Ühiskonnaalaste õpilastööde konkurss

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut kuulutavad välja

ÜHISKONNAALASTE ÕPILASTÖÖDE KONKURSI

Kes saavad kandideerida?
Gümnaasiumiõpilased, kes on 2015/2016 õppeaastal esitanud ühiskonnateemalise uurimistöö.

Millised teemad sobivad?

  • Võrdsus ja ebavõrdsus; inimeste arvamused ja hoiakud; perekond ja sellega toimuvad muutused; põlvkonnad ja nendevahelised erinevused; tarbimisharjumused ja keskkonnasäästlikkus; harjumuste muutused ja elukvaliteet; vabatahtlik tegevus ja noorte osalus; kes ja miks on elus edukad.
  • Traditsioonilise ning uue meedia kasutus; kellest, millest ja kuidas kirjutatakse; koolimeedia; elu nutiseadmetega; sotsiaalmeediasuhtluse ohud ja võimalused; ajakirjaniku töö; Eesti ajakirjanduse minevik ja tulevik; organisatsiooni maine kujunemine; sobivad ja sobimatud reklaami- ja turundusvõtted.
  • Poliitika (sh poliitika ajalugu); valitsemine; demokraatia; ideoloogiad; parteid; valimised; rahvusvahelised suhted (sh diplomaatia, konfliktid, julgeolek).
  • Muud ühiskonnaalased teemad.

Kuidas kandideerida?

Esita 1. augustiks 2016 järgmised dokumendid veebilehel www.yti.ut.ee/opilastoode-konkurss või saada need aadressil Lossi 36-228, 51003, Tartu, märksõnaga „Uurimistööde konkurss“.

  1. Uurimistöö (pdf-formaadis);
  2. Juhendaja soovituskiri (kuni 1 lk) koos juhendaja kontaktandmetega (pdf-formaadis);
  3. Avaldus (täidetav konkursi veebilehel).

Auhinnad

  • Konkursi tulemused selguvad augustis.
  • Auhinnafond 750 EUR jaguneb kolme parema töö vahel.
  • Konkursil edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid ootame sügisel Tartu Ülikooli külla, kus pakume võimalust oma tööd tutvustada pitchi-põhise (nt 1-minuti) videoga ning külastada ühiskonnateaduste instituudi ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi bakalaureuseõppe kursuseid.

Lisainfo
Uurimistööde konkursi kodulehelt

Uuendatud: 20/05/2016