Otsustasin korraldada eksperimendi, et teada saada, kas humanitaarid oleksid hakkama saanud reaalklassis ja vastupidi, ning kas loodusklassi õpilasi kutsutakse põhjusega looduslasteks. Kutsusin kokku 6 vabatahtlikku 12. klassi õpilast (2 õpilast igast harust) raamatukokku ning panin nad ülesandeid lahendama. Olin koostanud erinevad töölehed: humanitaarid lahendasid matemaatika ja füüsika ülesandeid, reaalidel kontrollisin aga eesti keelt ja ajalooalaseid teadmisi. Loodusklassi õpilased said jääda oma liistude: keemia ja bioloogia juurde.

Abituriendid said töötada paaris ning ülesannete lahendamisele kulus umbes 20 minutit. Reaalid olid kohati šokeeritud ajaloo küsimustest ja neid huvitas, kas humanitaarid ka päriselt selliseid asju teadma peavad – jah, peame küll! Humanitaarid olid samuti hädas, nimelt matemaatika ja füüsika ülesannetega. Loodusklassi õpilastel tundus olevat kõige lihtsam, sest nad tegelevad keemia ja bioloogia küsimustega iga päev. Nende jaoks olid kõige raskemad pildiküsimused, kõiki taimi-loomi ei tuntud ära, kuid õnneks jagus loovust  – leiutati ise toredaid nimesid. Keemia ülesannetega said nad väga hästi hakkama. Reaalidele valmistas kõige rohkem raskusi erinevate sündmuste dateerimine, ka eesti keele grammatikaharjutuses oli paar väikest viga, kuid üldiselt olid nad üsnagi tublid. Humanitaarid olid raskustes nii matemaatika kui ka füüsika ülesannetega, kuid nad andsid endast parima ja kirjutasid ülesannete juurde väga ilusad kommentaarid ja põhjendused.

Tulemused olid kurvastavalt ootuspärased
Eksperimendi tulemused on järgmised: töölehtede kontrollimisel ilmnes, et tugeva tahtmise ja pingutuse korral oleksid praegused reaalid hakkama saanud ka humanitaarklassis, sest eesti keele grammatika oskus on neil üpriski hea, kuid ajalooteadmised vajaksid pisut täiendamist. Humanitaaridel oleks aga ilmselt reaalklassis raskem hakkama saada, sest neil ei ole väga head loogilise mõtlemise oskust, paremini tuleb neil välja tekstiloome, mida võib järeldada humoorikatest kommentaaridest. Seega võib järeldada, et õpilased tegid haru valides õige otsuse, nad on oma haruklassides saanud edasi arendada oma tugevaid külgi. Samuti loodusklassi õpilaste töid vaadates võib järeldada, et neid kutsutakse tõesti õigusega looduslasteks, neil on tugevad keemiaalased teadmised, mida läheb igapäevaelus samuti tarvis. Nad tunnevad ka looduses elavaid taimi ja loomi, mõned valed vastused võib kirjutada selle arvele, et pildid olid mustvalged ning mitte väga suures formaadis. Sellega võib lugeda eksperimendi katsealuste jaoks õnnestunuks ja meie jaoks liialt vähe skandaalseks.