Võrdse palga päeva kirjanduskonkurss

13. aprillil tähistatakse Eestis võrdse palga päeva. Eurostati 2014. aasta andmete järgi on palgalõhe Eestis Euroopa suurim (28,3%) ehk peavad naised sama raha teenimiseks töötama 104 päeva rohkem. Soolise palgalõhe üheks peamistest põhjustest on haridusalane ja tööturu sooline segregatsioon, mis omakorda tuleneb ühiskonnas eksisteerivates hoiakutest, normidest ja väärtustest. Need hoiakud ja normid tulevad ühiskonna erinevatest ootustest tüdrukutele ja poistele.

Sotsiaalministeerium korraldab 9.-12. klasside noortele võrdse palga päeva kirjanduskonkursi. Ootame õpilaste kirjandeid, esseid, lühijutte, luuletusi ja haikusid hiljemalt 04.04.2016. Parimatele töödele kuni 300 eurot auhinnaraha. Võitjad kuulutatakse välja 12.aprillil.

Kirjandusteos peab käsitlema soolise palgalõhe vähendamise võimalusi, selle seost sooliste stereotüüpidega, naiste ja meeste käitumist, võimalusi ja palka mõjutavaid soorolliootuseid tänapäeva ühiskonnas, kasvatuse ja/või hoiakute mõju erialavalikutele või muud soolist võrdõiguslikkust ja/või soolist palgalõhet puudutavat probleemi.

Täpsem info ja konkursi tingimused www.stereotyyp.ee/vordse-palga.paev

Uuendatud: 11/03/2016