Arvamuslugude konkurss

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.

Juhend konkursil osalemiseks. Palun vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu. Ole kirjutades loominguliselt vaba, julgelt  omanäoline ja kui sisu nõuab, katseta ka vormivabadust. Kirjutisel olgu Sinu oma mõte, mis ei ole vaid loetu-kuuldu ümberjutustus. 
Palun toimeta oma arvamuslugu paberil väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 17. oktoobriks koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga.  Kindlasti  lisa ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Sinu õppimist vastavas õppeasutuses. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks.

 2016.a. arvamuslugude teemad on:
 1.  Kas eestlastel peaks olema oma eeskujusid või piisab välismaistest?
 2.  Igatsen maale, kus on rahu ja vaikust
 3.  Kuidas Eestit välismaal avaldatavas reklaamis kirjeldada?
 4.  Mida minu jaoks tähendab "Aktuaalne Kaamera"
 5.  Milline eestikeelne raamat vajaks rahvusvahelist tuntust?
 6.  Milles ja kus ma näen Eesti edukust

 Jagamisele tuleb 200 eurot.
 Halduskogu 4-liikmeline: Allan Alaküla, Indrek Oro, Anto Raukas, Tiina Tamman. 

Uuendatud: 4/09/2016