Kiriku jõulutervitus

Kahjuks jõulujumalateenistus Jaani kirikus jäi ära, aga tervituse kirikult leiate siit alt.

Jõuluevangeeliumist loeme, et  ingel ütleb karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand  Kristus.“

Khmm tundub nagu veidi naiivne sõnum hetkel kui me oleme jälle pidanud ära jätma koolide suured jõulupidustused, sest nimelt me kardame. Ühiskonnas on hetkel palju hirmu – kes kardab enda või lähedaste haigestumist, kes kardab ühiskondliku korra muutust, kes mahajäämust õppetöös, kes midagi muud. Hirm on üks väga suur tunne ja sellest ei tohi mööda vaadata, sest kui hirm jääb peale, siis sünnib sellest sageli palju äärmuslikke tegusid. Hirmule tuleb otsa vaadata ja püüda mõista,  miks ja mida me kardame.

 

Ingel kuulutab siin rõõmu kogu rahvale. Meenuvad hiljuti kuuldud read apostel Pauluselt, kes ka veel vangis olles ja surma mõistetuna lausub sõnad: „Olge ikka rõõmsad Issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad!“

See rõõm, millele nii ingel kui Paulus meid üles kutsuvad on sügav rõõm, on vahetu rõõm, see on midagi enamat kui hetkeline rõõmustamine, see on jääv rõõm. Hirmule vastandununa võiksime öelda, et see on rõõm armust. See on rõõm, et hoolimata sellest, mis meie maailmas täna toimub, võime me toetuda Jumalale ja inimestele, kes on loodud Tema näo järgi ja seega on igaühes killuke Jumalat.

Seega, ma soovin teile, armas HTG pere, et te leiaksite üles jõulurõõmu. Rõõmu, mis jääb kestma ka siis kui on raske. Et hirmust on alati üle arm, see tuleb vaid üles leida ja vastu võtta, enda omaks tunnistada. Ning kui juba kord leitud, siis jagada, sest just selles peitubki jõuluime – jagatud rõõmus, jagatud armus. Sest üksi võib ka rõõmus jaks otsa saada, aga märgates kaaslast saame enda omast jagada ka talle.

Päriselt rõõmsaid jõule!

Triin Käpp, EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse vaimulik

Uuendatud: 18/05/2024