Konkursid

Esseekonkurss „Muusika ja mina – mina ja muusika“

Esseekonkurss „Muusika ja mina – mina ja muusika“


Kutsume gümnasiste kõikjalt Eestist osalema esseekonkursil „Muusika ja mina – mina ja muusika“. Essees tuleks otsida vastust ühele või mitmele järgnevatest küsimustest:

(1) Millised on tänapäeva gümnasisti vaated ja ootused muusikamaailmale?

(2) Milline võiks olla autori roll muusikamaailmas – kas ainult tarbija või midagi enamat?

Uuendatud: 12/03/2020
Uuendatud: 2/09/2019
Uuendatud: 18/03/2020
Uuendatud: 19/02/2020

Õpilaste loovkonkurss „Mina ja arhiiv“

Osale õpilaste loovkonkursil „Mina ja arhiiv“!

Arhiiv on vanade ajalooväärtusega dokumentide hoiukoht. Siit leiab hulganisti paberil ametlikke dokumente nt avaldusi, protokolle, nimistuid, elulookirjeldusi, maakaarte, aga ka koolivihikuid etteütluste ja matemaatika ülesannetega, joonistusi, koomikseid. Samuti on meil suur foto- ja filmikogu. Juba täna on arhiiv muutumas – dokumente luuakse digitaalselt ning arhiiv ei ole enam ainult pärgamendi-paberi-filmi hoiukoht, vaid ruum täis servereid. Millega seostub arhiiv Sinule?

Uuendatud: 14/02/2020