Infoleht 04.10.2021 nr 5

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Karin Soodlat, kes valiti koolis aasta õpetajaks;
 • psühholoog Triin Ulsti ja õpilasnõustaja Trine Leppa, keda kolleegid tunnustasid aasta tegija 2021 tiitliga;
 • õpetaja Priidu Beierit, kellele anti õpetajate päeva aktusel koolis pikaajalise ja südamega tehtud töö tunnustuseks taies „Indrek“.

Koolipere tänab

 • 12.a klassi õpilasi õpetajate päeva ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö

 • Bioloogiaolümpiaadi koolivoor toimub teisipäeval, 5. oktoobril kell 8.05–10.45 arvutiklassis (303). Huvilistel palutakse pöörduda õpetajate Saima Kaarna või Ott Maidre poole, kes olümpiaadi läbi viivad, ning registreeruda Stuudiumis.
 • Neljapäeval, 7. oktoobril kell 15.55–17.25 (90 minutit) viib õpetaja Monika Piirimäe ruumis 107 läbi õnnetunni. Õnnetunnis osalemiseks saab registreeruda 5. oktoobri hilisõhtuni. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna).
 • I perioodi arvestused toimuvad 12.‑18. oktoobrini. Esmaspäeval, 11. oktoobril toimuvad arvestused ainetunni ajal
  11.a     3. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
  11.b     4. tund füüsika õp M. Reemann – 221
  11.c     2. tund füüsika õp S. Oks – 221
  12.b     3. tund matemaatika õp E. Timak – 221
 • Kõikidel 11. klasside õpilastel palutakse hiljemalt 8. oktoobril Moodle keskkonnas UPT‑23 kursusel märkida ära oma teema ja juhendaja.
 • Teisipäeval, 12. oktoobril kohtuvad 11. klasside õpilased potentsiaalsete uurimis- või praktilise töö juhendajatega. Kell 11.00‑11.25 on õpilased oodatud kooskõlastama oma esimest teemavalikut, kell 11.30-11.55 on võimalus kohtuda teise võimaliku juhendajaga. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Marcus Hildebrandt               309
  Erika Hunt                             308
  Ülle Hüva                               136
  Toomas Jürgenstein               203
  Saima Kaarna                         225
  Ave Külter                             139
  Raimond Lepiste                    202
  Trine Lepp                             219
  Ott Maidre                              200
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Katrin Ojaveer                        312
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               200
  Eha Paabo                              217
  Eve Paap                                220
  Jaan Paaver                             214
  Indrek Pajur                            208
  Monika Piirimäe                     109
  Tiina Pluum                            102
  Julia Polikarpus                      137
  Aimar Poom                           228/150
  Kristiina Punga                      144
  Anett Pullerits                        108
  Doris Kristina Raave              310
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          221
  Anneli Saarva                         228/201
  Age Salo                                 107
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            135
  Ljubov Titova                         302
  Triin Ulst                                311
  Elina Vinter                            301
  Õpetaja Joana Jõgela ja Sandra Sagariga palutakse õpilastel individuaalselt ühendust võtta hiljemalt 18. oktoobril.
  Õpetajad kinnitavad juhendatavate valiku hiljemalt 5. novembriks.
   
 • UPT-22 teine kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. oktoobril.

 

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

Kolmapäeval, 6. oktoobril 5. tunni ajal toimuvad vabaainete tunnid.
teisipäev, 05.10
10.b     3. tund keemia õp E. Paabo – 217
            5. tund eesti keel õp A. Salo – 102
10.c     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.d     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.e     5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
11.a     5. tund keemia õp E. Paabo – 217 (06.10. tund)
11.c     4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva /A.Poom (06.10. tund)
12.c     2. tund keemia õp E. Paabo – 217
12.d     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva / A. Poom
            4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
kolmapäev, 06.10
10.a     5. tund vabaained
10.b     5. tund vabaained
10.c     5. tund vabaained
10.d     3. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
            4. tund eesti keel õp A. Pullerits – 141
5. tund vabaained
10.e     2.-3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
5. tund vabaained
11.a     3. tund ajalugu õp K. Punga – 227 (keemia õp. E. Paabo toimus 05.10.)
5. tund vabaained
11.b     5. tund vabaained
11.c     2. tund ajalugu õp K. Punga – 227 (kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom toimus 05.10.)
            3. tund kirjandus õp A. Pullerits - 225
5. tund vabaained
11.d     1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 221
5. tund vabaained
11.e     1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 221
2. tund keemia õp J. Jõgela – 202
            5. tund vabaained
12.a     5. tund vabaained
12.b     5. tund vabaained
12.c     5. tund vabaained
12.d     5. tund vabaained
12.e     5. tund vabaained
neljapäev, 07.10
10.c     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 102
3. tund eesti keel õp T. Pluum - 102
12.b     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 225
12.c     1.-2. tund ajalugu õp I. Pajur – 221

Teated

 • Alates 4. oktoobrist alustab õpinguid 10.e klassis Ralf Rasmus Raal.
 • Õpilasnõustaja ja psühholoogi infominutid 10. klassidele toimuvad aulas järgmistel aegadel:
  10.a - teisipäev, 5. oktoober I söögivahetund
  10.b - kolmapäev, 6. oktoober I söögivahetund
  10.e - neljapäev, 7. oktoober I söögivahetund
 • Täna algusega kell 17.00 toimub kooli auditooriumis mälumänguturniiri uus voor. Osalema on oodatud kuni kolmeliikmelised võistkonnad, nii uued kui vanad võistlejad, nii õpilased kui õpetajad. Kui võistkond ei ole varasemalt registreeritud, palume tulla kohale 5 minutit varem, et ennast kirja panna. Küsimuste korral võib pöörduda korraldajate Katariina Mehide ja Hele-Mai Viltropi (12.b klass) poole.
 • Teisipäeval, 5. oktoobril kell 16.00 oodatakse kõiki õpilasi kooli aatriumisse osa saama kohaliku omavalitsuse valimiste eelsest poliitilisest debatist, milles osalevad noored kandideerijad kõikidest suuremates erakondadest.
 • Kolmapäeval, 6. oktoobril kell 17.00 toimub kooli hoolekogu koosolek. Hoolekogu valib eelolevaks õppeaastaks hoolekogule esimehe ja aseesimehe, arutab kooli arengukava aastateks 2022-2026, kuulab kooli juhtkonna kokkuvõtet eelmisest õppeaastast ja arutab alanud õppeaasta õppetöö korraldusega seonduvaid probleeme.
 • 10. oktoobril kell 12 algab kooli võimlas klassidevaheline 3vs3 korvpalliturniir. Turniir lõpetatakse mängudega 17. oktoobril. Võistluse korraldavad praktilise tööna 12.b õpilased Rasmus Kiili ja Kevin Jõe. Lisainfo saamiseks pöörduda nende poole. Registreerumisinfo on kooli Facebooki grupis. Parimatele auhinnad ja igavene kuulsus!
 • Tartu Ülikooli teaduskool korraldab koostöös Swedbankiga 10.–12. klassi õpilastele matemaatika panganduses õppepäeva Tartu Ülikooli peahoones. 21. oktoobril. Õppepäev algab kell 10.00 ja lõpeb planeeritult kell 16.00.
  Tartu Ülikooli peahoones toimuva õppepäeva loenguid on võimalik jälgida ka UTTV videoportaali vahendusel ja ülekande ajal on võimalik esinejatele küsimusi esitada Slido keskkonnas.
  Õppepäeval räägitakse reaalteaduste olulisusest panganduse kontekstis ja oma kogemusi jagavad Swedbanki erinevate ametikohtade esindajad. Päeva jooksul käsitletakse teemasid investeerimise, finantsanalüüsi, rahatarkuse, majanduse ja tehisintellekti valdkondadest.
  Päeva teises pooles saavad kõik osalejad loengutes omandatud teadmised praktilistes töötubades proovile panna.
  Õppepäevadel osalemiseks tuleb ennast kirja panna teaduskooli kodulehel, kus leidub ka rohkem informatsiooni käesoleva aasta programmi ja koroonaviiruse levikust tulenevate nõuete kohta.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 13.-18. oktoobrini kell 9.00‑11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
   
 • 30. septembril toimunud Rahvuskohvikute õhtul sai parima kohviku tiitli 10.c klass, kes korraldab üritust järgmisel aastal. Heategevuseks koguti 612 eurot, mis annetatakse MTÜ Mondo Kriisifondile. Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja külastajaid!

Olümpiaadid ja võistlused

 • Jaak Sootak (12.e) osales tublilt rahvusvahelises väitlusvõistluses “Jugend debattiert international”.

Konkursid

Klasside tegemised

 • Reedel, 1. oktoobril pidas 11.e klass ööakadeemiat. Hoogsa ja mänguderohke öö juhatas sisse EMTA Lavakunstikooli 30. lennu tudeng Karel Käos, kelle jututeemad ulatusid kõrgushüppest Shakespeare`ini ja Navi külast New Yorgini.

Sport

 • Poksi Eesti meistrivõistlustel U17 vanuseklassis võitis hõbemedali -75kg kaalukategoorias Karl-Markus Mütt (10.e).
 • Tartu linna koolide teatejooksude päeval saavutas meie kooli võistkond  pendelteatejooksus III koha. Võistkonda kuulusid Eva-Maria Raudsepp (10.a), Henrik Kreinin (10.b), Kreeta Roose (10.c), Hanna Tali, Thomas Tennisson (11.a), Toomas Herodes, Karl Joonas Jõepere, Kärt Trinity Sillaots (11.b), Marion Köhler, Marti Pastak (11.c), Triine Ottender, Randar Vahtrik, Ville Markus Varik (11.d), Riinu Külvik, Tomi Lahe, Tõnis Timmi (11.e), Iris Lukin, Käroliina Kask (12.c),  Marit Kutman (12.d) ja Holger Dahl (12.e). II koha saavutasid nii neidude kui ka noormeeste  4x400 m teatejooksu võistkonnad. Neiudest jooksid Triine Ottender, Emma Kuuse (12.e), Käroliina Kask ja Marit Kutman ning noormeestest Toomas Herodes, Henrik Kreinin, Tõnis Timmi ja Randar Vahtrik.
 • Lihulas toimunud juunioride Eesti Meistrivõistlustel naistemaadluses saavutas Eva‑Maria Raudsepp (10.a) 1. koha.

Raamatukogu teated

 • Raamatukogu lugemissaalis on väljas valik koolis viimastel aastatel kaitstud praktilisi töid. Tulge uurima!

Koolisöökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.70 eurot = 11.20 eurot, XL-portsjon 16 päeva x 1.05 eurot = 16.80 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.70 eurot = 7.70 eurot, XL-portsjon 11 päeva x 1.05 eurot = 11.55 eurot.
 •  Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22