Mõttekonkurss "Istun aknal"

On alanud tänavune mõttekonkurss, mille teemaks on "Istun aknal". See ei ole mitte kirjanduslik konkurss, vaid oodatud on mõtted, mis kirjutajal endal tekivad. Tähtaeg on 15. oktoober, auhinnaraha on 1000 eurot. Konkurssi haldab Rahvuskultuurifond ja tingimusi saab lugeda aadressilt http://www.erkf.ee/taotlejale/allfondid-sellel-jagamisel Tiina Tammani nime alt. Varasemaid konkursile saadetud häid kirjutisi saab lugeda aadressilt https://www.tiinatammanikonkurss.com/

Igal sügisel toimuv mõttekonkurss toetab isepäiselt ja huvitavalt mõtlevaid-kirjutavaid alla 30-aastaseid noori, kel on midagi öelda. Konkurss algas inspiratsioonirahakonkursina, siis oli pikka aega esseekonkurss, siis arvamuslugude konkurss. Viimased kaks aastat on see olnud mõttekonkurss, et just mõtte osa rõhutada. Varasematel aastatel anti ette ka mitu teemat, ent nüüd on teemasid vaid üks, milles on kindlasti sees sõna "mina", kas otseselt või kaudselt. Sõnastuse muutmine pole otseselt keelatud, ent soovitav see ka ei ole, sest nii võib kirjutaja isiklik mina, mida koolikirjand niikuinii ei soosi, veelgi lahjeneda. Oht on siis kirjutada üleüldisi, laialivajuvaid tekste. Samas on konkursi algataja veendunud, et peaaegu igasugust mõtet või ideed saab panna sobituma käesoleva aasta teema alla.

Auhinnaraha on välja käinud Inglismaal elav ajakirjanik Tiina Tamman, ent konkurssi administreerib Eesti Rahvuskultuuri Fond Tallinnas. Fondi kodulehel (www.erkf.ee Varia all Tiina Tammani nime juures) on kirjas konkursi tingimused ja igal aastal vahetuvad teemad.

Uuendatud: 18/05/2024