Infoleht 19.10.2021 nr 7

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetajat Toomas Jürgensteini ja Martin Ottast (12.a), kes valiti Tartu linnavolikogu uue koosseisu liikmeteks.

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg kestab 25.-29. oktoobrini.
 • Koolimaja on koristustööde tõttu õpilastele vaheajal suletud.

Kosutavat vaheaega!

Õppetöö

 • II perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  eesti keel (ab-kursus 10. klassidele)* – 105
  majandusõpetus 2 õp Ü. Seevri – 227
  matemaatika 16** (12.d ja 12.e klassi õpilastele) – 107
  prantsuse keel 4 õp D. K. Raave – 139
  rootsi keel 2 õp K. Punga – 144
  saksa keel 9 (ettevalmistus DSD II eksamiks) õp M. Matto – 204
  usundiõpetus 2 (loodus- ja reaalsuuna õpilastele) õp T. Jürgenstein – 203
  uuem kirjandus õp T. Pluum – 102
  *Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik 10. klasside õpilased, kellel eesti keele 1. kursus ebaõnnestus. Klassijuhataja teatab hiljemalt kolmapäeval, 20. oktoobril kursusel osalejate nimed. Järelarvestust EK1 kursusele ei toimu, hinnet saab parandada üksnes ab-kursust läbides.
  ** Matemaatika 16. kursus 12.d ja 12.e klassi õpilastele jätkub vabaainete tundide aegadel esmaspäeviti 1. tunni, neljapäeviti ja reedeti 5. tunni ajal. Vabaainete esimene tund toimub neljapäeval, 21. oktoobril.
 • II perioodil algavad meistriklassi kursused (aineolümpiaadideks ettevalmistus). Kursustele registreerumist sügisel ei toimunud, osaleda võivad kõik soovijad. Tunnid toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel. Keemiaolümpiaadiks ettevalmistavale kursusele oodatakse kõiki huvilisi kolmapäeval, 20. oktoobril pärast neljandat tundi keemiaklassi (217), et täpsustada edaspidised kokkusaamised.
 • II perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 221       11.a - 136        12.a - 202
  10.b - 141       11.b - 107       12.b - 102
  10.c - 227        11.c - 213        12.c - 220
  10.d - 217       11.d - 105       12.d - 139
  10.e - 200        11.e - 203        12.e - 144
   
  söögivahetunnid
  I vahetunnil (pärast 2. tundi) 
  esmaspäeval kell 10.35-10.55   teisipäevast reedeni kell 10.45-11.05 10.a, 10.b, 12.c, 12.d            
  esmaspäeval kell 10.55-11.10  teisipäevast reedeni kell 11.05-11.20 11.c, 11.e, 12.b, 12.e
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) esmaspäeval kell 12.25-12.45   teisipäevast reedeni kell 12.35-12.55 10.d, 10.e, 11.b, 11.d            
  esmaspäeval kell 12.45-13.00 teisipäevast reedeni kell 12.55-13.10 10.c, 11.a, 12.a
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 16. ja 25. novembril ning 2. detsembril.
 • I perioodi järelarvestused toimuvad 9.–15. novembrini. Täpsem ajaplaan avaldatakse 8. novembri infolehes. 16. novembril saavad õnnetunnis I perioodi järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langes kaks järelarvestust samale ajale või ei olnud haiguse tõttu võimalik järelarvestust ettenähtud ajal sooritada.
 • 11. ja 12. klasside õpilastel palutakse õpinguraamatud I perioodi hinnete märkimiseks tuua klassijuhatajatele hiljemalt esmaspäeval, 2. novembril. Teisipäeval, 3. novembril märgivad õpetajad õpinguraamatutesse ja Stuudiumisse I perioodi hinded.
 • Kolmapäeval, 20. oktoobril 5. tunni ajal toimub auditooriumis kooli ajaloo loeng 10. klassidele.
 • Kursuste aastaplaanis on tehtud järgmised muudatused:
  10.d

  II periood – usundiõpetus 1 õp T. Jürgenstein
  III periood – geograafia 2 õp Ü. Seevri
  12.a     filosoofia 1. kursus õp T. Jürgenstein toimub III perioodil
  12.d
  II periood – füüsika 3. õp J. Paaver
  III periood – kirjandus 9 õp T. Pluum
 • Haridus- ja Noorteamet saatis kooli 2021. a. kevadel toimunud prantsuse keele rahvusvahelisel DELF eksamil edukalt esinenud õpilaste diplomid, mille saab kätte õppealajuhatajalt. Diplomi kättesaamist tuleb kinnitada allkirjaga. Diplomid, millele järele ei tulda, tagastatakse Haridus- ja Noorteametile 5. novembril k.a.

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 20.10
10.a     5. tund kooliajaloo 1. loeng õp U. Saar  – 221
10.b     5. tund kooliajaloo 1. loeng õp U. Saar – 221
10.c     5. tund kooliajaloo 1. loeng õp U. Saar – 221
10.d     5. tund kooliajaloo 1. loeng õp U. Saar – 221
10.e     5. tund kooliajaloo 1. loeng õp U. Saar – 221
11.a     5. tundi ei toimu
11.b     5. tundi ei toimu
11.c     5. tund keemia praktikum õp J. Jõgela - 216
11.d     5. tundi ei toimu
11.e     5. tundi ei toimu
12.a     5. tundi ei toimu
12.b     5. tundi ei toimu
12.c     5. tundi ei toimu
12.d     5. tund HUpr2 kohtumine raamatukogus
12.e     5. tund HUpr2 kohtumine raamatukogus
neljapäev, 21.10
10.a     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
            2. tund füüsika õp S. Oks – 213
10.b     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
            2. tund ajalugu õp. I. Pajur – 141
10.c     1. tund ajalugu õp I. Pajur – 221
            2. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
11.c     1. tund füüsika õp S. Oks – 213
            4. tund muusika õp E. Paap – 220
12.c     3.-4. tund füüsika õp S. Oks – 213
reede, 22.10
10.a     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 213
10.e     1. tund matemaatika õp E. Timak – 135
4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
11.c     1. tund matemaatika õp A. Külter – 135
            4. tund füüsika õp S. Oks – 220
esmaspäev, 01.11
10.a     3. tund füüsika õp S. Oks – 213
10.b     5. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
10.c     3. tund ajalugu õp I. Pajur – 221
            4. tund matemaatika õp A. Külter – 139
10.e     2. - 3. tund keemia õp J. Jõgela – 217
11.b     2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 213
12.c     3. tund matemaatika õp A. Külter – 139
12.d     2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
            4. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 227
MAJ2 5. tund jääb ära

Teated

 • Tuletame õpilastele meelde, et jalgratastega koolihoovis sõitmine ei ole lubatud, hoovis tuleb ratast käekõrval lükata. Nimetatud nõue kehtib õnnetuste ärahoidmiseks. Eriti hoolas peab olema rattaga hoovist väljumisel, et vältida kokkupõrkeid Munga tänaval liikuvate rataste ja autodega.
 • Ajalooring ootab teisipäeval, 19. oktoobril pärast 5. tundi vaatama filmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“ (2019), mis annab muheda ülevaate eesti ühe esimese fotograafi ja filmimehe Johannes Pääsukese retkest Setumaale 1913. aastal. Film kestab 90 minutit, alustame kell 16.15 klassiruumis 141.
 • Teatriteaduse Üliõpilaste Loož korraldab Tartu Uue Teatri proovisaalis (Lai 37) sel sügisel uut vestlussarja Tartu viimase 30 aasta teatrielust. Teisipäeval, 19. oktoobril kell 19.00 vestlevad Mati Undist Vanemuises Hannes Kaljujärv ja Sven Karja. Arutelu juhivad teatriteaduse tudengid. Vestlussarja üritused on tasuta. Sissepääs vaktsineerimispassi, negatiivse testi või läbipõdemistõendi alusel.
 • 20.-23. oktoobrini toimub Tartus laste- ja noortekirjanduse festival. Laiemal publikul on üritusi võimalik jälgida videoülekande vahendusel. Kirjanduslikud retked on avatud kõigile huvilistele. Täpsema info ja kava leiab linnaraamatukogu veebilehelt (https://www.luts.ee/index.php/uudised/1497-laste-ja-noortekirjanduse-festival-2021).
 • 20.–30. oktoobrini toimuvate üleriigiliste raamatukogupäevade ajal on ka Tartu linnaraamatukogus põnevaid kirjanduslikke kohtumisi, näiteks 21. oktoobril kell 17.30 on külas kirjanik Mudlum. Räägitakse tema viimasest romaanist “Mitte ainult minu tädi Ellen”, aga ka muust seonduvast. 
 • Kolmapäeval, 20. oktoobril kell 18.00 algab koolimaja eest ööorienteerumine, mille korraldajad Mariliis Lääniste ja Sandra Lubi (12.a) kutsuvad kõiki osalema. Klassi võiks esindada vähemalt 1 paar. Selga panna ilmale vastavad riided. Täpsema info leiavad huvilised Facebooki ürituse all ja HTG rebaste grupis. Igale osalejale pakutakse kringlit. Küsimuste tekkimisel pöörduda korraldajate poole.
 • Neljapäeval, 21. oktoobril kell 12.40 on ruumi 203 oodatud kõik humanitaarsuuna õpilased, kes osalevad kolme kooli kohtumise võistlusprogrammis 12. novembril, ja neid juhendavad õpetajad.
 • Roheliste ring ootab neljapäeval, 21. oktoobril pärast 5. tundi vaatama filmi „Breaking Boundaries: The Science of Our Planet“, kus David Attenborough ja teadlane Johan Rockström selgitavad, kuidas Maa bioloogiline mitmekesisus on kokku kukkumas ja kuidas me saaksime seda vältida. Filmi eesmärk on mõtestada ja arutada kliimamuutuste tekkepõhjusi ja tagajärgi. Alustame kell 16.15 klassiruumis 225.
 • 26.-28. oktoobril toimuvad koolis Tartu linnavalitsuse haridusosakonna poolt korraldatava Haridusfestivali (https://haridusfestival.tartu.ee) raames õpetajatele mõeldud õpitoad.
 • Reedel, 5. novembril toimub kooli võimlas 3vs3 play-off-süsteemis korvpalliturniir, millest on oodatud osa võtma kõik treffneristid, ühes võistkonnas võivad olla õpilased erinevatest klassidest (3 liiget ja 1 varu). Poiste ja tüdrukute võistkondade arvestus toimub eraldi. Registreerida saab koolis olevatelt plakatitelt QR-koodi skaneerides. Registreerimine lõpeb kolmapäeval, 3. novembril. Täpsemat infot jagavad Märt Kilgi ja Raio Mitt (12.a).
 • Teise tundi tulijatel palutakse siseneda õueuksest, mis jääb II perioodil hommikuti avatuks kella 9.30ni.
 • Kooli raamatukogus ootab lugejaid hea valik uuemat kirjandust, mille seltsis kosutavat sügisvaheaega veeta. Tulge laenutama!

Konkursid

 • Riigikohus ootab osalema kaasuskonkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 14. november, täpsem info https://www.riigikohus.ee/kaasus-konkurss/2021.
 • Kodanikuhariduse programm Minu Riik koos Eesti Pangaga kuulutab 2021. aasta kodanikupäeva tähistamiseks välja esseekonkursi, mille teema sel korral on „Tulevikuraha“. Tööde esitamise tähtaeg on 15. november, täpsem info https://minuriik.ee.

Õpetajad

 • Direktor Ott Ojaveer viibib 21.-31. oktoobrini korralisel puhkusel.

Õpilased

 • 8. oktoobri õhtul ristles 10.e klass klassijuhataja ja mõningate sõpradega 10.d klassist lodjaga Emajõel. Giidi juhendamisel õpiti (taeva)tähti, kuulati lugusid tähtkujude kohta Vana-Kreeka mütoloogiast ja Eesti rahvapärimusest ning lauldi.
 • 8. oktoobril toimus praktilise töö raames koolimajas teistkordselt HTG saalihoki ööakadeemia. Üritusel andsid osalejatele pooleteisetunnise treeningu Greete Hõbejärv ja kahekordne Eesti parim naissaalihokimängija Reti Väärt. Enamiku osalejate jaoks oli esmakordne kogemus harjutada koos professionaalsete saalihoki väravavahtidega. Õhtu lõpetas turniir, mille võitis võistkond, kuhu kuulusid Anastasiia Pershko, Jan-Erik Elmest, Rasmus Kiili, Hannes Kuslap ja Kaspar Varul. Korraldajad Robin Aus (12.c) ning Rait Roland Rodi (12.b) tänavad ürituse toetajaid, kelleks olid Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Netikino ja Pagariäri Saialill.
 • 17. oktoobril toimus koolis klassidevaheline 3vs3 korvpallivõistlus. Osales 11 võistkonda. Mänguderohke turniiri võitis 12.a klass, kes ainult võite tunnistaski. Teiseks jäi 10.a klass. Kolmanda koha kindlustas endale 11.b klass. Võistlus toimus 12.b klassi õpilaste Rasmus Kiili ja Kevin Jõe UPTna. Täname kõiki osalenuid!

Sport

 • Nordic Challenge 2021 vehklemisvõistlustel Soomes saavutas Susanne Lannes (11.b) epees III koha.
 • Marion Köhler (11.c) püstitas uue kooli rekordi neidude palliviskes (150 g) tulemusega 60 m, ületades 2013. aastal visatud rekordi nelja meetriga.
 • Tartu petangivõistkond pääses katsevõistluste võiduga Eestit esindama maailmameistri-võistlustele, mis toimuvad novembris Hispaanias. Võistkonda kuulus ka õpetaja Aimar Poom.
 • Eva-Maria Raudsepp (10.a) pälvis Eesti meistrivõistlustel maadluses oma vanuseklassis kuldmedali ja Tambet Palgi (11.d) Eesti meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses oma vanuseklassis hõbemedali.

Kooli hoolekogu

 • Linnavalitsus kinnitas kooli hoolekogu koosseisu 2021/2022 õppeaastaks: Ain Kaare, Anu Raudsepp, Kristi Lain, Nils Niitra, Mart Laidmets ja Meelis Käärik (kõik lastevanemate esindajad), Kristjan Luhamets (vilistlaste esindaja), Toomas Jürgenstein ja Aare Ristikivi (õpetajate esindajad), Kadri Liis Laas ja Kärt Trinity Sillaots (õpilaste esindajad), Veljo Ipits (linna esindaja) ja Enn Ööpik (toetava organisatsiooni esindaja).
 • Kooli hoolekogu valis esimeheks Mart Laidmetsa, aseesimeheks Ain Kaare ning koosolekute protokollijaks Kristi Laini. Hoolekogu kiitis heaks kooli arengukava 2022-2026 ning tutvus 11. klasside õpilastele ja õpetajatele läbiviidud rahuloluküsimustikuga. Juhtkond andis hoolekogule lühiülevaate eelmise õppeaasta õppetöö tulemustest. Hoolekogu arutas koos kooli juhtkonnaga eeloleval õppeaastal õppetöö korraldamisega seotud küsimusi. Direktor tutvustas hoolekogule klassiruumides õppetöö ajal tehtud CO₂ mõõtmistulemusi.

Koolisöökla teated

 • Söökla on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30–9.30 (hommikupuder) ning esmaspäevast neljapäevani kell 10.30-15.30 ja reedel kell 10.30‑14.45.
 • Orientiiriks lastevanematele novembrikuu toiduraha:
  *tava- ja taimetoit 22 päeva x 0.70 eurot = 15.40 eurot;
  *XL-portsjon 22 päeva x 1.05 eurot = 23.10 eurot.
   

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg kestab 25.-29. oktoobrini.
 • Koolimaja on koristustööde tõttu õpilastele vaheajal suletud.
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi.

 

Kosutavat vaheaega!

 

Viimati muudetud: 
2021-11-11 10:19