Infoleht nr. 3 - 21.09.2015

doc pdf 

HTG INFO 

Nr 3 - 21. september 2015

Juhtkond tänab

·    11.a klassi õpilasi ja õpetajaid Siim Oksa, Priit Parisood ja Aimar Poomi sügispikniku ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
·    õpetaja Kristiina Pungat, Ülle Seevrit ja Aare Ristkivi ning kõiki teisi õpetajaid ja õpilasi, kes NordPlusi projektiga seotult võõrustasid külalisi Lätist ja Rootsist;
·    12.d klassi õpilase Hanna-Marii Ilvese ema Pille Ilvest treffneristidele peetud loengu “Uskumused ja emotsioonid” eest.

Õppetöö

·    16. septembril alustas tööd Maaülikooli loodusteaduste kooli kursus „Sissejuhatus loodusteadlikku mõtlemisse“, millest osavõtuks registreerus ka kümmekond 11. reaalklasside õpilast. Nimetatud õpilastel arvestatakse kursust reaalsuuna õppekavas oleva tehnoloogia kursusena. Eelmistel õppeaastatel toimunud EMÜ tehnoloogiaid tutvustavat kursust sellel õppeaastal ei avata.
·    11. klassidel on kohustus registreerida end Moodle’i keskkonnas uurimis- ja praktiliste tööde kursusele UPT 17.
·    Õpilased, kes kaitsevad uurimis- või praktilist tööd (UPT 16) oktoobris, peavad töö esitama hiljemalt 23. septembril.
·    Neljapäeval, 24. septembril kell 8.05-11.00 toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel ruumides 139, 227 ja 221 (auditoorium) matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a (ruumis 139) ja 10.b (ruumis 227) klassi õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest (ruumis 221). Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist või pärast 3. tundi klassile ette nähtud vahetunnil ning osalevad 3. ja 4. tunniplaanijärgses tunnis.

Olümpiaadi ajal on klassiruumides:
kell 8.05-9.25
139    Ü. Hüva (10.a)
227    L. Titova (10.b)
221    H. Kiisel
kell 9.25-11.00
139    K. Orav (10.a)
227    S. Oks (10.b)
221    H. Kiisel

·    Reedel, 25. septembril külastab HTG-d Prantsuse Instituudi direktriss, koostöö- ja kultuurinõunik Anne Chounet-Cambas, et anda üle tunnistused Tartu koolide parimatele DELF scolaire keeletasemeeksami sooritajatele ja tänada nende õpetajaid ning koolijuhte. Kell 12.15 on auditooriumis toimuvale vastuvõtule oodatud Elise Metsanurk, Eneli Maranik, Liina-Mari Roolaht, Kaarel Viljaste, Liis Aleksejeva, Johanna Maria Kirss ja Saara Maria Puur. Teistele DELF eksami sooritajatele antakse tunnistused pidulikult üle kell 10.45 auditooriumis.
·    2015/2016. õppeaasta esimene õnnetund toimub reedel, 25. septembril ruumis 105. Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna) ja registreeruda kooli kodulehel hiljemalt kolmapäeva, 23. septembri hilisõhtuks. Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt http://www.htg.tartu.ee
·    Tartu Ülikooli teaduskoolis avatakse uus Moodle'i-põhine tasuta kursus “Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis”. Kursus on mõeldud eelkõige 11. ja 12. klasside õpilastele ja kestab 5.10.2015-10.06.2016. Täpsem info Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel: http://www.teaduskool.ut.ee/ 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 22.09
10.b    5. tund prantsuse keele rühmal jääb tund ära
10.c    5. tund prantsuse keele rühmal jääb tund ära
10.d    5. tund prantsuse keele rühmal jääb tund ära
10.e    1. tund vene keel õp. L. Titova – 302, prantsuse keele rühmal jääb tund ära, kooli tuleb tulla kell 9.30
    4. tund kunstiajalugu õp. P. Beier – 203
12.b    3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 135
    4. tund matemaatika praktikum õp. H. Kiisel – 135/füüsika praktikum õp. M. Reemann – 212
    5. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.d    1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
    4. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
12.e    1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 105
    4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144

kolmapäev, 23.09
10.b    1. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
10.d    2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
10.e    3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
11.c        2. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 312
12.b    4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära
12.c    4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära
12.d    4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära

neljapäev, 24.09
10.a    1.-2. tundi ei toimu, klass osaleb matemaatikaolümpiaadi koolivoorul
10.b    1.-2. tundi ei toimu, klass osaleb matemaatikaolümpiaadi koolivoorul
    3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö – õp. Ü. Roostoja – 135
10.c    1. tund matemaatika õp. E. Timak – 105
10.c    3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev
    töö – õp. Ü. Roostoja – 135
10.d    1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 107
3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö – õp. Ü. Roostoja – 135
10.e        2. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö – õp. A. Roots – 135
11.c        1. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 312
12.a    2. tund matemaatika õp. E. Timak – 105
3. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 312
12.b    4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära
12.c    4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära
12.d    4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära
12.e        3. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 312

reede, 25.09
10.b    2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 225
10.c    3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 225
10.d    4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 225

esmaspäev, 28.09
10.a    2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
    3. tund füüsika õp. M. Reemann – 105
10.e        2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein – 203
    3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.b    2. tund füüsika õp. M. Reemann – 105
    3. tund keemia õp. E. Paabo – 217

Teated

·    Teisipäeval, 22. septembril tähistab ajalooring vastupanuvõitluse päeva. Kuulatakse sõdurilaule, räägitakse 1944. aasta sündmustest ja vaadatakse 
dokumentaalfilmi Jüri Uluotsast. Kõik on oodatud!
·    Teisipäeval, 22. septembril kell 16.00 algab auditooriumis selle õppeaasta I klassidevaheline mälumäng. Mälumängule on oodatud kõikidest klassidest 4-liikmelised võistkonnad. Mängu juhib Kaarel Viljaste (12.e).
·    Kolmapäeval, 23. septembril ootab huvijuht Uve Saar kell 14.20 kõiki abituriente auditooriumisse, et tutvustada HTG lõpumärgi tellimise võimalusi.
·    HTG vilistlane Sven Sabas räägib neljapäeval, 24. septembril kell 14.25 ruumis 227 õppimis-, karjääri- ning praktikavõimalustest Suurbritannias.
·    Neljapäeval, 24. septembril kell 15.45 tutvustatakse ruumis 139 Tartu vangla tööd ja vanglaametnikueelkoolitust.
·    Neljapäeval, 24. septembril kell 16.15 peab ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu teemal „Mikroobimaailm inimese kehas“ Tartu Ülikooli mikroobiökoloogia professor Reet Mändar. Olete oodatud kuulama. Loeng salvestatakse ka videoportaalis UTTV.
·    Reedel, 25. septembril algab koolipäev värsketele treffneristidele kell 7.30 Jaani kiriku ees. Rebaste jooks algab kell 16.00 kooli hoovist. Õhtul kell 19.00 on kõik treffneristid oodatud aatriumisse, et nautida kümnendike tantsulisi etteasteid.
·    Direktor ootab kõiki klassivanemaid teisipäeval, 22. septembril kell 10.45  ruumis 207.

Konkursid

·    HTG vilistlaskogu kuulutas välja konkursi Urmas Kokassaare nimelisele stipendiumile. Konkursitingimustega saab tutvuda kooli kodulehel.
·    Keelevõistlusel “Tuum” saab iga osaleja panna proovile oma oskuse teha maksimaalselt 200-sõnaline kokkuvõte žürii antud tekstist. Kokkuvõetav tekst avaldatakse 25. septembril kell 8.40 Vikerraadio kodulehel. Viimane aeg oma töö ära saata on 26. septembril kell 19. Võistlusel saab osaleda üksi ja võistkonnana. Vaata lähemalt http://vikerraadio.err.ee/v/10ecdc68-9acc-4a29-9fcc-09e96d8cbbc8
·    Ameerika Ühendriikide saatkond ja American Council kutsub õpilasi osalema FLEX-i programmis, mida rahastab Ameerika Ühendriikide valitsus. Õpilasvahetusrogramm otsib andekaid ja säravaid eesti õpilasi, kes elaksid USA peres ja õpiksid USA keskkoolis 2016/2017. õppeaastal. Osalemine on tasuta. Õpilased, kes on sündinud ajavahemikus 1. oktoober 1998 kuni 15. juuli 2001, saavad kandideerida internetis enne 16. oktoobrit aadressil https://ais.americancouncils.org/flex
Rohkem infot: http://discoverflex.org/ ja estonia@americancouncils.eu
·    Lastefondi 15. sünnipäeva puhul on välja kuulutatud õpilaste videokonkurss “Kolm võimalust head teha”. Tööde esitamise tähtaeg on 26. oktoober, täpsem info: www.lastefond.ee.
·    August Kitzbergi nimeline Gümnaasium kutsub osalema Kitzbergi loomingule tuginevate lühifilmide konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember.
·    Teater Vanemuine ootab noori osalema konkursil “Arukas arvustaja”. Tööde esitamise tähtaeg on 15. detsember, täpsem info: http://www.vanemuine.ee/teater/noortetoo/

Õpetajad

·    Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- osakonna juhataja Irene Käosaar tänab õpetaja Hele Kiiselit panuse eest riikliku õppekava matemaatika ainevaldkonna arendamisse.
·    Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa osaleb Erasmus+ projekti ISLE koordinaatorite kokkusaamisel Prantsusmaal 20.-24. septembrini ning õpetaja Katrin Ojaveer ja õppealajuhataja Aime Punga Erasmus+ projekti T.E.A.M. koordinaatorite kokkusaamisel Saksamaal 23.-27. septembrini.
·    Õpetaja Aare Ristikivi viibib 22. septembril kell 13.00-15.00 Tartu Ülikoolis üliõpilaste pedagoogilise praktika läbiviimise arutelul.
·    Õpetaja Mall Matto osaleb 25. ja 26. septembril Goethe Instituudi koolitusel. 

Õpilased

·    12.a ja 12.e klassi õpilased tänavad Mariann Võhmarit (12.a), kes esines neile väga huvitava ettekandega oma vahetusaastast USA-s.

Sport

·    SEB Tallinna maratonil läbisid 42,2km pikkuse maratonidistantsi Hendrik Rull (12.c, 374. koht) ja Georg Caius Kutsar (12.b, 651. koht). Lõpetas 1816 jooksjat. 21,1km poolmaratonis sai 3133 lõpetanu seas 339. koha Kristjan Uibo (11.a).
·    Sügispiknikul peetud köieveovõistluse võitis õpetajate võistkond 11.c klassi võistkonnna ees, kolmandat ja neljandat kohta jäid jagama 11.e ja 10.c klasside võistkonnad.

Söökla teated

·    Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. septembriks.

Oktoobrikuu koolitoidu maksumus,
kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
 *tava- ja taimetoit 17 päeva x 0.58 eurot = 9.86 eurot, poisteports 17 päeva x 1.02 eurot = 17.34 eurot;
kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
 tava- ja taimetoit 12 päeva x 0.58 eurot = 6.96 eurot, poisteports 12 päeva x 1.02 eurot = 12.24 eurot.

Talonge jagatakse kantseleis 29. ja 30. septembril.

 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31