Õpikud ja töövihikud 21/22 õa.

Õpikuid laenutatakse ja töövihikuid müüakse kooli raamatukogus kell 10.00-17.00 järgmiselt:

Teisipäeval, 24. augustil 10. kl õpilased
10. kl reaalsuuna õpilastele maksavad töövihikud 24.21,
humanitaarsuuna õpilastele 19.30 ja
loodussuuna õpilastele 36 eurot.

Neljapäeval, 26. augustil 11. kl õpilased
11. kl reaalsuuna õpilastele maksavad töövihikud 16.43,
humanitaarsuuna õpilastele 6.46 ja
loodussuuna õpilastele 29.62 eurot.

Teisipäeval, 31. augustil 12. kl õpilased
(ainult õpikute laenutus)

Palun võtke kaasa täpne raha ja 11,12 klass õpilaspiletid!
Inglise, saksa ja prantsuse keele töövihikud (tööraamatud) ostavad 10. kl õpilased septembrikuus, kui on selgunud keeleõppe tasemegrupid ning humanitaarsuuna kolmanda võõrkeele valikud.

Töövihikute nimekiri 2021. a sügisel:

10. klasside REAALSUUND kokku 24.21
- „Geograafia gümnaasiumile. II kursus“ (4.50)
- „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“ (4.60)
- „Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile“ (5.10)
- „Anorgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile“ (5.10)
- „Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile, 1. osa (4.91)

10. klasside HUMANITAARSUUND kokku 19.30
- „Geograafia gümnaasiumile. II kursus“ (4.50)
- „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“ (4.60)
- „Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile“ (5.10)
- „Anorgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile“ (5.10)

10. klasside LOODUSSUUND kokku 36.00
- „Geograafia gümnaasiumile. II kursus“ (4.50)
- „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“ (4.60)
- „Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile“ (5.10)
- „Anorgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile“ (5.10)
- „Keemia lühikursus gümnaasiumile“ (16.70)
 

11. klasside  REAALSUUND kokku  16.43
- „Orgaanilise keemia töövihik gümnaasiumile, 1. osa“ (6.46)
- „Orgaanilise keemia töövihik gümnaasiumile, 2. osa“  (6.46)
- „Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile, 2. osa (3.51)

11. klasside HUMANITAARSUUND kokku 6.46
- „Orgaanilise keemia töövihik gümnaasiumile, 1. osa“ (6.46)


 11. klasside LOODUSSUUND kokku  29.62
- „Orgaanilise keemia töövihik gümnaasiumile, 1. osa“ (6.46)
- „Orgaanilise keemia töövihik gümnaasiumile, 2. osa“ (6.46)
- „Keemia lühikursus gümnaasiumile“ (16.70)

Palun tulge täpse rahaga!

Uuendatud: 18/05/2024