Korra iga perioodi jooksul saab koolis kokku elitaarne grupp meie parimate õpilaste hulgast. Esimeseks nende seas on suur juht, president Olger Jaaniste. Oma tööd teevad nad direktori ja õppealajuhataja hoolsa pilgu all. Sinna ei pääse mitte iga-üks, sinna pääsevad valitud. Ometi oli minul seekord võimalus selle kinnise klubi uksi paotada. See on Klassivanemate Ümarlaud.

Klassis 204 on klassivanemad ennast laudade taha ringi istuma seadnud. Õpetaja laua taga võtavad viimaks üksteise kõrval istet direktor Ott Ojaveer ja õppealajuhataja Aime Punga. Koosolekut alustab direktor mõningate teadaannetega koolielust, teemaks on Tartu koolide uus arengukava ja võimalik vaheaegade pikkuste muutmine. Tuleb välja, et arvamuse küsimine ümarlaua suhtes on vaid bürokraatia, kuna varem ei ole keegi muudatusettepanekuid esitanud, on sisuliselt võimalk vaid nõustuda ja alla kirjutada. Nii seega tehaksegi. Sõna on vaba, küsimusi ja kommentaare esitavad kõik vaheldumisi, kätt keegi tõstma ei pea.

Tõstatakse päevakorralisi teemasid
Järgmisena arutatakse vaheaegade pikkuse muutmist. Teoreetiliselt oleks võimalik näiteks suvevaheaega lühendada ja selle arvelt talvist vaheaega pikendada. Küsimusi on seekord rohkem, kuid tandem klassi ees leiab ammendavad vastused probleemideta. Lõpuks jõutakse arvamuseni, et kehtiv süsteem on toimiv ja muudatused tekitaksid pigem probleeme, vaheajad jäävad nii nagu on. Jätkab õppealajuhataja. Tehakse kokkuvõtteid puudumistest, õppeedukusest ja uurimistöödest. Klassivanematele antakse ülesandeks klassides sõna edasi anda ja suunata kaasõpilasi neis valdkondades tulemuste nimel vaeva nägema. Eriti kriitiline on olukord uurimistöödega: kevad ja viimane kaitsmistähtaeg lähenevad kiiresti ja on tagumine aeg abiturientidel oma tööga lõpule saada. Teemakohaseid küsimusi oli ka siin rohkelt – on ju see kõik noorematel alles ees.
Distsipliin ja unustatud asjad
Ümarlaua järgmises osas pakuti sõna õpilastele, mida ka usinasti kasutati. Silma jäi küll see, et kuigi sõna oli vaba, küsisid küsimusi vaid kuni seitse inimest, ülejäänud kuulasid passiivselt.
Peamiselt küsiti küsimusi koolieksamitest – nende hindamisest ja võimalikest ettevalmistavatest lisatundidest neis ainetes. Koosviibimise viimaseks teemaks jäi distsipliin. Nimelt on juhtkonnal paar konkreetset käitumijuhist kõigile treffneristidele kooliseinte vahel. Esiteks on koolis keelatud sööklast väljaspool kõndida kandes kohvitopsi, termostassi, teetassi või muud sarnast. Samamoodi on nimetatud esemed keelatud tundides. Lubatud on veepudelid. Teiseks on vaja korras hoida alumine garderoob, st. õppetööks mittevajalikud asjad tuleb garderoobist ära viia ja edaspidi neid mitte sinna jätta. Näitena tõi direktor garderoobist konfiskeeritud kiirveekeetja, mis on siiamaani tema valduses ja mille vastu keegi pole huvi tundnud. Kui keegi tunneb puudust oma veekeetjast, võib ta ühendust võtta direktoriga.

Kokkuvõttes on klassivanemate ümarlaud toimiv ja produktiivne organ, millest on koolile kindlasti kasu. Juhtkond teeb klassivanemate informeerimisel head tööd ja ka osalised ise ei jäta midagi juhuse hooleks. Võtke oma klassivanemaid kuulda, nad teavad, millest räägivad!

Koosseis:
President – Olger Jaaniste
12.A     –  Anu Parvelo
12.B     –  Taavet Kutsar
12.C     –  Evamaria Elisabet Keränen
12.D     –  Liisi Soonvald
12.E     –  Oliver Kuusk
11.A     –  Joonas Toomingas
11.B     –  Mariann Liigand
11.C     –  Henri Maalmann
11.D     –  Karolina Laas-Dobreva
11.E     –  Marja Stina Saaliste
10.A     –  Laura Mikk
10.B     –  Laura Maria Kull
10.C     –  Berit Mägi
10.D     –  Kristo Pullerits
10.E     –  Johan-Martin Logina