Infoleht 11.10.2021 nr 6

HTG INFO doc

Haridus- ja teadusminister tänab

 • Haridus- ja teadusminister tänab Euroopa Liidu noorteadlaste konkursil Eestit esindanud Eliis Grigorit, Paul Erik Ollit ja Jaak Pärtelit (kõik HTG vil 2021), nende juhendajaid õpetajaid Saima Kaarnat ja Eha Paabot ning TÜ keemia PhD Tavo Romanni (HTG vil 2001) ja TÜ mikrobioloogia professorit Triinu Visnapuud.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Eha Paabot, Julia Polikarpust ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Arvestuste nädalal 12.-18. oktoobrini ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund 8.15 –9.45
  2. tund 10.15 – 11.45
  3. tund 12.15 – 13.45
  4. tund 14.15 – 15.45
 • Kooli lõpueksami osana toimub 11.e klassil keemia 3. kursuse arvestus.
 • Arvestuste nädalal hommikuputru ei pakuta,  söökla on avatud kell 9.30 – 14.30.
 • 13.-18. oktoobrini on tööpäevadel kell 9.00‑11.45 meie kooli õpilastel võimalus uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Klassidele on arvestuste nädalal plaanis määratud uisutamiseks kindel päev:
  10.a     R.15.10           E.18.10
  10.b     K.13.10           E.18.10
  10.c     K.13.10           E.18.10
  10.d     K.13.10           R.15.10
  10.e     K.13.10           R.15.10
  11.b     R.15.10                      
  11.d     R.15.10                      
  11.e     K.13.10          
  12.a     N.14.10           R.15.10
  12.b     N.14.10          
  12.c     N.14.10          
  12.d     N.14.10           R.15.10
  12.e     N.14.10           E.18.10
  Kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Klassidel, kus I perioodil ei ole määratud kindlat uisutamise aega, on mitu suulist arvestust. Sel juhul on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
 • UPT-22 teine kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. oktoobril algusega kell 8.10 ruumides 141 ja 203.
 • II perioodi tunniplaan valmib 18. oktoobriks.
 • 19. oktoobril on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht.
  Tundide ajad teisipäeval, 19.10.:
  1. tund            8.05 – 9.20
  2. tund            9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund            11.20 – 12.35
  II söögivahetund
  4. tund            13.10 – 14.25
  Klassijuhataja info
  5. tund            14.50 – 16.05
   
 • II perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  eesti keel (ab-kursus 10. klassidele)* õp A. Pullerits – 105
  majandusõpetus 2 õp Ü. Seevri – 227
  matemaatika 16** (12.d ja 12.e klassi õpilastele) kõik matemaatikaõpetajad – 107
  prantsuse keel 4 õp D. K. Raave – 139
  rootsi keel 2 õp K. Punga – 144
  saksa keel 9 (ettevalmistus DSD II eksamiks) õp M. Matto – 204
  usundiõpetus 2 (loodus- ja reaalsuuna õpilastele) õp T. Jürgenstein – 203
  uuem kirjandus 2 õp T. Pluum – 102
  *Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik õpilased, kellel eesti keele 1. kursus ebaõnnestus. Järelarvestust EK1 kursusele ei toimu, hinnet saab parandada üksnes ab-kursusel osaledes. Kursusel osalemise kohustusest informeerib klassijuhataja II perioodi alguses. ** Matemaatika 16. kursus 12.d ja 12.e klassi õpilastele jätkub vabaainete tundide aegadel esmaspäeviti 1. tunni, neljapäeviti ja reedeti 5. tunni ajal.
  II perioodi esimene vabaainete tund toimub neljapäeval, 21. oktoobril kell 14.35 – 15.50.
   

Teated

 • Kool esitas Tartu Haridusosakonnale ja kooli hoolekogule kokkuvõte 2021. a lõpetanute edasisest tegevusest. Kevadel lõpetas kooli 179 abiturienti, kellest jätkab õpinguid ameti- või kõrgkoolides 150, kaitseväes teenib aega 12 ning töötab 5 lõpetanut. Ülejäänute kohta andmed puuduvad.
  Kõige enam õpib meie 2021.a. vilistlasi Tartu Ülikoolis, sh arstiteaduskonnas 29, informaatika ja IT-süsteemide arendamist 23. Igal aastal suureneb Tallinna Tehnikaülikooli meie kooli lõpetanute õppima asujate arv. Sel sügisel alustas õpinguid TalTechis 20 lõpetanut. Laienenud on välismaa kõrgkoolide nimistu, kuhu HTG lõpetajad õppima suunduvad - Belmont University, Delfti Tehnikaülikool, Eindhoven University of Technology (Holland). University of Virginia, Stanfordi Ülikooli, Stockholm School of Economics, Läti Ülikool.
 • Jätkuvalt on oodatud võistkonnad klassidevahelisele 3vs3 korvpalliturniirile. Täpsema info ja registreerumise jaoks pöörduda 12.b klassi õpilaste Rasmus Kiili ja Kevin Jõe poole.
   

Olümpiaadid ja võistlused

 • 23. septembril toimunud matemaatika-olümpiaadi koolivoorus saavutasid parimad tulemused järgmised õpilased:
  10. klass (68 osavõtjat) - 1. Arthur Lauk, 2. Leen Vallikivi (mõlemad 10.a), 3. Mehka Kartau (10.c), 4. Kirke Kisand (10.a), 5. Liisa Laugesaar (10.b), 6. Marten Lõhmus (10.a), 7. Jaagup Konksi (10.c), 8. Karoliina Enkvist (10.b), 9. Jürgen Güsson (10.a), 10. Laura-Liis Rull (10.c), 11. Marta Näripä (10.d), 12. Markos Soodla (10.a) 13. Annika Rääbis (10.c), 14. Annika Aho (10.b), 15. Rasmus Raie (10.a);
  11. klass (32 osavõtjat) - 1. Hans Gustav Kõljalg, 2. Kristjan-Erik Kahu (mõlemad 11.b) 3.-4. Ander Pavlov (11.a) ja Toomas Herodes (11.b),
  5.-6. Markus Roletsky (11.b) ja Mattias Timm Rast (11.a), 7.-8. Kristiine Kaldmaa ja Kevin Akkermann (mõlemad 11.b);
  12. klass (19 osavõtjat) - 1. Egert Koppel (12.a), 2. Kristjan-Erik Kahu (11.b), 3. Karl Kristjan Puusepp (12.b), 4. Anette Hendrikson (12.a), 5. Pärl Pind (12.a), 6. Joosep Tamm (12.b).
   
 • 25. septembril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie parimad:
  Noorem rühm (95 osavõtjat) - 7. Jürgen Güsson (10.b) III auhind, 16. Kirke Kisand (10.a);
  Vanem rühm (62 osavõtjat) - 2. Kristjan-Erik Kahu (11.b) II auhind, 7.-8. Mattias Timm Rast (11.a) ja Hannes Sidorov (12.b) III auhind, 9. Toomas Herodes (11.b) III auhind, 14. Pärl Pind (12.a).
 • 2. oktoobril toimunud Eesti koolinoorte XXVIII keemia lahtisel võistlusel näitasid treffneristid korralikke tulemusi. Nooremas rühmas (osalejaid 106) olid kümnendate klasside arvestuses 9. Maria Kozõreva (10.b), 12. Mehka Kartau (10.c), 19. Jaagup Konksi (10.c), 30. Madli Maran (10.c) ja 40. Eva-Maria Raudsepp (10.a). Vanemas rühmas (osalejaid 67) olid kaheteistkümnendate klasside arvestuses 5. Karl Valter Oja ja 11. Adele Tamm (mõlemad 12.c) ning üheteistkümnendate klasside arvestuses 17. Mattias Timm Rast (11.a) ja 18. Laur Härm (11.b). 
 • 5. oktoobril toimunud bioloogiaolümpiaadi koolivooru tulemused:
  10. klass: 1.-2. koht Rutha Pärt ja Annika Rääbis, 3. August Lippus, 4. Roosi Ahas, 5.-8. Arabella Antons, Joosep Rand, Lauri Kask (kõik 10.c) ja Arlis Hunt (10.d);
  11. klass: 1. Kristjan-Erik Kahu (11.b), 2. Emma Goos, 3. Aia Adele Narits, 4. Tuuli Kärt Tammaru, 5. Kaarup Öövel, 6. Marti Pastak, 7.-8. Leene Pärtel ja Holger Eric Hain (kõik 11.c);
  12. klass: 1. Vesta Selg, 2. Eliise Mikomägi, 3.-4. Kristiina Ernits (kõik 12.c) ja Martin Toomiste (12.b), 5. Karl Valter Oja (12.c), 6. Kaspar Sepp (12.b), 7. Kadri Liis Laas ja 8. Adele Tamm (mõlemad 12.c).
  Palume kõigil nimetatud õpilastel võtta enne vaheaega ühendust bioloogiaõpetajatega olümpiaadikursuse aja täpsustamiseks.

Konkursid

 • Kokkuvõttevõistlus Tuum, milles saab panna proovile oma oskus teha kuni 200-sõnaline kokkuvõte žürii etteantud tekstist, toimub sel aastal 15. ja 16. oktoobril. Parimaid ootavad rahalised auhinnad.
  Täpsem info eesti keele õpetajatelt ning Eesti Keele Instituudi kodulehelt: https://portaal.eki.ee/avalehe-uudised-taisloend/3689-2021-09-30-09-25-03.html.
 • Eesti Emakeeleõpetajate Selts korraldab 2021. aasta sügisel eesti kirjanduse olümpiaadi. Teema on A. H. Tammsaare ja Andrus Kivirähki elu ja looming.
  Kolmeliikmelistele võistkondadele mõeldud veebipõhine eelvoor toimub 18. novembril. Täpsemat infot saab kirjandusõpetajatelt.
 • Avatud on registreerimine 2021. aasta informaatika lahtisele võistlusele, kus saavad osaleda igas vanuses huvilised. Võistlus toimub ühes vanuserühmas. Ülesandeid sooritatakse kodust testimisserveri vahendusel ning need tehakse võistlejatele kättesaadavaks 11. oktoobril kell 00.00. Lahenduste vastuvõtt suletakse 17. oktoobril kell 24.00.
  Osalejatel tuleb registreeruda aegsasti Eesti informaatikaolümpiaadi lehel. Registreerumise kaudu loodud testimisserveri konto puhul tuleb kontrollida oma kasutajatunnuse ja parooli kehtivust. Uue konto peavad looma kõik võistlejad – eelmistel aastatel registreeritud kontod käesoleval võistlusel ei kehti. Selleks, et võistlusnädalal ülesannete lahendamine ladusalt välja tuleks, on testimisserveris tänasest võistluse algusajani avatud harjutusülesannetega proovivoor, kuhu sisenemiseks on samuti vajalik registreerumisel loodud konto olemasolu.
  Informaatika lahtise võistluse läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldab Tartu Ülikooli teaduskool.
  Lisateave: Sandra Schumann, informaatika-olümpiaadi žürii esimees,: sandra.schumann@ut.ee
   
 • TalTechi majandusvõistlus gümnasistidele toimub 22. jaanuaril 2022 ning on mõeldud eelkõige 12. klasside õpilastele, aga osaleda võivad kõik gümnaasiumiastme õpilased. Võistlus hõlmab nii teadmisi ja arusaama majandusest kui ka aktuaalseid, arendavaid ja loogilist mõtlemist eeldavaid majandusvaldkonna ülesandeid. Majandusvõistluse kümnel paremal, kes on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast, on võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi. Lisaks on esiviisikule rahalised auhinnad.
  4. oktoobril algab registreerumine TalTechi majandusvõistluseks ettevalmistavale tasuta online-kursusele, mis kestab 3.11.-15.12.2021. Toimumise koht: TalTech Moodle. Kursuse eesmärgiks on ettevalmistus majandusvõistluseks ja majandusolümpiaadiks.
  Lisainfo: https://taltech.ee/kursused-olumpiaadideks 
  Registreerimine: https://bit.ly/3l4G7bM
   
 • Iloni Imedemaa kuulutab välja Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi, tööde esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2022, täpsem info https://salm.ee/iloni-imedemaa/konkurss.

Õpetajad

 • Direktor Ott Ojaveer on 14. ja 15. oktoobril koolitusel.

Õpilased

 • Tartu Naiskodukaitse korraldatud võistlusmatkal Manööver saavutas gümnaasiumide arvestuses esikoha meie kooli võistkond koosseisus Emma Joonas, Keidi Kaasik, Johanna Karp ja Kadri Liis Laas (kõik 12.c).
 • Täna õhtul kell 18.00 lähevad 10.b klassi õpilased koos õp. Uve Saare ja klassijuhataja Indrek Pajuriga etiketiõpetuse pidulikule õhtusöögile restorani Vilde ja Vine.
 • 11.d klassist lahkus Anastasija Gartovanets.

Sport

 • Rootsis toimunud jõutõstmise maailmameistrivõistlustel krooniti Eliise Mikomägi (12.c) 402,5 kg kuni 18-aastaste seas maailmameistriks ning ta püstitas kõigi oma tulemustega (kükk 152,5 kg, lamades surumine 80 kg ning jõutõmme 170 kg) uued Eesti noorte rekordid.
 • Moskvas toimunud taekwondo võistlustel Russian Open saavutas Kaia Laatspera (11.c) III koha.
 • Tartu linna koolide jalgpalliturniiril jäid HTG noormehed jagama 5. kohta. Kooli esindasid Artur Ruul (10.a), Sander Lepik, Tavid-Markus Trolla (10.b), Mark Kaspar Kõnd, Jan Markus Metsoja (10.e), Thomas Tennisson (11.a), Andreas Avameri, Hendrik Jaks, Johan Villem Kaare, Karl Markus Kiudma, Jakob Miikael Kaljurand, Indrek Nemvalts, Karl Joonas Jõepere (11.b), Rait Roland Rodi, Karl Erik Valdisoo (12.a), Joonas Lepp, Richard-Sven Rivik (12.b).

  

Raamatukogu teated

 • Kirjastus Edasi.org kinkis kooli raamatukogule ajakirja Edasi paberväljaande esimesed kümme numbrit. Väljaandja sõnul iseloomustab innustavat ja harivat ajakirja rahulik disain ning läbimõeldud sisu, sihtrühmana nähakse ka gümnaasiumiõpilasi. Tulge lugema!
Viimati muudetud: 
2021-10-11 16:42