Infoleht nr. 9 - 14.11.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • kõiki õpetajaid, kes valmistasid õpilasi ette kolme kooli kohtumiseks Tallinna 21. Koolis. Juhtkonna eriline tänu kuulub õpetaja Kristiina Pungale.
 • kooliõde Jaanika Saarepuud doonoripäeva korraldamise eest meie koolis.

Õppetöö

 • I perioodi järelarvestused jätkuvad 14.-16. novembrini.
  esmaspäev, 14.11
  kell 16.00 ajalugu ja ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  kell 16.00 matemaatika õp. E. Timak ja K. Orav-Puurand – 139
  kell 16.00 bioloogia õp. E. Ustav – 225
  teisipäev, 15. 11
  kell 15.50 kunst õp. P. Beier – 203
  kell 15.50 ajalugu õp. K. Punga – 144
  Kolmapäeval, 16.11. kell 15.45 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku või kes haiguse tõttu ei saanud ettenähtud ajal järelarvestust sooritada. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 16. novembril; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 15. novembril kooli kodulehel.

 

 • Teisipäeval, 15. novembril peab 2. tunni ajal 11.c, 11.d ja 11.e klasside õpilastele auditooriumis loengu „Kommunikatsioon ja meediasemiootika“ TÜ filmi- ja meediasemiootika lektor Katre Pärn.
 • Kolmapäeval, 16. novembril räägib aulas 3. tunni ajal kõikidele 12. klasside õpilastele Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noorma teemal „Kas teadus teeb õnnelikuks?“
 • 17. novembril toimub abiturientide töövarjupäev, kõigil 12. klasside õpilastel palutakse hiljemalt esmaspäeval, 14. novembril märkida enda töövarju nimi tabelisse kooli kodulehel.
 • Järgmine õnnetund toimub 17. novembril. Registreeruda saab kooli kodulehel 16. novembri hilisõhtuni.
 • Füüsikaõpetajate korraldusel toimub auditooriumis kolmapäeval, 16. novembril (NB! Füüsikaolümpiaadi aeg on muutunud!) kell 9.00-13.00 füüsikaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadi kohta jagavad teavet õpetajad Madis Reemann ja Siim Oks.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Valida on võimalik geoinformaatika (õp. Ü. Seevri), joonestamise 2. (õp. R. Lepiste) või robootika (õp. S. Oks) kursuse vahel. Joonestamise kursusele registreerumine toimus õppeaasta alguses. Grupp on täitunud, lisaregistreerumist kursusele ei toimu. 
  11.a klassile on ette nähtud 11 kohta geoinformaatika ja 10 kohta robootika kursusel, 11.b klassile aga 8 kohta geoinformaatika ja 8 kohta robootika kursusel. Õppealajuhataja ootab kursustele registreerimise tabeleid hiljemalt 30. novembriks. Kursused algavad 2017. aasta jaanuaris.

  Tehnoloogiakursusest on vabastatud aineõpetajate ettepanekul matemaatika või keemia olümpiaadikursustel ja nimetatud ainete olümpiaadidel aktiivselt osalevad õpilased.

  12. klasside õpilased, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.

Muudatused tunniplaanis

Teisipäev, 15.11
10.c     2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 217.
Neljapäev, 17.11
11.a     1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – 228
11.e     3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
12.a     tunnid toimuvad tunniplaani alusel
2. tund eesti keel kogu klassil õp. T. Pluum - 102
12.b     tunde ei toimu, töövarjupäev
12.c     tunde ei toimu,  töövarjupäev
12.d     tunnid toimuvad tunniplaani alusel
12.e     tunde ei toimu, töövarjupäev
12.b, 12.c ja 12.e klasside õpilased, kes töövarjupäeval ei osale, peavad tulema kell 9 aulasse.
12.a ja 12.d klasside õpilastel, kes ei ole ennast töövarjudeks registreerinud, toimuvad tunnid vastavalt tunniplaanile.
reede, 18.11
11.b     2. tund füüsika iseseisev töö õp. A. Mägi - 213
5. tund joonestamine õp. R. Lepiste – 202 (02.11. ära jäänud tunni asendus)
11.c     1. tund füüsika õp. M. Reemann - 213

Teated

 • Täna kell 16.00 toimub auditooriumis klassidevahelise mälumängu II etapp.
 • Teisipäeval, 15. novembril ootab ajalooring kõiki Muinsuskaitseametisse, kus Inga Raudvassar räägib muinsuskaitse argipäevast. Koguneme kell 15.50 valvelaua juures.
 • 10. klasside esindajatel palutakse teklite raha viia huvijuhile hiljemalt teisipäeval, 15. novembril.
 • Alates kolmapäevast, 16. novembrist on võimalik osta HTG 133. balli pääsmeid. Õpilased saavad pileteid osta huvijuhi käest ja vilistlased kooli sekretärilt. Õpilastele maksab pilet eelmüügist 8 eurot ja ballipäeval 10 eurot; vilistlastele eelmüügist 10 eurot ja ballipäeval 15 eurot.
 • Reedel, 18. novembril on 5. tunni ajal auditooriumis teine kooli ajaloo loeng 10. klassidele.
 • Segakoori Anima laululaager algab reedel, 18. novembril kell 16.00 ja lõppeb laupäeval kell 16.00. Täpsemat informatsioon õpetaja Ü. Keerbergilt.
 • Reedel ja laupäeval on kooli aulas ja võimlas Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühma treeningud. Laupäeval, 19. novembril kell 12.00 algab Vanemuise kontserdimajas Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi üldkogu ning kell 17.00 kontsert, kus antakse üle ERRSi tunnustused ehk Lokulauad valdkonnas silma paistnud inimestele ja organisatsioonidele.
 • Pühapäeval, 20. novembril kell 13.00 koguneb HTG auditooriumisse Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu üldkogu.

 

Kolme kooli kohtumine

 • 11.-12. novembril toimus Tallina 21. Koolis 15. kolme kooli kohtumine. Sel korral nõudsid võistlused teadmisi Indrek Hargla Melchiori-lugude ja keskaegse Tallinna kohta. Õpilased võistlesid eesti-, vene-, saksa-, prantsuse- ja ingliskeelsete filmide tegemises, loomingulist lähenemist nõudsid tänapäevaste poplaulude kohandamine Gregoriuse koraaliks, suureformaadilise kunstiteose loomine, keskaegsete roogade valmistamine, kahe päeva jooksul toimunud sündmuste ülestähendamine. Ajastusse ja temaatikasse aitasid meeleolukalt sisse elada nii Jüri Kuuskemaa linnaekskursioon Tallinna vanalinnas, I. Hargla romaanide ainesel loodud telemäng kui ka keskajast inspireeritud spordivõistlused.

  Täname kõiki õpilasi, kes innukalt ülesannetes ja ühistest tegemistes osalesid: Michelle Aurelia Jõgi, Mariette Põdra, Tristan Roosipuu (10.d), Hant Mikit Kolk, Jaagup Markus Niitvägi, Olivia
  Vilma Maria Raudsik, David Ryabchikov (10.e), Marite Ainso, Anna Marie Paabumets, Kristel Serg (11.d), Anastasia Nõmmik, Silvia Linnuste, Simone Senkevitš (11.e), Johannes Vallikivi (12.b), Joel Dahl, Laura Danilas, Mark Aleksander Fischer, Henrik Hansson, Mart Erik Kermes, Jaan Reimand, Katrin Riso, Lauraliis Süldre, Marcus-Albert Tuul, Agnes Unt, Annika Väljataga (12.d), Johanna Kristiina Jaansoo, Silver Taavet Kollom, Rando Künnapuu, Hanna Marrandi, Maia Pruuli, Brenda Tarn (12.e).
  Kõik nimetatud õpilased ning humanitaarainete õpetajad on kolmapäeval, 16. novembril II suure vahetunni ajal oodatud kooli raamatukokku, et seekordset kohtumist veel ühiselt meenutada.

Konkursid

 • 19. novembril kell 10.00-14.00 toimub informaatikaolümpiaadi eelvoor. Osalemissoov tuleb registreerida 17. novembriks aadressil:
  https://goo.gl/forms/TY0K4iB0pWgh6Xtj2 Täpsem info: http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/informaatikaolumpiaad
 • Kuni 18. novembrini on veel võimalik nutikatel treffneristidel osaleda informaatikaviktoriinil Kobras. Täpsem info õpetaja Anneli Mägilt.
 • Nädalavahetusel peeti Läti juunioride meistrivõistlused bridžis, kus osalesid ka HTG BK noored. Paaride meistrivõistlustel said osalenud 40 paari seas hõbeda Elo Maria Pauman (12.b) – Kati Iher (11.b) ning pronksi Mirjam Iher (vil 2016). Võistkondlikel meistrivõistlustel võitis 16 võistkonna konkurentsis kulla võistkond, mille koosseisus oli Martin Vasar (12.a), võistkond, kuhu kuulus Mirjam Iher, sai pronksmedali.

Õpetajad

 • Õpetajad M. Matto ja A. Roots osalevad koolitusel 15. novembril, K. Soodla 17. novembril ja S. Oks 18. ja 19. novembril. Õppealajuhataja A. Punga viibib korralisel puhkusel kuni 18. novembrini.

Õpilased

 • Täna käisid tantsuansambli Tantsutallad kolm esinduspaari esinemas pensionäride ühenduse Kodukotus juubeliaastapäeval.
 • Täna kell 19.00 lähevad etiketiõpetuse kursusega seoses pidulikule õhtusöögile restorani Atlantis 10.c klassi õpilased ja nende klassijuhataja Ülle Seevri.

Söökla teated

 • Detsembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 29. novembriks.
  Detsembrikuu koolitoidu maksumus:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  **tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.58 eurot = 9.28 eurot, poisteports 16 päeva x 1.02 eurot = 16.32 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  **tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.58 eurot = 6.38 eurot, poisteports 11 päeva x 1.02 eurot = 11.22 eurot.
 • 23. detsembril toitlustamist ei toimu.

Eelinfo

 • Lähenemas on kooli 133. aastapäev. Seoses sellega toimuvad järgmisel nädalal kooli aastapäevale pühendatud klassidevahelised spordivõistlused ning vilistlasturniirid korvpallis ja saalihokis.
 • Tänaste abiturentide ja 10 aastat tagasi kooli lõpetanute vaheline kohtumine toimub laupäeval, 26. novembril kell 12.00 auditooriumis.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15