Tekli kandjale

Et koolile austust avaldada ning õpilaste ühtsust ja kokkukuuluvustunnet kinnitada, võeti Konstantin Treffneri ajal (1917-1940) kasutusele sinivalge tekkel.

Tekli kandmise hea tava

Hugo Treffneri Gümnaasiumi tekli põhi on sinine, selle äär sinine ja valge ning nokk must. Treffneri kooli õpilased kannavad teklit koolisiseselt järgnevatel puhkudel:

 • kooli külaliste vastuvõtmisel;
 • kaastreffneristi, õpetaja, direktsiooni liikme, riigipea leinamisel - kanda leinatunnusega.

Järgnevatel tähtpäevadel:

 • Tartu rahu aastapäeval, 2. veebruaril;
 • Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril;
 • emakeelepäeval, 14. märtsil;
 • leinapäeval - kanda leinatunnusega
  • 25. märtsil
  • 14. juunil
 • 1. septembril;
 • õpetajate päeval, 5. oktoobril;
 • kooli aastapäeva aktusel;
 • 12. klassi viimase koolikella aktusel;
 • ausambapäeval, 25. mail;
 • 10. ja 11. klasside lõpupäeval;
 • 12. klasside lõpetamisel;
 • direktsiooni välja kuulutatud erakorralisel tähtpäeval.

Kui mõni nendest tähtpäevadest langeb puhkepäevadele, kantakse teklit päeval, mil seda koolis tähistatakse.

Väljaspool kooli on õpilastel alati lubatud teklit kanda.

Kindlasti peaks aga väljaspool kooli kandma teklit järgmistel puhkudel:

 • Tartu rahu aastapäeval, 2. veebruaril;
 • Vabadussõjas langenute mälestuspäeval, 3. jaanuaril;
 • Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril;
 • taasiseseisvumispäeval, 20. augustil;
 • 1. septembril;
 • kooli aastapäeval;
 • 12. klassi viimase koolikella päeval;
 • 10. ja 11. klasside lõpupäeval;
 • 12. klassi lõpetamisel;
 • kooli esindamisel (kooskõlastatult direktsiooniga);
 • direktsiooni välja kuulutatud erakorralisel tähtpäeval.

Noormees võtab tekli peast:

 • hümni kõlamisel;
 • laulude "Looja, hoia Eestit!" ja "Eesti lipp" kõlamisel;
 • lipu austusavaldusena;
 • tervitamisel, enese tutvustamisel ja hüvasti jätmisel;
 • neiuga tantsides;
 • süües;
 • pühapaika sisenedes vastavalt sealsetele traditsioonidele.

WC-sse õpilane tekliga ei sisene, vaid see jäetakse kaastreffneristi kätte hoiule.

Teklit on keelatud kanda lõbustusasutustes ja Pirogovi platsil.

Vilistlased võivad teklit kanda samade reeglite alusel kui aktiivselt koolis õppivad õpilased.

Tekli leinatunnuseks on must lipsuke, mis on paigutatud nokast vasakule poole.

Koolist lahkumisel enne 12. klassi lõppu kaotab õpilane õiguse teklit kanda ning on kohustatud selle üleandma direktsioonile. Erandjuhtudel on direktsioonil õigus anda õpilasele õigus kanda teklit ka edaspidi.

Kasutuskõlbmatuks muutunud tekkel hoitakse alles auväärse mälestusesemena.

Viimati muudetud: 
2015-08-17 23:53