Mauruse stipendiumikonkurss 2019

   Lähtudes vajadusest motiveerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi võimetekohaselt õppivaid õpilasi  saavutamaks õpingutes veelgi paremaid tulemusi ning vajadusest osutada neile majanduslikku toetust kuulutab Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu välja

Mauruse“ stipendiumikonkursi. 
/Statuut/

Stipendiumifondi suuruseks on 1500 eurot. Välja antakse 5 stipendiumi a 300 eurot. Stipendiumid määratakse õpilastele enesetäiendamiseks. Stipendiumile saavad kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilased.

Kõik stipendiumid makstakse ühekordselt välja 2019. a.         
HTG Vilistlaskogu MTÜ stipendiumikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on 6. mai 2019. Taotlused esitada kirjalikult koos stipendiumitaotleja allkirjaga koolidirektorile või saata digiallkirjastatult e-postile ott.ojaveer@htg.tartu.ee.

Taotluse kirjutamisel on abiks "motivatsioonikiri"

Uuendatud: 16/04/2019