Infoleht 20.09.2021 nr 3

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • tänab 11.c klassi õpilasi, nende klassijuhatajat Ülle Seevrit, kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi ning kõiki Toidutorni töötajaid väga hästi ette valmistatud ja läbiviidud sügispikniku korraldamise eest Emajõe ääres.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 21. septembril kell 11.20 – 14.15 sooritavad ruumis 303 29 kümnendate klasside õpilast elektroonilise loodusvaldkonna tasemetöö. Õpilaste valim on määratud HARNO poolt. Valimisse määratud õpilastele jagavad teavet klassijuhatajad ning valimisse kuuluvad õpilased ei osale 21. septembril 3. ja 4. tunnis.
 • Kolmapäeval, 22. septembril on UPT-22 tööde esitamise tähtaeg II kaitsmisele.
 • Neljapäeval, 23. septembril kell 8.05 – 11.00 toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel ruumides 105, 107 ja 221 matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klasside õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest. Olümpiaadil osaleda soovijatel (ka humanitaar- ja loodussuuna õpilastel) palutakse pöörduda oma matemaatikaõpetaja poole.
  Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist või klassile ette nähtud vahetunnil ning osalevad 3., 4. ja 5. tunniplaanijärgses tunnis.
  Olümpiaadi ajal viibivad klassiruumides:
  221      õp Ülle Hüva
  107      kell 8.05 – 9.25 õp Ave Külter,
  kell 9.25 – 11.00 õp Julia Polikarpus
  105      õp Kerli Orav-Puurand
 • Selle õppeaasta esimene õnnetund (45 minutit), mille viib läbi õp Monika Piirimäe toimub 23. septembril kell 16.00 – 16.45 ruumis 107. Õnnetunnis osalemiseks saab registreeruda 21. septembri hilisõhtuni Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
  Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks. Õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna.
  I perioodi järgmised õnnetunnid toimuvad 30. septembril  ja 7. oktoobril.
 • “Enesejuhtimise alused 12. klassidele“. Hea tervise jaoks on vaja lisaks füüsisele hoolitseda ka vaimse heaolu eest. Sellest ajendatuna toimuvad septembri viimastel nädalatel 12. klassides tunnid, milles keskendutakse iseendas toimuvate protsesside märkamisele ja mõistmisele ning enda vaimse ja emotsionaalse heaolu eest hoolitsemise oskuste arendamisele. Tunde viivad läbi õpilasnõustaja Trine Lepp ja psühholoog Triin Ulst. Igal klassil toimub kaks tundi ning need leiavad aset kolmapäevaste plaaniliste 5. tundide ajast. Tunnid täiendavad kehalise kasvatuse kursust ning nendes osalemine on vajalik kursusehinde saamiseks.

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

esmaspäev, 20.09
10.b     5. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
teisipäev, 21.09
10.a     5. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
10.d     2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
4. tund prantsuse/saksa keel õp D. K. Raave / M. Matto – 203/204 lõpeb kell 14.15
5. tund kell 14.45 – 16.15 eesti keel  õp A. Pullerits – ERM
10.e     3. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
11.e     5. tund kirjandus õp T. Pluum – 102, toimub ka 1. tund
12.a     1. tund „Enesejuhtimise alused 1“ T. Lepp ja T. Ulst – 225
            4. tund kirjandus õp A. Salo – 105
12.d     1. tund tütarlaste kehaline kasvatus õp A. Saarva, noormeestel tundi ei toimu
            4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
kolmapäev, 22.09
10.a     5. tundi ei toimu
10.b     5. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
10.c     1. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
            4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
            5. tund matemaatika õp A. Külter – 139
10.d     5. tund ajalugu õp I. Pajur - 141
10.e     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 221
4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
5. tund prantsuse keel õp D. K. Raave – 308 (27.09. jääb tund ära)
11.a     1. tund UPT-23 avaloeng õp M. Piirimäe ja A. Ristikivi – aula
            5. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.b     1. tund UPT-23 avaloeng õp M. Piirimäe ja A. Ristikivi – aula
2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
5. tund kirjandus õp A. Pullerits – 107
11.c     1. tund UPT-23 avaloeng õp M. Piirimäe ja A. Ristikivi – aula
            2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
3. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
4. tund kirjandus õp A. Pullerits – 107
            5. tund füüsika õp S. Oks – 213
11.d     1. tund UPT-23 avaloeng õp M. Piirimäe ja A. Ristikivi – aula      
2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 203
            4. tund ajalugu õp A. Ristikivi – 141
5. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 202
11.e     1. tund UPT-23 avaloeng õp M. Piirimäe ja A. Ristikivi – aula
2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
4. tund K. Orav-Puurand – 202
5. tund keemia õp J. Jõgela – 217
12.a     2. tund kirjandus õp A. Salo – 107
            4. tund muusika õp E. Paap – 220
            5. tundi ei toimu. Tund toimus 21.09.
12.b     1. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
            4. tund tütarlaste kehaline kasvatus õp A. Saarva, noormeestel tundi ei toimu
5. tundi ei toimu.
12.c     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
            4. tund matemaatika õp A. Külter – 139
5. tund „Enesejuhtimise alused-1“ T. Lepp ja T. Ulst – 225
12.d     1. tund muusika õp E. Paap – 220
            2. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
            4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
            5. tundi ei toimu.
12.e     1. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 203
2. tund „Enesejuhtimise alused-1“ T. Lepp ja T. Ulst – 202
            5. tundi ei toimu
neljapäev, 23.09
10.a     1.-2. tund matemaatikaolümpiaadi koolivoor
            4. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 102
10.b     1.-2. tund matemaatikaolümpiaadi koolivoor
            4. tund eesti keel õp A. Salo – 107
10.c     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
            2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
            lõuna kooli sööklas kell 10.45 – 11.00
3. tund kell 11.00 – 11.50 ajalugu õp I. Pajur – 141
4. tund kell 12.15 – 14.15 õp T. Pluum – ERM
11.a     1. tund keemia õp E. Paabo – 217
            3. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
11.c     2. tund kirjandus õp A. Pullerits – 227
12.a     2. tund kirjandus õp A. Salo – 136
reede, 24.09
10.d     1. tund ajalugu õp I. Pajur – 227
10.c     3. tund ajalugu õp I. Pajur – 227
10.e     4. tund ajalugu õp I. Pajur – 227
11.b     4. tund prantsuse keele rühmal õp D. K. Raave jääb tund ära
11.d     4. tund prantsuse keele rühmal õp D. K. Raave jääb tund ära
12.d     1. tund „Enesejuhtimise alused-1“ T. Lepp ja T. Ulst – 102
MAJ1 5. tund jääb ära
esmaspäev, 27.09
10.c     2. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
10.d     2. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 202
            5. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 203
10.e     5. tund vene keele rühmal tund toimub, prantsuse keele rühmal jääb tund ära. Tund toimub kolmapäeval, 22.09 5. tunni ajal kell 14.35 – 15.50
11.d     5. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 141
12.a     5. tund „Enesejuhtimise alused-2“ T. Lepp ja T. Ulst – 227
MAJ1 1. tund jääb ära

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eesti Draamateatri ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooli korraldataval teatriteemaliste uurimistööde konkursil sai Kärt Kokkota (vilistlane 2021) eripreemia praktilise töö ““Ma tunnen ennast inimesena“ lavastusprotsess“ eest.

Konkursid

 • Eesti rahaoskuste olümpiaad algab 1. novembril 2021, registreerimine on alanud, täpsem info on leitav aadressil https://tuulberg.ee/ol%C3%BCmpiaad.
 • Taaskord on käimas kandideerimine ETV teadusvõistlusele RAKETT69, kuhu on oodatud kindlasti ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased. Kandideerida saab kuni 27. septembrini: https://rakett69.ee/.
  Eelvoorud leiavad aset 2.-4. oktoobrini Tallinnas Proto avastustehases. Peaauhinnaks on nagu ikka 10000 euro teadusstipendium, kolmele parimale priipääse vabalt valitud erialale Tartu Ülikoolis (v.a. arstiteadus), Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli (v.a filmikunst), mitmeid huvitavaid praktikakohti ning muud kasulikku.
   

Teated

 • Esmaspäeval, 20. septembril kell 17.00 toimub Tartu linnaraamatukogu saalis (Kompanii 3/5) kirjandusõhtu linnakirjanikega (Carolina Pihelgas, Kristiina Ehin, Juhan Voolaid). Prima Vista kirjandusfestivali avaüritusel esitavad kava linnakirjanike tekstidest Maara Parhomenko, Maria Jõesalu, Mia Proover, Veera Beljajeva (kõik 11.e) ja Hella Hildegard Niitra (10.e). Tulge kuulama!
 • Esmaspäeval, 20. septembril lahendatakse lingvistikaringis erinevate arvusüsteemide näiteülesandeid. Ka kõik uued huvilised on oodatud. Kohtume pärast 5. tundi klassiruumis 144. 
 • Teisipäeval, 21. septembril kutsub ajalooring kõiki huvilisi jalutuskäigule kunstiajaloolase Enriko Talvistuga. Kiikame Toomele ja Toome taha, koguneme kell 16.00 kooli valvelaua ees. Pange end soojalt riidesse!
 • Kolmapäeval, 22. septembril külastab kooli USA saatkonna delegatsioon eesotsas Charge d’Affaires (asjur) Brian Roraffiga. Kell 13.40 kohtub delegatsioon 11.b klassi õpilastega aulas. 11.b klassi õpilastel palutakse olla õigeaegselt kohal ja siseneda aulasse tagumise ukse (klassiruumi 227 vastas) kaudu.
 • Segakoor Anima alustas hooaega laululaagriga 17. ja 18. septembril. Reede õhtul otsisid lauljad taas üles oma lauluhääle ja said tuttavamaks koorikaaslastega. Lisaks laulmisele külastati laupäeval Laulupeomuuseumi, kus kuulati ettekannet Vanemuise Seltsi tegevuse algusest ja esimese üldlaulupeo korraldamisega kaasnenud raskustest. Teekond 2023. aasta noorte laulupeole „Püha on maa“ võib alata.
 • Meie koolis sooritavad sügisel oma pedagoogilist praktikat TÜ tudengid Anna Fomina (juhendaja õpetaja Ljubov Titova), Stella Avi (juhendaja õpetaja Erika Hunt) ja Maarja Lünekund (juhendaja õpetaja Age Salo).
 • REBASTE RISTIMISE PÄEVAKAVA (24.09)
  7.20
  Kogunemine koolis, sissepääs hoovist
  7.30–7.55 Hommikuvõimlemine võimlas
  Tegevused vahetundides:
  I vahetund 9.20–9.30
  II vahetund 10.45–11.20
  III vahetund 12.35–13.10
  NB! 10.b sööb kell 12.55 ning 12.c kell 12.35
  14.25–15.00 söömine 10 kl. ja 11.b õpilastele (14.2514.35 söövad 10. kl. vabaainetes osalejad)
  16.00 – 19.30 Rebaste jooks
  A21 koguneb kell 16.15 koolihoovis
  B21 koguneb kell 16.05 kooli ees
  C21 koguneb kell 16.05 koolihoovis
  D21 koguneb kell 16.00 kooli ees
  E21 koguneb kell 16.15 kooli ees
  19.30 – 20.00 Puhkepaus
  20.00 – 23.00 Eurovisioon
  NB! Õhtune üritus on ainult õpilastele ja õhtusel üritusel peab publik kandma kaitsemaski!
  NB! Õhtust üritust koolimajas on võimalik jälgida ka kodudes, vaadates HTG Media YouTube kanalit: https://youtu.be/pT_rp6M7O9Y

Õpetajad

 • Õpetaja D. K. Raave osaleb koolitusel 24. ja 27. septembril, õpetaja Ü. Seevri osaleb koolitusel 24. septembril ning koos arendusjuht A. Ristikiviga ka 27. septembrist 1. oktoobrini NordPlus projekti üritustel. Õpetajad E. Paap ja A. Poom on mõnda aega koolitööst eemal.

Klasside tegemised

 • Huvilised 12.e klassist veetsid laupäeval sisuka ja meeleoluka kultuuripäeva Tallinnas. Külastati Eesti kunstimuuseumi uut püsinäitust „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700-1945“ ning Tallinna Linnateatri etendust „Balti tragöödia“.
 • 11. klasside õpilased vaatasid reedel, 17. septembril Ugalas W. Shakespear’i komöödia „Suveöö unenägu“ esietendust. Laval säras EMTA Lavakunstikooli 30. lend (teiste hulgas ka HTG vilistlane Elo Tuule Järv).

Sport

 • Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel sõudmises tuli roolijaga kaheksapaatide arvestuses esikohale SAK klubi võistkond, milles sõitsid kaks meie kooli õpilast: Markus Rüütli roolijana (10.a) ning Markus Uibo (12.a).
 • Maria Terep (10.a) ning Triin-Elis Kuum (10.b) võitsid Eesti meistrivõistlustel rühmvõimlemises Siidisaba rühma koosseisus juunioride arvestuses esikoha.

Õpilaskogu

 • Õpilaskogu esimees 2021/2022 õppeaastal on Kadri Liis Laas (12.c) ning aseesimees Kärt Trinity Sillaots (11.b).
Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22