Ajalooalaste uurimistööde võistlus

Vabariigi President kuulutas välja ajalooalaste uurimistööde võistluse

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja kooliõpilastele suunatud ajalooalaste uurimistööde võistluse, mille teemaks on seekord „Aja märgid – aeg, koht, inimene”.

Paratamatult oleme me kõik oma ajastu kuningad ja ohvrid, sest ajastu voolule vastu seista käib meil üle jõu. Kui keskajal dikteeris muusika kirik, siis tänapäeval teevad seda pandeemiad, kliima ja riigikord. Nii ka lihtsalt on. Nii oodataksegi tänavu võistlusele töid, mis on kinni püüdnud need väärtuslikud lood, mis jäädvustavad hetki, inimesi ja koht, mis muidu kaoksid ajaloo sügavikku.

Konkursil osalemiseks on määratud vanuseastmed: põhikool (5.–9. klass) ning gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid ning osaleda võivad kuni 21-aastased noored.  

Uurimistöid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmete teadusasutuste esindajad. Hinnatakse uurimistöö originaalsust, allikate kasutamise ja üldistamise oskust ning tööde vastavust teemale. Uurimistöid saab saata ja registreerida vaid veebipõhiselt ja tähtaeg on 4. aprill 2022. Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee.

Uuendatud: 18/05/2024