2021 sisseastujale

EIS testide keskonnas oli katkestus ~10min kuni 13.20, lisati juurde 10 minutit aega loodusainete testi sooritamiseks!
Ja kui peale  loodusainete keemia-bioloogia testi osa lõpetamist näitas EIS tulemust 0 vastust 6-st, siis tegelikult testi tulemused salvestusid.

16. aprillil 2021.a. sooritatakse e-testid Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase poolt valitud kohas.

  • matemaatika test kell 10:00 – 11:00(11.10)*
  • eesti keele test kell 11:15 – 12:15
  • loodusainete test kell 12:30 – 13:30
    Kuni 10 minutit on algusest arvestatud isikutuvastamiseks.

https://eis.ekk.edu.ee/eis/ (valige seal ülalt - "Logi sisse" > "Sooritamine")

Verifitseerimisel jälgige, et ruum oleks hästi valgustatud ja et kaamera vaateväljas poleks ereda valgusega akent! Alusatge verifitseerimist kindlasti arvutis ja sellega ühendatud veebikaameraga, kui siiski verifitseerimine ebaõnnestub, võib selle mobiiliga lõpuni viia. 

Soovitame kindlasti enne sisseastumise testide päeva teha arvuti valmisolekut e-testiks: https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine. Veriffi puhul saab kaamera tööd kontrollida https://demo.veriff.me Veebikaamera peab olema sisselülitatud iskutuvastamise ajaks.
E-testide info on lehel: Gümnaasiumi e-sisseastumistest koolidele 2021 

Ühiskatsete harjutustestide tegemise ajal on tekkinud õpilaskandidaatidel suur probleem seoses isikutuvastuse protsessi mõnede nõuete täitmisega. On tekkinud vajadus muuta see protsess vähem aeganõudvaks ja mõistlikumaks. Ühiskatsete isikutuvastamisel 16. aprillil on kohustuslik alustada verifitseerimist arvuti ja veebikaameraga. Kui mingil põhjusel ei õnnestu see arvutiga, on lubatud jätkata isikutuvastust mobiiliga ja viia see mobiiliga ka lõpuni. Kuid alustama peab isikutuvastamist kindlasti arvutiga. Testid tuleb sooritada sama arvutiga, milles alustasite (ja viisite ka lõpuni) isikutuvastuse. Süsteem salvestab kõik tegevused ja need vaadatakse üle peale testi toimumist.


vaata ka:
HTG veebis sisseastumisinfo

Kui e-testide tegemisel 16. aprillil tekib EIS-i süsteemis üleüldine tõrge, jagame siinsamas lehel infot testide edasise korralduse kohta.

 

Uuendatud: 16/04/2021