Akadeemiakese uurimistööde konkurss

Osale õpilaste teadusjakirja Akadeemiake uurimistööde konkursil!

Konkursile ootame eelmisel õppeaastal valminud töid

Tähtaeg: 30. september 2016

Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud Akadeemiakese kodulehel: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/

Parimad tööd avaldatakse Akadeemiakese 29. numbris!

Uuendatud: 31/03/2018