Nautige suve!
Nautige suve!

Autor: Oto Tuul

Valitute Klubi

Korra iga perioodi jooksul saab koolis kokku elitaarne grupp meie parimate õpilaste hulgast. Esimeseks nende seas on suur juht, president Olger Jaaniste. Oma tööd teevad nad direktori ja õppealajuhataja hoolsa pilgu all. Sinna ei pääse mitte iga-üks, sinna pääsevad valitud. Ometi oli minul seekord võimalus selle kinnise klubi uksi paotada….

Aitan elada!

7. novembril toimus kooli aulas doonoripäev. Antud verd kasutatakse meditsiinis peamiselt verekaotuse korvamiseks operatsioonide ja vigastuste puhul, vere- ja maksahaigete ravimiseks ja hüübimishäirete raviks. Veel on võimalik vereplasmast valmistada enam kui 20 erinevat väga tõhusat ravimit, millest enamikule ei ole tehislikku alternatiivi. Veredoonoriks olemine aitab päästa elusid. Kuna vere andmiseks…

Ühe elu elamine Treffneri taustal

Ta on meie koolis kokku õpetanud 48 aastat. Ta on siin õpetanud eesti keelt, kirjandust, saksa keelt ja etiketti. Ta on meie kooli staažikaim õpetaja. Ta on ainuke õpetaja Eestis, kes on ühte klassi õpetanud 11 aastat järjest. Oma endisi õpilasi kutsub ta hellitavalt oma lasteks. Teid tervitab juubeli puhul…

Flirt õppimisega tööle ei hakka

Tunned, et ei ole oma arvestustulemustega rahul? Tunned, et ei oska vajalikku materjali ära õppida? Õpid alati viimasel õhtul enne tööd? Sellisel juhul mõned nõuanded professionaalidelt: kuidas õppida? Triin Ulst – Psühholoog Millised probleemid õppimisel tekivad? Probleeme on erinevaid. Kõige rohkem segavad sellised probleemid, mis takistavad head edasijõudmist koolis: see,…

Muhe ja mõistlik muusik Taavi

Vaevalt leidub kedagi, keda  muusika jätaks täiesti ükskõikseks – peaaegu meil kõigil on oma muusikaeelistused. Osa inimeste huvi aga läheb sügavamale kui kuulamisnauding ja mõningad neist on leidnud muusikas oma kutsumuse. Üks neist on ka Taavi Orro, kes koolis tavaliselt väga silma ei torka, kuid muusikuna on ka temal olnud…