I. Pajur, K. Punga ja A. Ristikivi – 141
  ladina keel 1 õp M. Hildebrandt – 220
  käitumisökoloogia õp O. Maidre – 225
  orgaaniline keemia 4 (humanitaarsuuna õpilastele) õp J. Jõgela – 217
  prantsuse keel 6 õp D. K. Raave – 227
  riigikaitse 1 erukolonelleitnant Tõnis Asson – 107
  saksa keel 14 (A-tase, 4. kursus edasijõudnutele ) õp M. Matto – 204
  IV perioodi esimene vabaainete tund toimub kolmapäeval, 16. veebruaril.

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 01.02
10.a     4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
5. tund informaatika õp A. Mägi – 206/ vene keel õp E. Vinter jääb ära. Õpetaja annab koduse iseseisva töö
10.b     4. tund inglise keel õp S. Sagar/ informaatika õp A. Mägi – 204
            5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.c     4. tund muusika õp E. Paap – 220
            5. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
10.d     4. tund kirjandus õp A. Pullerits – 105
            5. tund ajalugu õp K. Punga - 144
10.e     4. tund ajalugu õp K. Punga – 144
5. tund prantsuse/ vene keel õp D. K. Raave – 204, L. Titova – 302
11.a     4. tund keemia õp E. Paabo – 217
5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 136, Ü. Roostoja – 308, S. Sagar – 312
11.b     1. tund neidudel kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228, noormeestel tundi ei toimu
2.-3. tund matem.-füüsika praktikum õp J. Polikarpus/M. Reemann – 107/212
4. tund inglise/ saksa keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 136, Ü. Roostoja – 308, M. Matto – 204
            5. tund keemia õp E. Paabo – 217
11.c     1. tund vene keel õp E. Vinter – 301
4. tund inglise/ saksa keel õp E. Hunt – 136, Ü. Roostoja – 308, M. Matto – 204
kell 13.15 I rühmal biotehnoloogia praktikum TÜ Tehnoloogiainstituudis
11.d     4. tund inglise/ saksa keel õp E. Hunt – 136, Ü. Roostoja – 308, M. Matto – 204
            5. tund keemia õp J. Jõgela – 225
11.e     4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 136, Ü. Roostoja – 308, S. Sagar – 312
12.a     5. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – 135, füüsika praktikumi ei toimu
12.b     4. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – 135, füüsika praktikumi ei toimu
12.c     4. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva – 228
5. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 203
12.e     5. tund neidudel kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228, noormeestel tundi ei toimu
 
kolmapäev, 02.02
11.b     1. tund matemaatika õp J. Polikarpus
4. tund kirjandus õp A. Pullerits
11.c     1. tund kirjandus õp A. Pullerits
kell 13.15 II rühmal biotehnoloogia praktikum TÜ Tehnoloogiainstituudis
kehalise kasvatuse õpetajad A. Saarva ja A. Poom annavad ülesanded täitmiseks tunnivälisel ajal
neljapäev, 03.02
11.c     4. tund inglise, saksa ja vene keel õp E. Hunt, Ü. Roostoja, M. Matto ja E. Vinter arvestavad õppeülesannete jagamisel, et kell 13.15 algab II rühmal biotehnoloogia praktikum TÜ Tehnoloogiainstituudis
12.c     4. tund filosoofia õp T. Jürgenstein
reede, 04.02
5. tundi klassidel ei toimu
12.a     tunde ei toimu, klass on õppekäikul Tallinna Tehnikaülikoolis
12.b     tunde ei toimu, klass on õppekäikul Tallinna Tehnikaülikoolis

Abiturientidele

 • Abiturientidel palutakse teatada klassijuhatajale koolieksami õppeaine. Õppealajuhataja ootab klasside andmeid 15. veebruaril.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 20. jaanuaril toimus ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor, meie parimad olid teemal Islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal (Tartus 21 osalejat): 1. koht Manfred Kukk (11.a), 7. koht Karl Erik Peterson (12.a), 8. koht Adele Raidmets (10.d), 10. koht Hanna Liisa Hõim (12.d); teemal Eesti 18. sajandil (27 osalejat): 1. koht Arabella Antons (10.c), 3. koht Aadi Parhomenko (12.d), 4. koht Katariina Mehide (12.b), 5. koht Marja Järv (10.e), 9. koht Triinu Vaher (11.b), 10. koht Loviisa Lätt (11.b), 11. koht Emili Kristelle Andrejev (10.e); teemal Teine maailmasõda (39 osalejat): 2. koht Morten Ulp (11.a), 3. koht Oliver-Markus Vulf (12.a), 5. koht Magnus Käärik (12.d), 8. koht Emma Kilmi (10.d). Lõppvooru on kutsutud Manfred Kukk, Karl Erik Peterson, Adele Raidmets, Arabella Antons, Aadi Parhomenko, Katariina Mehide, Marja Järv, Triinu Vaher, Loviisa Lätt, Emili Kristelle Andrejev, Morten Ulp, Oliver-Markus Vulf ja Magnus Käärik.
 • 21. jaanuaril toimunud bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorul olid meie õpilaste parimad tulemused järgmised:
  10. klasside arvestuses (kokku 17 osalejat) 1. Annika Rääbis, 2-3. Roosi  Ahas, 4.-5. August Lippus ja Joosep Rand, 6. Mehka Kartau, 7.-8. Lauri Kask ja Rutha Pärt (kõik 10.c);
  11. klasside arvestuses (osalejaid 26): 1. Holger Eric Hain (11.c), 2. Kristjan-Erik Kahu (11.b), 3. Emma Goos, 5. Aia Adele Narits, 7. Marti Pastak, 9. Tuuli Kärt Tammaru, 10.-11. Leene Pärtel (kõik 11.c), 14.-15. Kaur Lõhmus (11.b) ja Kaarup Öövel (11.c);
  12. klasside arvestuses (osalejaid 26): 1. Kadri Liis Laas, 2. Vesta Selg, 3. Karl Valter Oja, 4. Eliise Mikomägi, 7. Kristiina Ernits, 8.-10. Adele Tamm (kõik 12c); 12.-14. Martin Toomiste (12b).
  12.-13. märtsil toimuvasse lõppvooru on kutsutud Roosi Ahas, Emma Goos, Holger Eric Hain, Kristjan-Erik Kahu, Kadri Liis Laas, August Lippus, Eliise Mikomägi, Aia Adele Narits, Karl Valter Oja, Joosep Rand, Annika Rääbis ja Vesta Selg.
 • Informaatikaolümpiaadi 2022 lõppvooru on eelvooru ja lahtise võistluse põhjal kutsutud meie koolist Oliver Tennisberg (12.b), Hans Gustav Kõljalg (11.b), Kevin Akkermann (11.b),  Toomas Herodes (11.b). Lõppvõistluse toimumine on edasi lükatud, sellekohane info saadetakse kutsututele otse paar nädalat enne võistlust.
 • Prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoorus 1. koha pälvinud Tuuli Kärt Tammaru (11.c) ja 4. koha saavutanud Kertu Katriin Kotkas (11.b) on kutsutud lõppvooru, mis toimub 7. märtsil.
 • Lilian Hindrikson (10.d) saavutas 26. jaanuaril toimunud muusikakoolide vahelisel pianistide konkursil oma vanuseastmes II koha.
 • 28. jaanuaril leidis Albu mõisakoolis aset kirjanik Anton Hansen Tammsaarele pühendatud üleriigiline võistulugemine, millest võtsid osa ka meie kooli õpilased. Vanimas vanuseastmes pälvisid eripreemia Kirke Niinemets ja Jonathan Darvish-Kojori (mõlemad 12.d), kes saavutas ka II koha. Vanuserühma võidu ja võistulugemise peapreemia tõi koju Arabella Antons (10.c). Palju õnne tublidele etlejatele ja Tammsaarele, kellel oli 30. jaanuaril sünniaastapäev!
 • TalTechi lahtistel majandusvõistlustel (osalejaid 111) olid meie tublimad: 12. koht Emma Kruusmäe (11.b), 17. koht Ida Tuule Jõgi (12.b), 19. koht Anette Hendrikson (12.a), 23. koht Jaak Sootak (12.e), 26. koht Johanna Teppan (12.c), 30. koht Vesta Selg (12.c).

Konkursid

 • President Alar Karis korraldab jaanuaris-veebruaris kooliõpilaste seas vanuses 7-19 aastat kirja- ja mõttetalgud ning kutsub üles jagama mõtteid teemal „Millist Eestit me siis tahame?“. Kirjutised on oodatud 14. veebruariks, täpsem info: https://www.president.ee/et/meediakajastus/pressiteated/53368.
 • Eesti Mälu Instituut ja Postimees kutsuvad õpilasi osalema märtsiküüditamise mälestus-päevale pühendatud kirjandivõistlusel „Kiri neile, kes jäid“. Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts, täpsem info: https://communistcrimes.org/et/kirjav oistlus-kiri-neile-kes-jaid.

Teated

 • Humanitaarsuuna konverents lükkub edasi ja plaanitakse läbi viia märtsikuus.
 • C-klasside ööakadeemia jääb 11. veebruaril ära
 • Hoo on sisse saanud HTG õpetajate kirjandusring. Esimene kohtumine toimus 26. jaanuaril ning emotsionaalne arutelu tõukus soome keskkonnafilosoofi Pentti Linkola raamatutest „Ellujäämise küsimus“ ja „Teisitimõtleja märkmed“. Neid teoseid saab kooli raamatukogust ka laenutada.

Õpilased

 • 12.b klassi õpilane Kärt Sõõru viib UPT raames läbi testi töömälu mahtuvuse uurimiseks. Testis on võimalik osaleda 3. veebruaril esimeses pikas vahetunnis kell 10.50. Test viiakse läbi Google Meeti vahendusel, mille link postitatakse samal päeval HTG rebaste Facebooki gruppi. Osalema on oodatud kõik õpilased. Küsimuste tekkimisel palutakse pöörduda korraldaja poole.
 • 11.a klassi õpilane Mattias Nõgols jätkab õpinguid teises koolis alates 24. jaanuarist.

Sport

 • Tartu linna ning maakonna 2021. aasta parimate sportlaste tänuüritusel said tunnustuse ka mitmed treffneristid. Tartumaa absoluutselt parimaks noorsportlaseks neidude hulgas valiti vehkleja Susanne Lannes (11.b). Parimaks võistkonnaks valiti võimlemisklubi Rütmika rühm „Siidisabad“, kelle hulka kuuluvad ka Maria Terep (10.a) ja Triin-Elis Kuum (10.b). Parimaks naisjõutõstjaks valiti Eliise Mikomägi (12.c). Parimaks meespetankeriks sai õpetaja Aimar Poom.

Koolisöökla teated

· Orientiiriks lapsevanematele veebruarikuu toiduraha:
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
tava- ja taimetoit 14 päeva x 0.70 eurot = 9.80 eurot, XL-portsjon 14 päeva x 1.05 eurot = 14.70 eurot;
* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 8 päeva x 0.70 eurot = 5.60 eurot, XL-portsjon 8 päeva x 1.05 eurot = 8.40 eurot.
· Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Kooli hoolekogu

 • 24. jaanuaril toimunud koosolekul kuulas hoolekogu õppealajuhataja Aime Punga ülevaadet õpilaste õppeedukusest kahe esimese õppeperioodi jooksul ning koos otsiti lahendusi distantsõppest tekkinud probleemide lahendamiseks. Hoolekogu kooskõlastas vastuvõtutingimused 10. klassidesse vastuvõtuks eeloleval kevadel, arutas kooli õppekavasse tehtavaid muudatusi ning tegi ettepaneku vilistlaskogule Mauruse stipendiumikonkursi väljakuulutamiseks.

Eelteated

 • Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub teisipäeval, 15. veebruaril kell 14.30–17.00 ruumis 303.

 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 31.01.2022. a direktori käskkirjaga nr 11 avaldatakse kiitust

 
1. Avaldan kiitust väga hea ja hea õppeedukuse eest I poolaastal järgmistele õpilastele:
 
10.a
Miia Isabel Anipai, Annette Annok, Klaus Jõela, Kirke Kisand, Laura Kompus, Arthur Lauk, Kert Lelov, Emma Luht, Marten Lõhmus, Nansen Palo, Ivar Peeling, Heddy Ploom, Rasmus Raie, Eva-Maria Raudsepp, Hans Henrik Rebane, Teodor Ruus, Kädi Rõõmus, Annabel Rüütel, Maia Serv, Markos Soodla, Heidi Tõnisson, Leen Vallikivi, Kristofer Robin Verev.
 
10.b
Annika Aho, Karoliina Enkvist, Martin Hindre, Maria Kozõreva, Georg Kurjama, Triin-Elis Kuum, Kirke Linda Kuuse, Liisa Laugesaar, Maria Helena Lõhmus, Katarina Ojaperv, Mihkel Pauklin, Carol Rand, Laura-Liis Rull, Heliisa Theadora Sunts, Kristin Sõber, Joonas Teder.
 
10.c
Arabella Antons, Iko Heero, Kris Kapar Kalda, Marie Elise Kanarik, Mehka Kartau, Jaagup Konksi, Madli Maran, Rutha Pärt, Kreeta Roose, Annika Rääbis, Sander Sarapuu, Iris Tõnismaa, Kertu Virumäe.
 
10.d
Ella Cecilia Claesson, Arlis Hunt, Laura Emilia Jõgi, Lota Kalberg, Emma Kilmi, Kaisa Kontkar, Hilda Laidmets, Annika Moppel, Ralf Niilus, Marta Näripä, Emma Pastak, Adele Raidmets, Henn-Jaagup Rooba, Jaana Sommermann.
 
10.e
Kerttu Jaomaa, Hans Jürgen Järs, Marja Järv, Gerda Lehis, Kertu Meerits, Jan Markus Metsoja, Mia Marta Miller, Helena Ploom, Piibe Pree.
 
11.a
Jonathan Astmäe, Liis Ernits, Kaspar Gutmann, Manfred Kukk, Rauno Paasoja, Laura Maria Rekand, Hanna Tali, Thomas Tennisson, Morten Ulp.
 
11.b
Toomas Herodes, Laur Härm, Angela Ikonen, Hendrik Jaks, Karl Joonas Jõepere, Kristjan-Erik Kahu, Kristiine Kaldmaa, Kertu Katriin Kotkas, Hans Gustav Kõljalg, Mere-Helina Panksepp, Markus Roletsky, Kärt Trinity Sillaots, Mark Tarnovski, Triinu Vaher, Jakob Veske, Siim-Erik Viiding, Johan Värv.
 
11.c
Emma Goos, Holger Eric Hain, Kauri Ilves, Doris Keernik, Liisa Lotta Lamp, Marie Agathe Laugesaar, Christofer Lepaste, Marie Loog, Aia Adele Narits, Linda Piirimäe, Leene Pärtel, Hanna Karin Randaru, Helena Rähni, Liisa Tafenau, Tuuli Kärt Tammaru, Tiia Tomson, Jessica Uibo, Anita Viineloo, Elisabeth Võrk.
 
11.d
Marii Israel, Kevin-Richard Jõgi, Magda Grete Kibuspuu, Kert Raudnõmm, Johanna Saare, Emma Vahelaan, Randar Vahtrik, Ville Markus Varik.
 
11.e
Eliise Antonov, Triinu Aru, Alger Avi, Maria Jõesalu, Imre Nõmm, Lee Orula, Maara Parhomenko, Lauri Raudsepp, Gerda Õunapuu.
 
12.a
Anette Hendrikson, Paul Jürgens, Egert Koppel, Kertu Kütt, Kirke Kütt, Emily Laur, Helena Laving, Sandra Lubi, Mia Marleen Meeksa, Mari Mõttus, Martin Männiste, Mariete Neitsov, Martin Ottas, Pärl Pind, Marie Gloria Raal, Sander Sirge, Sandra Tamme, Jakko Turro, Eva Lotta Uppin, Vanessa Viiding, Emma Vildersen, Elis Vingisar.
 
12.b
Ida Tuule Jõgi, Johanna Kaare, Katarina Kukk, Liisi-Rebeka Luik, Katariina Mehide, Tuuli Neerot, Hannes Sidorov, Krislin Säre, Joosep Tamm, Tuule Tenson, Hanna-Lysette Täkker, Helena Varjas, Hele-Mai Viltrop.
 
12.c
Johanna Karp, Käroliina Kask, Anette Kikkas, Kadri Liis Laas, Pipi-Lotta Laineste, Eliise Mikomägi, Madli Mägi, Karl Valter Oja, Annabel Philips, Lisette Pihor, Annika Prillop, Vesta Selg, Sandra Sirk, Sarah Tali, Adele Tamm, Grete Tõniste.
 
12.d
Jonathan Darvish-Kojori, Jasper Laur, Liisi Ruuven.
 
12.e
Lauren Aunpuu, Marta Margareeta Bender, Mette Maarit Jahu, Karoliina Jõgi, Liisa-Lotta Jürgenson, Laura Kikas, Eduard Kuus, Sofia Simone Lammas, Merelle Liivamägi, Estin Rand, Hanna Seedur, Jaak Sootak, Sirely Veri. 

Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22