Kooli 136. aastapäeva tähistamine - KAVA

Esmaspäeval, 2. detsembril
kell 16.00 
kooli ajaloo viktoriin 10. klasside õpilastele muusikaklassis (5-liikmelised             võistkonnad).

Neljapäeval, 5. detsembril
kell 18.00 
137. aastapäeva balli perenaise ja peremehe valimised võimlas.

Reedel, 6. detsembril

kell 8.15 ÕK esindus ja kooli juhtkond viivad lilled ning küünlad H. Treffneri hauale ja ausambale.

       10. ja 11. klasside päevaplaan:
       1. tund   08.05 – 08.50
       2. tung   09.00 – 09.45    
       3. tund   10.15 – 11.00
       4. tund   11.30 – 12.15
       12.25 – 13.25 vilistlaste loengud klassides

       12. klasside päevaplaan:
       abituriendid kirjutavad sel päeval proovikirjandit kella 8.00 – 13.00ni.

13.30 – 14.45 pidulik AKTUS aulas (aktus on kohustuslik 10. klasside õpilastele ja korraldavale 12.b klassile, teistele on see vabatahtlik. Aktusele on palutud ka kõik endised ja praegused õpetajad ning vilistlas- ja hoolekogu liikmed)

       Pärast aktuse lõppu teevad aula korda ning jäävad majja balliks valmistuma 11.a klassi õpilased.
       NB! Lipuvalve proov 12.c klassi õpilastega toimub esmaspäeval, 2. detsembril kell 12.20 aulas.
       
NB! Õpilased, kelle kasutuses on metallist riidekapid (kõik 11ndikud ja 10.a ning 10.b klass), peavad need reedel, 6. detsembril pärast koolipäeva lõppu oma asjadest tühjaks tegema, ukse lukust lahti jätma ning võtme endaga kaasa võtma – need lähevad balli ajal külaliste garderoobidena käiku!

Laupäeval, 7. detsembril:

kell 10.00 11.a õpilased ja kl. juh. Aimar Poom on koolimajas ning teevad ettevalmistusi õhtuseks balliks

kell 18.00 avatakse ballikülalistele koolimaja uksed

kell 19.00      algab 136. aastapäeva ball „Maffia“ FB link

       Balli pääsmedõpilastele (25. nov. – 6. dets.) – 8€; (7. dets.) – 12€
                                vilistlastele
(25. nov. – 6. dets.) – 10€; (7. dets.) – 15€
       Pääsmeid saab osta kooli kantseleist (vilistlased) ja huvijuhi kabinetist (õpilased ja vilistlased).

.......................................................................................................................................................

Eelmisel nädalal:

Esmaspäeval, 25. novembril 
       kell 16.00 saalihoki välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.

Teisipäeval, 26. novembril 
       kell 16.00 SOPS (korvpalli kaugvisked) – individuaalvõistlus kõigile soovijatele
       kell 16.30 korvpalli välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.

Kolmapäeval, 27. novembril 
       kell 16.00 saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 3x20 minutit.                  

Neljapäeval, 28. novembril 
       kell 16.00 võrkpalli välkturniir 3T+3P ühe miinuse süsteemis.

Reedel, 29. novembril 
       kell 17.00 algab vilistlasturniir korvpallis.

Laupäeval, 30. novembril (maja on avatud kella 9.00st) 
       kell 10.00 jätkub vilistlasturniir korvpallis
       kell 12.00 algab 2010. ja 2020. aasta lendude kohtumine auditooriumis (kohtumisele on oodatud kõik õpetajad, kes nende lendudega on kokku puutunud).


Pühapäeval, 1. detsembril 
kell 10.00 algab vilistlasturniir saalihokis

 

Uuendatud: 9/12/2019