Konkursid

Laheda koolipäeva esseekonkurss

Eesti suurim noortekonverents Lahe Koolipäev on kätte jõudmas ning sel aastal võtame ette järjest põletavama teema  "Milline on jätkusuutlik maailm?". Mõtestame koos noortega lahti jätkusuutlikkuse laia mõiste. Näiteks kõneleme sellest, et jätkusuutlikkus on palju rohkem kui ainult looduslik keskkond. Tähtis on pöörata tähelepanu inimese kestvusele järjest kiiremini arenevas maailmas ning samamoodi ühiskonna üldisele toimimisele. Jätkusuutlikkus nõuab mõtlemist tervikule. 

Uuendatud: 6/10/2019
Uuendatud: 16/10/2019

Riigikohtu kaasuskonkurss

Riigikohus kutsub õpilasi õigust mõistma

Riigikohus kuulutas täna välja kaasuskonkursi, mis annab 9.–12. klasside õpilastele võimaluse panna ennast kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on erinevaid vastandlikke huve kaaludes õige ja õiglase otsuseni jõuda.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise kaasuse seast ja nende lahendamisel võib õigusaktidest tugineda üksnes Eesti Vabariigi põhiseadusele.

Uuendatud: 1/10/2019

Esseekonkurss “Metsa roll minu elus“

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega kuulutavad kodanikupäevaks 2019. välja XVIII esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal  “Metsa roll minu elus“ («Роль леса в моей жизни»).

Nagu eelmistelgi aastatel ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles. Kindlasti ei tohiks õpilased unustada  töö alla kirjutamast oma  nime, kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja õpetaja nime. Peame kindlasti meeles  ka parimate tööde juhendajaid õpetajaid.

Uuendatud: 16/10/2019

Videokonkurss "MINU MAAILM 60 SEKUNDIGA"

Ameerika keskus Tallinna Tehnikaülikoolis kuulutab välja 1-minuti videokonkursi "MINU MAAILM 60 SEKUNDIGA".

Peaauhind: droon Ryze Tech Tello Boost Combo. Teisteks auhindadeks on spordikaamerad ja erinevad elektroonikaseadmete lisad.

Tööde esitamise tähtaeg on 22. november 2019 kell 17.00.
Võitjad tehakse teatavaks 2. detsembril. Auhindade üleandmine toimub 09. detsembril Ameerika keskuse jõulupeol.

Uuendatud: 20/09/2019

Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

Uuendatud: 28/09/2019

Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia

ILON WIKLANDI NIMELISE NOORE KUNSTNIKU PREEMIA KONKURSI REGLEMENT

I ÜLDSÄTTED

1.1. „Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia” on asutanud Ilon Wikland ja Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, eesmärgiga julgustada noort kunstnikku tema loomelise rännaku alguses.

1.2. Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia väljakuulutamine ja üle andmine toimub igal aastal  5. veebruaril, Ilon Wiklandi sünnipäeval.

Uuendatud: 28/09/2019
Uuendatud: 2/09/2019