Infoleht nr. 4 - 28.09.2015

doc pdf 

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • Katariina Kisandit (vil 2015), kes septembrikuus 27. Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Milanos sai tööga „Mitootilise proteiinkinaasiga Aurora A kovalentselt seonduvate fluorestsentssondide süntees ja biokeemiline iseloomustamine“ kolmanda preemia (3500 eurot). Lisaks tunnustas Katariina uurimistööd Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) eripreemiaga, milleks on auhinnareis JRC teaduskeskusesse ISPRAs. Kokku esitati konkursile Milanos 104 uurimisprojekti 38st riigist.
  Täname ja õnnitleme Katariina juhendajaid Darja Lavõginat Tartu Ülikoolist ja õpetaja Eha Paabot.
   

Juhtkond tänab

 • 11.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Marcus Hildebrandti väga hästi ette valmistatud ja läbi viidud rebaste päeva eest.

Õppetöö

 • 22. septembril sõlmisid Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri, Miina Härma, Tamme, Jaan Poska, Annelinna ja Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium koostöölepingu, millel eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates üldhariduskoolide õppetöösse Eesti Rahva Muuseumi teadlasi, koguhoidjaid ja pedagooge ning materiaalset baasi. 
  ERMi hariduskeskus võimaldab õpilastele erikursuste ja praktikumide korraldamist, kasutades seejuures muuseumi laboreid, auditooriume, näitusi ja muid andmebaase. Õpilastele pakutakse muuseumitöötajate  külalisloenguid, valikkursusi kui ka muuseumi korraldatavaid suvekoole. Õpetajad saavad kasutada muuseumi õppematerjale ja osaleda täiendkoolitustel.
   
 • Reedel, 2. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Seoses sellega on tundide ajad muudetud:

1. tund 08.05-09.05
2. tund 09.15-10.15
3. tund 10.45-11.45
4. tund 12.15-13.15

Kell 13.20 algab õpetajatele pühendatud aktus kooli aulas (korraldab 12.b klass). Aktusele on oodatud igast klassist vähemalt 10 õpilast.

 • Esmaspäeval, 5. oktoobril kell 10.00-12.00 viivad õpetajad S. Kaarna ja L. Karo-Astover auditooriumis (221) läbi bioloogiaolümpiaadi koolivooru. Olümpiaadist osavõtjad lõunatavad pärast olümpiaadiülesannete lahendamist ning osalevad 4. ja 5. tunnis ja klassijuhataja infominutites.
  11. ja 12. klassidest osaleda soovijail palutakse registreeruda 2. oktoobriks õpetaja S. Kaarna ja 10. klasside õpilastel klassijuhataja juures.
 • I perioodi arvestused toimuvad 12.-16. oktoobrini. 11.a klassi bioloogia, 11.b klassi matemaatika ja 12.e klassi muusika arvestus toimub reedel, 9. oktoobril ainetunni ajal, kuna nimetatud klassidel on esimesel perioodil kuus arvestust. 
  I perioodi viimasel õppenädalal 5.-9. oktoobrini toimuvad vabaainete tunnid lisaks tavapärasele ajal esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ka reedel, 9. oktoobril 5. tunni ajal. Arvestuste nädalal vabaainete tunde ei toimu.

Muudatused tunniplaanis

reede, 2.10

11.a     2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
            4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.e     4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
12.a     4. tund matemaatika õp. E. Timak – 144
12.c     2. tund matemaatika õp. E. Timak – 225
            4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203
12.d     1. tund kunst õp. P. Beier – 203
            3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203

Teated

 • Teisipäeval, 29. septembril kell 16.00 on auditooriumisse katsetele oodatud kõik HTG kooliteatri tööst huvitatud treffneristid. Kandideerijad peavad esitama 10-lauselise proosateksti ja vähemalt 4-realise luuletuse.
 • Teisipäeval, 29. septembril ootab ajalooring kõiki huvilisi jalutuskäigule kultuuriloolase Enriko Talvistuga. Kohtume kell 15.45 kooli valvelaua juures. Pange soojalt riidesse!
 • Kolmapäeval, 30. septembril kell 14.25 ruumis 227 räägib vilistlane Martin Sillasoo Riia kõrgemast majanduskoolist (SSE Riga) ja Junior Peak Time’i võistlusest.
 • Roheliste töögrupp koguneb kolmapäeval kell 14.30 bioloogiaklassis. Õpilased, kes osalevad vabaaine tunnis, võivad liituda pärast tunni lõppu. Kaasa on soovitav võtta teetass. Oodatud on kõik vanad ja uued liikmed!
 • Sel õppeaastal on juba neljandat hooaega võimalik huvilistel oma teadmised proovile panna Imelise Ajaloo viktoriinil. Septembrikuu Imelise Ajaloo viktoriin toimub neljapäeval, 1. oktoobril pärast 3. tundi kell 12.35 auditooriumis. Oodatud on 2-liikmelised võiskonnad, valikvastustega küsimustele vastamiseks kulub maksimaalselt 10 minutit.
  Eelmise õppeaasta Imelise Ajaloo viktoriinidel saavutatud parimate tulemuste eest saavad peaauhinna ehk ajakirja aastatellimuse Robert Bunder (11.d), Joel Dahl (11.d), Janar Bachmann (12.c) ja Rando Ernits (12.c). Õnnitleme!
 • Neljapäeval, 1. oktoobril kell 14.30 toimub kooli aulas rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud kontsert. Esineb Eller Sümfoniett, dirigent Lilyan Kaiv. Kavas Puccini, Rossini, Verdi, Bizet looming. Kontsert on tasuta ja oodatud on kõik õpetajad, vilistlased ja õpilased, eriti aga 10. ja 11. klasside õpilased, sest kontserdil kõlav muusika haakub muusikaajaloos õpitavaga. Õpilased, kel on vabaaine tund, peavad osalema tunnis. Kohtumiseni kontserdil!
 • 10. klasside õpilastel palutakse sõrmuse raha viia klassijuhataja kätte esmaspäevaks, 5. oktoobriks.
 • Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli neiduderühm ootab 2-3 tantsuhimulist tüdrukut oma rõõmsameelsesse kollektiivi. Järgmine tantsutreening on neljapäeval, 1. oktoobril kell 19.00-21.00 meie kooli aulas.
 • Laupäeval, 3. oktoobril toimuvad kella 10.00-19.00ni kooli aulas ja võimlas II Eesti naiste tantsupeo seminarid.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 19. ja 20. septembril toimunud kolmekeelse väitlusturniiri võitsid Carl-Martin Keerberg (HTG) ja Vikki Perijainen (TIK).

 

Konkursid

 • Õpilastel, kes on huvitatud pranglimise võistlustest, palutakse enne 12. oktoobrit ühendust võtta 10.a klassi õpilasega Maret Sõmeriga (somermaret@gmail.com). Õpilastel tuleb esmalt luua Miksikesse konto, mille saavad kinnitada õpetaja õigustega kasutajad või Aet Sõmer, kellele tuleb kirjutada aadressil aet@miksike.ee.
 • Kõiki huvilisi oodatakse Tartu IV Scrabble meistrivõistlusele, mis toimub 31. oktoobril algusega kell 10.00 Miina Härma Gümnaasiumi aulas. Registreeruda saab kuni 18. oktoobrini aadressil http://goo.gl/forms/fPT58xZrz2.
 • Tervise Arengu Instituut kuulutab välja videokonkursi “Disaini oma koolisöökla”. Tööde esitamise tähtaeg on 5. november, täpsem info: http://www.terviseinfo.ee.
 • Headmasters and Headmistresses Conference (HMC) koos Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste eksamite keskusega kuulutab välja konkursi HMC stipendiumile. Stipendium on mõeldud neile hea õppeedukusega aktiivsetele noortele, kes 2015/2016 õppeaastal õpivad X klassis ja soovivad järgmisel õppeaastal (2016/2017) õppida Briti erakooli VI klassis (lower sixth). Taotluse esitamise tähtaeg on 21. detsember, täpsem info: http://www.tlu.ee/hmc

Õpetajad

 • Õpetajate näitering alustab oma tööd täna kell 17.30 ruumis 204.

Õpilased

 • Rebaste jooksu võitis sel aastal 10.a klass. Palju õnne!
 • Ajalooringi õpilastepoolseks juhiks ehk kindralsuperintendandiks valiti Robert Bunder (11.d).

Sport

 • Tartu koolide teatejooksude päeval võitsid meie kooli jooksjad I koha nii 20x60m pendelteatejooksus kui ka neidude ning noormeeste 4x400m teatejooksus.
  20x60m pendelteatejooksus osalesid Katre Uibo (10.a), Isabel Mae (10.c), Ireen Tarto (10.d), Silvia Veermäe (11.a), Aleksandra Isabel Pillmann (11.b), Katrin Riso (11.d), Kadre Lahtmets, Laura Mikk, Marilind Reemann (12.a), Elise Metsanurk (12.d), Kristin Laanberg (12.e), Rauno Variku (10.a), Kevin Reisenbuk (10.b), Joonatan Oras (10.e), Jürgen Jürgenson, Rasmus Lellep, Artur Reinpõld (11.b), Svenno Saan (12.a), Karl Tiit (12.b). Ants Adamson ja Sander Kesküla (12.d).
  Neidude 4x400m teatejooksu võistkond: Liina-Mari Roolaht (12.e), Aleksandra Isabel Pillmann, Silvia Veermäe, Marilind Reemann.
  Noormeeste 4x400m teatejooksu meeskond: Kevin Reisenbuk, Rauno Variku, Joonatan Oras, Karl Tiit.
   
 • Eesti Koolispordiliidu meistrivõistlustel valikorienteerumises Jõgevamaal Palal võitis HTG esindus Värska Gümnaasiumi järel ja Põlva Ühisgümnaasiumi ees tubli II koha.
Tüdrukute individuaalarvestuses 10.-12. klass
I koht Kristel Sibul (12.b)
V koht Kaisa Rooba (10.c)
IX koht Silvia Luup (12.c)

Poiste individuaalarvestuses 10.-12.klass
III koht Andres Rõõm (10.a)
IX koht Karl Tiit (12.b)
XI koht Kiur Erik Eensaar (10.e)

Söökla teated

 • Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. septembriks.

Oktoobrikuu koolitoidu maksumus, kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:

* tava- ja taimetoit 17 päeva x 0.58 eurot = 9.86 eurot, poisteports 17 päeva x 1.02 eurot = 17.34 eurot;
** kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 12 päeva x 0.58 eurot = 6.96 eurot, poisteports 12 päeva x 1.02 eurot = 12.24 eurot.

 • Talonge jagatakse kantseleis 29. ja 30. septembril.

Eelteated

 • Selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud toimub teisipäeval, 6. oktoobril kell 15.45-17.00 ruumis 204. Ümarlauast on palutud osa võtma klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
 • Kolmapäeval, 7. oktoobril kell 14.00-16.00 müüb aatriumis 10. klasside õpilastele inglise keele õppematerjale AS Dialoog. Rühmade nimekirjad koos õppematerjalide maksumusega on õpilaste stendil. Õpetaja Marcus Hildebrandti rühma õpilasi see teade ei puuduta.

 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31