Infoleht 29.11.2021 nr 12

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • tänab kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi kooli aastapäeva spordinädala ettevalmistamise ja läbiviimise eest õpilastele;
 • õpetajaid Eve Paapi, Anett Pulleritsu, Aare Ristikivi ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • 29. novembrist kuni 2. detsembrini toimub ruumides 308, 309 ja 312 inglise keele CAE eksami suuline osa. Võõrkeelte tundide toimumise ruumid on muutunud, v.a teisipäeval, 30. novembril (eksam algab kell 13.00) 1.-3. tunnini. Õpilaste puhkeruum on 10. ja 11. klasside õpilastele suletud.
 • Teisipäeval, 30. novembril läheb 11.c klass keemia praktikumi raames ekskursioonile Chemicumi. Laborite külastus algab kell 15.00.
 • Kolmapäeval, 1. detsembril kell 8.30–12.30 toimub auditooriumis viie kooli eelvõistlus matemaatikas, kus ülesandeid lahendavad 6.-11. klasside õpilased. Võistlust korraldab Miina Härma Gümnaasium, kuid olukorda arvestades ei lahenda võistlusel osalevate koolide Tartu Tamme Kooli ja Tamme Gümnaasiumi, M. Härma Gümnaasiumi, Nõo Kooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi ning Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Kooli ja Viljandi Gümnaasiumi, Tartu Kesklinna Kooli ja meie kooli õpilased ülesandeid Miina Härma Gümnaasiumis, vaid oma kodukoolis. Meie kooli võistkonda kuulub kümme õpilast 10. klassist ja kümme õpilast 11. klassist. Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lõpetamist.
  Sel päeval palutakse õpilastel auditooriumi ees kuni kella 13.30ni lauatennist mitte mängida, et ei segataks olümpiaadiülesandeid lahendavaid õpilasi.
 • II perioodi viimane õnnetund (90 min) toimub kolmapäeval, 1. detsembril kell 16.00 ruumis 107. Registreeruda saab 29. novembril kella 17.00ni Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri). NB! Õnnetunni aeg on seoses kooli aastapäeva üritustega muutunud!
 • Meie kool osaleb HARNO, Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli ja VideoÕpsi matemaatika digitundide pilootprojektis, projekti juhib õpetaja Kerli Orav-Puurand, meie koolis katsetab materjale õpetaja Ave Külter.
 • II perioodi arvestused toimuvad 6.-10. detsembrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund8.15 –9.45
  2. tund10.15 – 11.45
  3. tund12.15 – 13.45
  4. tund14.15 – 15.45
   
 • Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 9.30 – 14.30, hommikuputru ei pakuta.

 

 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 7. detsembril kell 10.00- 11.45 ja 8. – 10. detsembrini kell 9.00 – 11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamise võimalused:
  10.a     T. 07.12          N. 09.12          R. 10.12
  10.b     T. 07.12          K. 08.12                    
  10.c                             K. 08.12                     
  10.d     T. 07.12          K. 08.12                     
  10.e     T. 07.12          N. 09.12          R. 10.12
  11.a                                                     R. 10.12
  11.b     T. 07.12          K. 08.12                    
  11.c                             N. 09.12          R. 10.12
  11.d     T. 07.12                                  R. 10.12
  11.e     T. 07.12          N. 09.12          R. 10.12
  12.a     T. 07.12          K. 08.12          N. 09.12  R. 10.12
  12.b     K. 08.12          N.09.12          
  12.c                                                    R. 10.12
  12.d     T. 07.12          R. 10.12
  12.e     K. 08.12          N. 09.12          R. 10.12

 

 • III perioodi tunniplaan valmib 10. detsembriks.
 • III perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  keemia (ab-kursus 10. klassidele)* – 203
  loovkirjutamine õp A. Salo – 107
  majandusõpetus 3 õp Ü. Seevri – 227
  prantsuse keel 5 õp D. K. Raave – 139
  rootsi keel 3 õp K. Punga – 144
  saksa keel 10 (edasijõudnutele, A-tase) õp M. Matto – 204
  *Keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik õpilased, kellel keemia 1. kursus ebaõnnestus. Järelarvestust KE1 kursusele ei toimu, hinnet saab parandada üksnes ab-kursusel osaledes.
  Vabaainete kursused toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.35 -15.50 (5. tund), III perioodi esimene tund toimub esmaspäeval, 13. detsembril.
   

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 30.11
10.a     4. -5. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
10.b     2. tund saksa keel iseseisev töö õp. M. Piirimäe – 204
10.c     2. tund saksa keel iseseisev töö õp. M. Piirimäe - 204
10.e     3. tund prantsuse keel õp D. K. Raave – 108
11.b     5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 204
12.a     4. tund inglise keel õp E. Hunt – 102, S. Sagar – 105
12.b     4. tund inglise keel õp E. Hunt – 102, S. Sagar – 105
kolmapäev, 01.12
10.a     4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
10.b     2. tund prantsuse keel iseseisev töö – 105, mille annab kätte õp M. Hildebrandt
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, E. Hunt – 225, S. Sagar – 203
4. tund matemaatika iseseisev töö õp Ü. Hüva/E. Timak – 136
10.c     1. tund matemaatika õp A. Külter – 139
2. tund prantsuse keel iseseisev töö – 105, mille annab kätte õp M. Hildebrandt
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, E. Hunt – 225
4. tund ajalugu õp I. Pajur – 139
10.d     2. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 102, prantsuse keel iseseisev töö – 105
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, E. Hunt – 225
10.e     1. tund vene keel õp E. Vinter – 301/ L. Titova – 302
11.e     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
12.b     2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
5. tund füüsika praktikum õp S. Oks – TÜ
12.c     2. tund inglise keel õp S. Sagar – 136
12.d     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, Ü. Roostoja – 302, S. Sagar – 301
12.e     3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, S. Sagar – 301
5. tund - vabaainete tunnid, ära jääb prantsuse keele tund
neljapäev, 02.12
Tundide ajad on muudetud:
kell 8.05 – 9.15           1. tund
kell 9.25 – 10.35         2. tund
kell 11.05 – 12.15       3. tund
kell 12.45 – 13.55       4. tund 10. ja 11. klassil, 12. klassil aktus
kell 14.05 – 15.15       10. klass läheb koju, 12. klassil 4. tund, 11. klassil aktus   
10.a     1. tund kirjandus õp A. Salo – 107
            4. tund füüsika õp S. Oks – 213
10.b     1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 202, E. Hunt – 144, S. Sagar – 221
            4. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
10.c     1. tund muusika õp E. Paap – 220
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 202, E. Hunt – 144
4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.d     3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 202, E. Hunt – 144
10.e     4. tund keemia õp J. Jõgela – 203
11.a     5. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
11.b     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 204
5. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
11.c     1. tund füüsika õp S. Oks – 213
            4. tund matemaatika õp A. Külter – 139
5. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
11.d     5. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
11.e     1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 136
                5. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
12.a     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 217, E. Hunt – 213. S. Sagar – 221
            4. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
5. tund matemaatika õp E. Timak – 135
Füüsika praktikum õp S. Oks jääb ära
12.b     1. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak - 139
2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 217, E. Hunt – 213. S. Sagar - 221
            4. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
            5. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
12.c     4. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
            5. tund matemaatika õp A. Külter – 139
12.d     3. tund ajalugu õp I. Pajur – 135
4. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
5. tund eesti keel õp K. Soodla – 105/ A. Salo – 107
12.e     1. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 102
4. tund kooli aastapäeva aktus – võimla
5. tund eesti keel õp T. Pluum – 102/ A. Pullerits – 225
Vabaainete tunde ei toimu.

reede, 03.12
Tundide ajad on muudetud:

 1. tund 8.05 – 9.05
 2. tund 9.15 – 10.15
  lõunatavad 11. klasside õpilased
 3. tund 10.40 – 11.40
  lõunatavad 10. klasside õpilased
 4. tund 12.05 – 13.05
 5. tund 13.15 – 14.15 – vilistlaste tund
  Kell 14.30 kooli aastapäeva aktus, millel osalevad 10. klasside õpilased

10.a     1. tund keemia õp E. Paabo – 217
2. tund matemaatika kogu klassil õp Ü. Hüva – 135
3. tund füüsika õp S. Oks – 135
4. tund kirjandus õp A. Salo – 135
5. tund Aigar Vaigu (vil 2003): Loodusteaduslik mõtteviis päästab maailma – 135
kell 14.30 kooli aastapäeva aktus võimlas
10.b     1. tund füüsika õp M. Reemann – 202
2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 202
3. - 4. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 202
5. tund Kaur Ojakivi (vil 2013): Unistuste seos saavutustega – 202
kell 14.30 kooli aastapäeva aktus võimlas
10.c     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 139
2. tund bioloogia õp S. Kaarna – 139
3. tund muusika õp E. Paap – 220
            4. tund matemaatika õp A. Külter – 139
5. tund Reedik Pääsuke (vil 2004): Haridustee ja valikud läbi ortopeedi silmade – 139
kell 14.30 kooli aastapäeva aktus võimlas
10.d     1. tund ajalugu õp K. Punga – 144
2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 144
            3. tund keemia õp J. Jõgela – 144
            4. tund muusika õp E. Paap – 220
5. tund Merili Arjakas (vil 2013): Iisraelist ja ajakirjandusest – 220
kell 14.30 kooli aastapäeva aktus võimlas
10.e     1. tund keemia õp J. Jõgela – 203
            2. tund muusika õp E. Paap – 220
            3. tund ajalugu õp K. Punga – 203
            4. tund matemaatika õp E. Timak – 203
5. tund Jan Teevet (vil 2014): Kuidas mõõta mõtteid? Mõõdutundetult humanitaarne kõnelus tänasest reaalsusest ja homsest utoopiast – 203
kell 14.30 kooli aastapäeva aktus võimlas
11.a     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
2. tund joonestamine õp R. Lepiste – 136 / informaatika õp A. Mägi – 206
3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 136
4. tund füüsika õp M. Reemann – 136
5. tund Robin Saluoks (vil 2014): eAgronomi investorite esitlus - ehk kuidas kaasata üle €10m investeeringuid – 136
11.b     1. tund joonestamine õp R. Lepiste – 135/informaatika õp A. Mägi – 206
            2. tund eesti keel õp A. Pullerits – 136
            3. tund keemia õp E. Paabo – 217
            4. tund matemaatika õp J. Polikarpus – 217
5. tund Mihkel Pajusalu (vil 2005): Treffnerist läbi MIT Eesti kosmosetööstust arendama – 217
11.c     1. tund füüsika õp S. Oks – 213
            2. tund keemia õp E. Paabo – 217
            3. tund bioloogia õp O. Maidre – 213
4. tund füüsika õp S. Oks – 213
5. tund Triin Paabo (vil 2011): Arstiks kasvamise teekond – 213
11.d     1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 141
            2. tund eesti keel õp K. Soodla – 141
            3. tund füüsika õp J. Paaver – 141
            4. tund ajalugu õp A. Ristikivi – 141
5. tund Sulev Vedler (vil 1988): Kuidas sünnib ajakirjandus – 141
11.e     1. tund füüsika õp J. Paaver – 102
            2. tund ajalugu õp K. Punga – 102
            3. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 102
            4. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
5. tund Aksel Johannes Part (vil 2014): Hea avalik ruum – miks ja kellele seda vaja on? – 102
12.a     kell 8.15 – 14.15 eesti keele proovieksam – 225
12.b     kell 8.15 – 14.15 eesti keele proovieksam – 227
12.c     kell 8.15 – 14.15 eesti keele proovieksam – 107
12.d     kell 8.15 – 14.15 eesti keele proovieksam – 105
12.e     kell 8.15 – 14.15 eesti keele proovieksam – 308/309
12. klassid lõunatavad ajavahemikus kella 10.40 – 12.30 tundide, mitte vahetundide ajal.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 25. novembril toimus Kose Kultuurikeskuses ansamblipalade konkursi „Kooskõlamine“ lõppkontsert, kus Kertu Katriin Kotkase (11.b) kirjutatud pala „Topeltagent“ eufooniumile ja klaverile pälvis žüriilt preemia ning avaldati noodikogumikus „Kooskõlamine I. Ansamblipalad muusikakoolide õpilastele“.
 • 11.c klassi võistkond (Otto Richard Sokk, Aia Adele Narits ja Minna Gielen) pääses vabariiklikul eesti kirjanduse olümpiaadil 11. ja 12. klasside arvestuse tihedas konkurentsis 20 parima meeskonna sekka ning osaleb 2. aprillil 2022 olümpiaadi lõppvoorus.
 • Eesti Panga ja kodanikuharduse programmi Minu Riik esseekonkursil saavutas kolmanda koha Sandra Sulg (12.e).
 • GIS nädala Tartu linna õpilastele korraldatud geograafiapäeva linnavõistlusel said gümnaasiumiastmes II-III koha Annika Rääbis ja Carolyn Prits (10.c ).
 • 8. novembril toimunud füüsika-olümpiaadi koolivoorus saavutasid parimad tulemused järgmised õpilased:
  10. klass - 1. Annika Aho, 2. Kaur Huko Käämbre, 3. Karoliina Enkvist (kõik 10b), 4. Hedi Tõnisson (10a), 5. Kert Lelov (10a), 6. Artur Türna (10b), 7. Rasmus Raie (10a), 8. Eva-Maria Raudsepp (10a), 9. Maria Kozõreva (10b), 10. Kirke Kisand (10a).
  11. klass - 1. Kristjan-Erik Kahu (11b), 2. Ander Pavlov (11a), 3. Siim-Erik Viiding (11b), 4. Mattias Timm Rast (11a), 5.-6. Toomas Herodes (11b), 5.-6. Rainis Puusepp (11a), 7. Laur Härm (11b), 8. Hendrik Tammemägi (11b), 9. Markus Roletsky (11b), 10. Rudolf Kõivupuu (11a).
  12. klass - 1. Kristjan-Erik Kahu (11b), 2. Uku Lainemäe (12b), 3. Martin Toomiste (12b).

Teated

 • Täna kell 16.10 toimub auditooriumis kooli ajaloo viktoriin 10. ja 11. klassidele. Igast klassist oodatakse 5-liikmelisi võistkondi.
 • Teisipäeval, 30. novembril on tänupäev - Eesti Vabariigi vabana elatud päevade arv saab ühe võrra suuremaks kõikide okupatsioonide all elatud päevade koguarvust. Ajalooring kutsub sel puhul kõiki vaatama filmi „Laulev revolutsioon“. Alustame kell 16.00 ruumis 141.
 • Kolmapäeval, 1. detsembril kell 16.00 on kõik huvilised oodatud ruumi 141 kuulama Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski loengut kliimamuutusest ja tuumaenergia kasutamisest. Loengu järel toimub ka arutelu.
 • Sel nädalal (29.11-03.12) on valvelauavastases ruumis riidekogumiskast, kuhu saab tuua kappi seisma jäänud puhtad ja terved riided, et need saaks Uuskasutuskeskuse abiga uue elu!

Klasside tegemised

 • 26. novembri õhtul toimus 10.d ja 10.e klassi ühine ööakadeemia. Lihviti tantsukavasid, mängiti seltskondlikke mänge, söödi ühiselt, kuulati vanamuusika kontserti, esitati üksteisele oma loomingut, tehti sporti ning koolimajast lahkudes peeti käesoleva õppeaasta esimest lumesõda!

Õpetajad koolist eemal

 • Doktoriõppe raames osaleb 1.-2. detsembril koolitusel õp D. K. Raave.

Sport

 • 19.‒21. novembrini toimusid Helsingis rühmvõimlemise maailmameistrivõistlused. Meistriklassis saavutas VK Rütmika rühm Grisete, kuhu kuulusid Christina Kodanik (12.b) ja Roberta Solom (12.d), 29 võistkonna konkurentsis kõrge 6. koha.
  Juuniorrühm Siidisabad, mille koosseisus võistlesid Maria Terep (10.a) ja Triin-Elis Kuum (10.b), saavutas neljanda koha. Riikide arvestuses toodi koju pronksmedal.
 • Susanne Lannes (11.b) saavutas vehklemise Eesti karikavõistlusel juunioride vanuseklassis 1. koha.
 • Petangi maailmameistrivõistlustel Hispaanias osales õpetaja Aimar Poom. Tulistamis-harjutuses, kus igat riiki esindas üks sportlane, viskas ta 29 punkti ning kohaks jäi 22. Triode hulgas sai Eesti koondis 21. koha (osales 48 võistkonda).
 • Spordinädalal toimunud võistluste tulemused olid järgmised: saalihoki välkturniiri võitis 10.a klass, korvpallis võidutses 12.b klass ning võrkpallis 11.a klass. Sopsuviskevõistluse võitis noormeestest Joonas Lepp (12.b) ning neidudest Mere-Helina Panksepp (11.b). Õpetajate-õpilaste saalihoki võitsid sel korral õpetajad tulemusega 13-9 (12. klass 2-1, 11. klass 6-2, 10. klass 5-6).

Raamatukogu teated

 • Betti Alveri kirjanduspreemia sai luulekogu „Verihaljas“ eest HTG 2015. aasta vilistlane Aliis Aalmann. Preemia antakse viimase aasta tähelepanuväärseima luules või proosas kirjutatud esikteose autorile. Viimasest Sirbist saab lugeda nii Aliisiga tehtud intervjuud  (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/otsides-maagilist-sona/) kui ka tema luulekogu arvustust (https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/uues-maakeeles/).
  Kirjanduspreemia nominentide hulgas oli ka teine treffnerist, 2007. a. kooli lõpetanud Ave Taavet oma proosakoguga „Valerahategija“.
  Tulge raamatukokku andekate noorte kirjanike looduga tutvuma! 

Koolisöökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele detsembrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.70 eurot = 10.50 eurot, XL-portsjon 15 päeva x 1.05 eurot = 15.75 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tava- ja taimetoit 10 päeva x 0.70 eurot = 7 eurot, XL-portsjon 10 päeva x 1.05 eurot = 10.50 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Toitlustamist ei toimu 22. detsembril.

 

HTG 138. aastapäev

Neljapäeval, 2. detsembril
kell 8.15 - ÕK esindus ja kooli juhtkond viivad lilled ning küünlad H. Treffneri hauale ja ausambale.
kell 12.45 aastapäeva aktus 12. klasside õpilastele võimlas;
kell 14.05 aastapäeva aktus 11. klasside õpilastele võimlas;
kell 18.00 kooli 139. aastapäeva balli peremehe ja perenaise valimised võimlas.

Reedel, 3. detsembril
14.30–15.45 aastapäeva aktus 10. klasside õpilastele võimlas. Aktusele on palutud ka kõik endised ja praegused õpetajad ning vilistlas- ja hoolekogu liikmed.

Laupäeval, 11. detsembril
kell 16.00 avatakse ballikülalistele koolimaja uksed
kell 17.00 algab 138. aastapäeva ball „Mine metsa!“

Pääsmed nii õpilastele kui vilistlastele on müügis 29. novembrist kuni 10. detsembrini hinnaga 10 eurot. Kohapealt ostes on pääsme hinnaks 15 eurot. Eelmüügist saavad õpilased pääsmeid osta huvijuhi käest ja vilistlased kooli kantseleist.

Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22