Infoleht 13.04.2022 nr 26

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Ave Külterit, Siim Oksa, Julia Polikarpust, Anett Pulleritsu, Kristiina Pungat, Madis Reemanni, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • V perioodi infominutid toimuvad ruumides
  10.a - 136      11.a - 202      12.a - 213
  10.b - 135      11.b - 107      12.b - 227
  10.c -   139      11.c -   225      12.c -   217
  10.d - 220      11.d - 105      12.d - 141
  10.e -   203      11.e -   102      12.e -   144
  Söögivahetunnid:
  I vahetunnil (pärast 2. tundi)
  10.a, 10.b, 10.e, 11.a, 11.d
  II vahetunnil (pärast 3. tundi)
  10.c, 10.d, 11.b, 11.c, 11.e
  NB!
  11.c klassi õpilastel on lubatud reedeti lõunatada 2. vahetunnil, enne Eesti Maaülikoolis toimuvat praktikumi.
  11.d ja 11.e klassi lõunatamise aeg väljaspool koolimaja toimuval humanitaarpraktika päeval kooskõlastatakse sööklaga.
   
 • V perioodil toimuvad järgmised vabaainete kursused:
  joonestamine 2
  õp R. Lepiste – 202
  ladina keel 2 õp M. Hildebrandt – 220
  matemaatika 16 (11.d ja 11.e klassi õpilastele, kes vajavad täiendavat õpet) – 107
  psühholoogia (IÕ5) psühholoog T. Ulst – 105
  saksa keel 7 (ettevalmistus DSD II eksamiks) õp M. Matto – 204
  veebilehe arendus Ly Otsa (VOCO) – 303
  Kursus toimub koostöös Tartu Rakendusliku Kolledžiga ja tunnid toimuvad kolmapäeviti ning neljapäeviti kell 14.35 – 16.05.
  V perioodi esimene vabaainete tund toimub täna kell 14.50.
   
 • V perioodi õnnetunnid toimuvad 11., 18. ja 25. mail.
 • Rahvusvahelise prantsuse keele DELF eksami kirjalik osa toimub 18. aprillil ruumis 308 A2‑taseme eksam kell 13.00 – 14.40 ning B2‑taseme eksam kell 10.00-12.30. A2-, B1- ja B2-taseme eksami suuline osa viiakse läbi ruumides 308 ja 309 19. ja 20. aprillil. A1-taseme suulise osa sooritavad eksaminandid kirjaliku eksamiga samal päeval Tartu Descartes´i Koolis.

Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 14.04
Tundide ajad on muudetud:
1. tund  8.05 – 8.50
2. tund  9.00 – 9.45
3. tund 9.55 – 10.40
Söömine (10. ja 11. klassid)
4. tund 11.10 – 11.55
5. tund 12.00 – 12.45 (vabaaine)
10.b     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
            4. tund füüsika õp M. Reemann - 213
10.d     1. tund matemaatika õp E. Timak – 135
            4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.e     1. tund keemia õp J. Jõgela – 141
            4. tund matemaatika õp E. Timak – 135
Lemmikõpetaja tund abiturientidele toimub kell 12.00–12.45 järgmistes klassiruumides: 
12.a – õp Age Salo – 213
12.b – õp Ott Maidre – 135
12.c – õp Ave Külter – 225
12.d – õp Indrek Pajur – 221
12.e – õp R. Lepiste – 144
esmaspäev, 18.04
10.a     3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 102
10.b     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, õp Ü. Roostoja – 227
10.c     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141
10.d     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141
10.e     2. tund inglise keel õp S. Sagar – 227
11.c     3. tund inglise keel õp S. Sagar – 227
11.a     5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, õp Ü. Roostoja – 202
11e      5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, õp Ü. Roostoja – 202

Abiturientidele

 • Kõik kooli õppekavas ettenähtud kohustuslikud ainekursused on toimunud. Õpetajad teatavad IV perioodil toimunud kursuste hinded 22. aprillil.
 • Klassijuhatajate infominutite toimumisest teatavad klassijuhatajad õpilasi, traditsioonilisel ajal igal esmaspäeval klassi kogunemist ei toimu.
 • Kõik vajalikud koolipoolsed teated edastatakse V perioodil abiturientidele infolehes ning Stuudiumis.
 • V perioodil on võimalus osaleda ülekoolilistel vabaainete kursustel, samuti abiturientidele suunatud kursustel:
  füüsika 6 (FÜ6) õp S. Oks 12.c, 12.d ja 12.e klassidele;
  matemaatika 15 (MA15) õp E. Timak (12.a ja 12.b) ning õp A. Külter (12.c, 12.d ja 12.e);
  üldistav bioloogia (BI5) õp S. Kaarna;
  üldistav keemia (KE5) õp E. Paabo.
  Kõigi nimetatud kursuste tunnid toimuvad tunniplaani järgi tavatundide ajal, mitte vabaainete tundide ajal. Bioloogia 5. ja keemia 6. kursuse läbimine on kohustuslik õpilastele, kes sooritavad nimetatud õppeainetes koolieksamit. Matemaatika kursus on ettevalmistus riigieksamiks ning kõigil nimetatud kursustel osalemine aitab valmistuda kõrgkoolis õpingute jätkamiseks.  
 • Eesti keele riigieksam toimub esmaspäeval, 25. aprillil, inglise keele kirjalik riigieksam 3. mail ja suuline osa 6. mail Waldorfgümnaasiumis ning matemaatika riigieksam 20. mail. Kõik kirjalikud eksamid algavad kell 10.00, kõigil eksaminandidel palutakse koolimajas kohal olla hiljemalt kell 9.45. Kaasa võtta kirjutusvahendid ning isikut tõendav dokument.
 • Kuna 31. maist kuni 2. juunini läbi viidavast riigikaitse laagrist võtavad osa ka abituriendid, toimuvad koolieksamid ajavahemikus 3.–8. juunini, täpne eksami aeg selgub 16. mail.
  Õpetajad on Stuudiumi TERAsse üles laadinud eksamiks ettevalmistavad materjalid. Eksamieelsed konsultatsioonid (v.a bioloogias ja keemias, kus on kohustus läbida ettevalmistav kursus) toimuvad maikuus. Konsultatsioonide ajad teatatakse infolehes ja Stuudiumi keskkonnas.
 • Abiturientidel on vastavalt kooli hindamisjuhendile võimalus sooritada kuni kaks erineva õppeaine kordusarvestust. Soovides kolme õppeaasta jooksul läbitud kursuseid ümber vastata ja/või käesoleval õppeaastal ebaõnnestunud arvestust korrata, tuleb esitada avaldus õppenõukogu nimele. Avalduste blankette saab alates 5. maist kooli kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri, avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 16. mail.
 • Kordusarvestusele lubamise otsustab õppenõukogu 19. mail. Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad õpilased klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt. Kordusarvestuste täpne toimumise aeg ja koht teatatakse 16. mai infolehes. Kordusarvestused toimuvad 24.‑30. maini.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 17. märtsil toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru. Meie kooli parimad tulemused olid järgmised:
  Juunior-vanuserühm (kokku 2375 osalejat): 6. koht Kirke Kisand (10.a), 13. koht Kaur Huko Käämbre (10.b), 22. koht Jan Markus Metsoja (10.e), 34. koht Kert Lelov (10.a) ja Jürgen Güsson (10.b), 45. koht Mehka Kartau (10.c), 47. koht Karoliina Enkvist (10.b), 58. koht Jaagup Konksi (10.c), 74. koht Karl Jan Riisaar, 80. koht Marvin Kask (mõlemad 10.b);
  Student-vanuserühm (kokku 866 osalejat): 1. koht Oliver Tennisberg (12.b), 5. koht Kristjan-Erik Kahu (11.b) ja Mattias Timm Rast (11.a), 8. koht Pärl Pind (12.a), 15. koht Hannes Sidorov (12.b), 18. koht Anette Hendrikson (12.a), 24. koht Joosep Tamm (12.b), 27. koht Rainis Puusepp (11.a), 32. koht Toomas Herodes (11.b), 34. koht Grete Paat (12.b).
 • 2. aprillil toimus Gustav Adolfi gümnaasiumis eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor, kus 11.c klassi õpilased Minna Gielen, Aia Adele Narits ja Otto Richard Sokk saavutasid 11.-12. klasside arvestuses 9. koha.
 • 8. aprillil toimus Tartu linna õigekirjaolümpiaad.
  10. klassi arvestuses (52 osalejat) saavutas 1. koha Emma Kilmi (10.d), 2. koha Madli Maran (10.c), 3. koha Elise Belov (10.d), 4. koha Jan Markus Metsoja (10.e), 5. koha Marja Järv (10.e), 7. koha Liisa Laugesaar (10.b), 9. koha Katarina Ojaperv (10.b), 10. koha Leen Vallikivi (10.a). 
  11. klassi arvestuses (38 osalejat) saavutas 1. koha Triinu Aru (11.e), 2. koha Merit Tomson (11.d), 3. koha Jessica Uibo (11.c), 5. koha Kusti Sammul (11.a), 6. koha Loviisa Lätt (11.b), 7. koha Imre Nõmm (11.e), 10. koha Loore Luste (11.a).
  12. klassi arvestuses (24 osalejat) saavutas 4. koha Sander Sirge (12.a), 5. koha Hele-Mai Viltrop (12.b), 7. koha Jürgen Tihanov (12.a).
 • Näiteringi õpilane Hella Hildegard Niitra (10.e) osales 9. aprillil vendadele Liividele pühendatud etluskonkursi finaalis ja pälvis peapreemia.
 • 9. aprillil toimus füüsikaolümpiaadi lõppvoor, kus meie õpilased saavutasid häid kohti.
  10. klassi arvestuses: 3. Kert Lelov, 6. Hans Henrik Rebane (mõlemad 10.a),
  11. klassi arvestuses: 1.-2. Kristjan Erik Kahu ja Siim-Erik Viiding (11.b), 5. Ander Pavlov, 6. Mattias Timm Rast (mõlemad 11.a).
  Rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna kandidaatideks said Kert Lelov, Kristjan Erik Kahu, Siim-Erik Viiding, Ander Pavlov ja Mattias Timm Rast.
 • 10. aprillil toimus Tartus astronoomia lahtine võistlus. Ander Pavlov (11.a) saavutas 3. koha ja sai rahvusvahelise astronoomia-olümpiaadi Eesti võistkonna liikmeks.
 • Lingvistikaolümpiaadi lõppvoorus saavutas 1. koha Oliver Tennisberg (12.b, I järgu diplom), 2. koha Rando Lukk (11.a, I järgu diplom), 10. koha Hanna Liisa Hõim (12.d, diplom), 11. koha Pärl Pind (12.a, diplom), 16. koha Jonathan Darvish-Kojori (12.d, diplom).
  Väga tubli tulemuse saavutasid ka Triinu Vaher (11.b), Marja Järv (11.e) ja Leen Vallikivi (10.a).
 • 2. aprillil toimus TalTechi korraldatud maateaduste olümpiaad (osavõtjaid 27), kus Sander Sarapuu (10.c) sai 5. koha.

Konkursid

Teated

 • Mälumänguturniir tuleb taas! 11.c klassi õpilased Tiia Tomson ja Marion Köhler korraldavad oma UPT-na mälumänguturniiri. Neljas voor toimub 18. aprillil kell 16.30 kooli auditooriumis. Osalema on oodatud kuni kolmeliikmelised võistkonnad (osaleda saab ka üksi või kahekesi). Esimest korda osalevate võistkondade registreerimine toimub Facebookis rebaste grupis ning küsimuste korral võib pöörduda korraldajate poole.

Sport

 • Eesti MV võrkpallis saavutas U18 vanuseklassis meistritiitli Olerex Tartu võistkond, kuhu kuulusid Klaara Erepuu, Lisethe Kruus ja Mia Marta Miller (kõik 10.e).
 • Hans-Markus Danilas (11.c) tuli kahekordseks Eesti meistriks slaalomis nii meeste kui ka juunioride arvestuses.
 • 2.-3. aprillil toimus Kohtla-Järvel rahvusvaheline poksiturniir Hans Kaiva mälestusvõistlus. Kaalukategoorias -80 kg saavutas Karl-Markus Mütt (10.e) finaalis võidu.

Raamatukogu teated

 • Raamatukoguhoidja on 13.‑14. aprillil koolitööst eemal. Raamatukogu on aga avatud ning teavikuid saab tagastada ja laenutada iseteenindussüsteemi RITA abil. HTG-s kaitstud uurimis- ja praktilised tööd on leitavad ja loetavad Rikswebi elektronkataloogi kaudu (vt kooli kodulehel olevat linki „Veebiraamatukogu“).
 • Teisipäeval, 19. aprillil kell 16.00 koguneb raamatukogu lugemissaalis HTG õpilaste kirjandusklubi. Arutleme Franz Kafka jutustuse „Metamorfoos“ (1915) üle. Kõik huvilised on väga oodatud. Tule ka siis, kui ei ole jõudnud teksti (läbi) lugeda!

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumi konkursi. Stipendiumifondi suuruseks on kuni 2100 eurot, välja antakse kuni 7 stipendiumi á 300 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2022. Täpsem info kooli kodulehel (https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu).

Koolisöökla teated

 • Orientiiriks 10. ja 11. klassi lapsevanematele maikuu toiduraha:

*tava- ja taimetoit - 21 päeva x 0.70 eurot = 14.70 eurot;
*XL-portsjon - 21 päeva x 1.05 eurot = 22.05 eurot.

 • Toitlustamist ei toimu 20. mail.
 • Seoses 12. klasside muutuva õppetöö korraldusega on abituurium alates 14. aprillist toidult maha arvatud. Kui abiturient soovib siiski süüa konsultatsioonide või matemaatika riigieksami ajal, siis palume märkida võimalikult aegsasti end sööjaks ARNO-keskkonnas. V perioodil saavad abituriendid lõunatada sobival ajal söökla lahtioleku aegadel. Matemaatika riigieksamil toimub 12. klassi õpilaste toitlustamine koolisööklas õpilaspileti alusel.

Eelteated

 • Kolmapäeval, 20. aprillil kell 14.35 algab aulas Tartu Ülikooli professor Toivo Maimetsa, Teadusnõukoja juhi loeng viirustest ja vaktsineerimisest. Loengul peavad osalema 10. ja 11. klassi õpilased, kes ei osale samal ajal vabaainete tunnis.
 • Neljapäeval, 21. aprillil 4. ja 5. tunni ajal toimub humanitaarsuuna õpilastele konverents.
 • Neljapäeval, 21. aprillil algab kell 16.00 auditooriumis õppenõukogu koosolek, kus räägitakse kevadisest töökorraldusest, sh ka lõpueksamite läbiviimise reeglitest.
 • Reedel, 22. aprillil toimuvad kell 9.30-13.15 ruumides 206, 303 ja 221 10. klasside sisseastumiskatsed.
Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22