Olles käesoleva õppeaastaga jõudnud juba neljandasse perioodi, oleks paslik taaskord rääkida uurimis- ja praktlisest tööst. Kümendike jaoks on see eesootav etapp, üheteistkümnendikel on see käes ja abiturientidel peaks suurepärased uurimused ja praktilised tööd juba valmis olema. Kooli peal on aga kuulda, kuidas paljud kaheteistkümnendikud on suurtes raskustes ja hakkavad jääma tõsisesse ajahätta.

Tasa sõuad, kaugele jõuad?
See vanasõna on küll tore ja vahva ja eks ta käib ka UPT kohta. Kuid ei tohi unustada, et liiga tasa sõudes ei pruugi tähtajaks kohale jõuda. Õpetaja Tiiu Kreegipuu sõnul on abiturientide ajanappuse põhiprobleemiks oma töö koostamise vähene planeerimine. Muud koolitööd ja vaba aja tegevused segavad ning nii see UPT tagaplaanile jääb. Õpetaja Kreegipuu teab rääkida, et paljude plaaniks oligi koostada töö 12. klassis, aga paraku ei arvestatud lõpuklassi muude kohustuste ja töödega. Seetõttu ongi jäänud paljud ajanappuse tõttu ideedekriisi ja töö ei kuku välja enam nii nagu esialgselt planeeritud. Lisaks õpilaste endi ajapuudusele ei ole aega nende juhendajatel, sest ka neil tuleb aina rohkem uusi töökohustusi. Ilmselt seepärast on ka paljud lõpetatud tööd puudulikud nii mõnestki kohast. Tiiu Kreegipuu mainis veel, et eesootavad kaitsmised on muutumas tõeliseks maratoniks. Nimel on aprilli- ja juunikuus vaja kaitsa tervelt 100 tööd. 17. jaanuaril esitati kaitsmiseks 28 tööd. See on meeletu koormus õpetajatele ja ega ta ka õpilastele mugav pole.

Valminud töid avastama
Valminud töid on võimalik lehitseda kooliraamatukogus ja enne sinna tormamist võib otsida infot internetis asuvast andmebaasist Riksweb. Riksweb täieneb järk-järgult, täpselt nii nagu raamatukogu juhataja Ave Rikas uurimistöid sinna sisse kannab. Andmebaasis on võimalik sirvida uurimistöid märksõnade alusel. Küll aga pole seal võimalust lugeda neid, selleks peab siiski sammud seadma raamatukokku. Ave Rikas polnud kindel, millal ilmuvad treffneristide uurimis- ja praktilised tööd internetiavarustesse, aga tulemata ei jää see võimalus kindlasti. Senikaua on võimalik sirvida töid raamatukogus ja vajadusel isegi koju kaasa võtta.

Ära lükka tänaseid kohustusi homse varna
Paneksin kõigile kaastreffneristidele südamele, et gümnaasiumi lõpetamiseks peab olema uurimis- või praktiline töö sooritatud vähemalt hindele ‘’rahuldav’’. Olgem usinamad, planeerigem aega targemalt ja hakakem tööga pihta, et mitte jätta seda järgmisesse kevadesse lohisema. Uskuge, palju raskem on teha tööd kiirustades ja kogu aeg kalendrit jälgides ning muretsedes kas töö valmib ikka tähtajaks.

Õnneks sain ka mina mõned nipid õpetaja Kreegipuult:
1. Valida teema, mis on südamelähedane ja mida on endalgi huvitav teha
2. Pühenduda ka Moodle keskkonnas olevale teoreetilisele osale, sest paljud töö lõpetanud on väitnud, et see kõik tuli lõppkokkuvõttes suureks kasuks
3. Suhtuda töösse motiveeritult ja hea tundega