Esseekonkurss "Tulevikuraha"

Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt koostöös Eesti Pangaga kodanikupäevaks 2021 korraldatud XX esseekonkursi
 „Tulevikuraha“
«Деньги в будущем»
 J   U   H   E   N   D

  1. Üldalused
1.1.Konkursi korraldaja on kodanikuhariduse programm MINU RIIK koostöös Eesti Pangaga.
     1.2.Konkurss on avalik ja üheetapiline.
1.3.Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele. 
  1. Eesmärk
      Kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursi eesmärgiks on panna üldhariduskoolide õppureid mõtlema ja arutlema raha rolli üle ühiskonnas ja/või isiklikus elus tulevikku vaadates. Teema võimaldab väga mitmekülgset lähenemist. See annab võimaluse fantaseerida selle üle, kas raha roll muutub või millised võiksid olla arengusuunad, mis muutusi kaasa toovad (tagasivaatavalt on Eestil olnud läbi aegade erinevaid vääringuid; ettevaatavalt on arenemas uued maksevahendid ja -lahendused). Samuti saab läheneda kitsamalt isiklikul tasandil – arutleda noorte endi võimaluste üle raha teenida, seda targalt kasutada või investeerida.
  1. Tingimused
3.1.Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide 9.–12. klasside õpilased.
3.2.Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.
3.3.Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.
3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis
paberile (käsitsi kirjutatuna kuni kaks A4).
3.5. Konkurss kestab 15. oktoobrist  kuni 15. novembrini 2021.
  1. Tööde esitamine konkursile
4.1. Essee saabesitadaelektrooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.
4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15. november 2021.
4.3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee või postiga kodanikuhariduse programmi MINU RIIK büroosse J. Köleri 8, 10150 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.
   4.4. Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:
          - ees - ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
          - kool ja klass
          - kodune aadress koos sihtnumbriga
          - e-posti aadress
          - kontakttelefon
          - juhendaja/õpetaja ees- ja perekonnanimi
  1. Preemiafond
Ette on nähtud välja anda järgmised auhinnad: üks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on Eesti Pank, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Riigikogu Kantselei, Haridus- ja teadusministeerium, kodanikuhariduse programm MINU RIIK, AS Tallink ning Mars Eesti OÜ.
  1. Esseede kasutamine
Esseekonkursi tööd jäävad hoiule kodanikuhariduse programmi MINU RIIK büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel trükistes või trükistena.
Konkursi võidutööd pannakse välja konkursi võitjate autasustamisüritusel.
  1. Žürii ja patroon
Võistlustöid hindab 11-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:
 
Rein Veidemann           - Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kirjanik, emeriitprofessor, filoloogiadoktor (žürii esimees)
Toivo Keva                    - kodanikuhariduse programmi MINU RIIK tegevjuht
Irina Külmoja               - Tartu Ülikooli slaavi filoloogia emeriitprofessor, filoloogiadoktor
Siret Kotka                    - Riigikogu liige, MINU RIIK nõukogu liige
Ljudmila Jelanskaja     - ajakirja „Tallinn“ kirjandustoimetaja, endine Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Anneli Oidsalu               - Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Sirje Rank                      -  Eesti Panga välissuhete spetsialist
Liina Kulu                      -  Eesti Panga ökonomist
Märt Treier                    - vabakutseline ajakirjanik
Archibald-Stiwan Kald  - Riigikogu Kantselei konsultant
Eleonora Rudakovskaja-Borissova - Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja, PhD
 Konkursi patroon on Eesti Panga president hr. Madis Müller 
  1. Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse programmi MINU RIIK (www.minuriik.ee) ja Eesti Panga muuseumi koduleheküljel (eestipank.ee/muuseum) ning meedias 26. novembriks 2021. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks vastuvõtule Tallinnasse (kuupäev ja koht täpsustamisel). Vastuvõtule saabuvate õpilaste ja nende juhendajate sõidukulud kannab korraldaja ühe suuna bussi- või rongipileti esitamisel.

Uuendatud: 18/05/2024