Täiendavale õppetööle jäänud õpilastel on võimalus sooritada arvestusi

Kirjalikud arvestused toimuvad 17. augustil ja 19. augustil kell 9.00 ruumis 208.

Kolmapäeval, 17. augustil saab sooritada matemaatika 1.-4. kursuse,  matemaatika praktikumi 4. kursuse, eesti keele ja keemia kirjalikke arvestusi.

Reedel, 19. augustil kell 9.00 ruumis 208 saab sooritada ajaloo, matemaatika 5. ja 8. kursuse, bioloogia ja füüsika kirjalikke arvestusi.

Suuliste arvestuste sooritamise aeg tuleb õpetajatega individuaalselt kokku leppida. Õpetajate suvepuhkus lõpeb 21. augustil ja suulised järelvastamised tuleb sooritada ajavahemikus 25.-29. augustini.

 

Uuendatud: 22/08/2022