Infoleht nr. 15 - 8.01.2018

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • kõiki treffneriste, kes otsustasid jõulukingitusena toetada kooli asutaja viimase puhkepaiga kordategemist;
 • 11.c klassi õpilasi ning nende klassijuhatajat Ülle Seevrit kooli jõulupeo ettevalmistamise ning läbiviimise eest;
 • segakoor Anima lauljaid, soliste ja õpetajaid Ülle Keerbergi ning Toomas Jürgensteini jõulujumalateenistuse korraldamise eest Jaani kirikus;
 • õpetajaid Katrin Ojaveeri, Ülle Seevrit ning kõiki matemaatikaõpetajaid õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • kõiki kooli- ja AS Toidutorn töötajaid meeleoluka jõulupeo korraldamise eest õpetajatele ning kosutavate kingituste eest juhtkonnale.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 08.01
VK8    kell 15.00 – 16.00 õp. O. Titova tundi asendab õp. L. Titova - 301
SK11  kell 15.00 – 16.00 õp. A. Rootsi tundi asendab õp. O. Titova - 203
teisipäev, 09.01
10.d     1. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev - 135
3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – TÜ klassikalise muinasteaduste muuseumis
10.e     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 144
4. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev - 135
kolmapäev, 10.01
VK8    5. tund vene keel õp. O. Titova tundi asendab õp. L. Titova - 301
SK11  5. tund saksa keel õp. A. Rootsi tundi asendab õp. O. Titova - 203
neljapäev, 11.01
10a      3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 144
4. tund matemaatika kogu klassil õp. K. Orav-Puurand - 203
10.b     3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 227, toimub ka 1. tund
10.c     1. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
10.d     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
10.e     2. ja 4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.d     3. tund inglise keel (iseseisev töö) õp. K. Rootsi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 309
11.e     2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
12.a     3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 221
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.b     3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 221
4. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
12.d     3. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
MAJ3 5. tund jääb ära
VK8    5. tund vene keel õp. O. Titova tundi asendab õp. L. Titova - 301
SK11  5. tund saksa keel õp. A. Rootsi tundi asendab õp. O. Titova - 203
reede, 12.01
10.b     4. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
10.c     1. ja 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
10.d     1. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
3. ja 4. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev - 144
10.e     1. ja 2. tund usundiõpetus õp. O. Schihalejev - 144
4. tund jääb ära
11.a     1. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
3. tund keemia õp. H. Pähno - 217
11.c     1. ja 2. tund eesti keel õp. K. Soodla - 105
3. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.b     2. tund keemia õp. H. Pähno - 217
11.d     2. tund füüsika õp. J. Paaver - 135
3. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp. A. Saarva - 228
11.e     1. tund füüsika õp. J. Paaver - 135
12.b     1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
12.c     2. ja 3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
12.e     tunde ei toimu, klass on õppekäigul

Õppetöö

 • II perioodi järelarvestused toimuvad:
  kolmapäev, 10.01
  kell 15.50 ajalugu õp. K. Punga - 144
  kell 15.50 ühiskonnaõpetus ja ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
  kell 15.50 saksa keel õp. M. Matto - 204
  neljapäev, 11.01
  kell 16.00 muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  kell 14.20 inglise keel õp. K. Ojaveer ja Ü. Roostoja - 312
  reede, 12.01
  kell 14.30 UPT test õp. A. Ristikivi - 303
  esmaspäev, 15.01
  kell 16.00 bioloogia ja geograafia õp. S. Kaarna, R. Bichele ja Ü. Seevri - 227
  kell 16.00 kunst õp. P. Beier - 203
  kell 16.00 füüsika õp. S. Oks ja M. Reemann - 213
  kell 16.00 matemaatika õp. H. Kiisel, K. Orav-Puurand ja E. Timak - 139
  kell 16.00 keemia õp. E. Paabo - 217
  teisipäev, 16.01
  kell 15.50 eesti keel õp. T. Pluum - 102
  kell 15.50 vene keel (kirjalik) õp. L. Titova ja O. Titova - 302
  kolmapäev, 17.01
  kell 15.50 saavad õnnetunnis, mis toimub ruumis 105 ja mille viib läbi õp. Monika Piirimäe, kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb:
  * õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  * teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 17. jaanuaril;
  * registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 15. jaanuaril Studiumis. Registreerumiseks vajalik info on kooli kodulehel.

 

 • Esmaspäeval, 15. jaanuaril esimese tunni ajal toimub UPT-19 esimene juhendajaseminar. Teade ruumide kohta, kus juhendajad õpilasi ootavad, pannakse stendile 11. jaanuaril. Kui õpilasel või juhendajal on sel ajal vabaaine tund, toimub kohtumine vastavalt kokkuleppele mõnel teisel ajal sama nädala jooksul. Vabaainete õpetajad H. Pähno, K. Punga, M. Matto, A. Roots, Ü. Seevri, T. Niitvägi-Hellamaa, M. Piirimäe ja O. Titova teatavad ise juhendatavatele seminari aja.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Geoinformaatika (õp. Ülle Seevri) esimene tund toimub teisipäeval, 16. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227 ja robootika (õp. Siim Oks) esimene tund teisipäeval, 16. jaanuaril kell 16.15 ruumis 206. Joonestamise 2. kursus (õp. Raimond Lepiste) toimub V perioodil vabaainete tundide ajal. 12. klasside õpilastel, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
 • Viljandi Gümnaasiumis toimub 11. ja 12. jaanuaril 53. korda viie kooli võistlus. Meie kooli võistkond koosseisus Külli Kangro (12.a), Loona Volke (12.b), Joosep Kaimre (12.b), Silvia Hiie Aabloo (12.b), Kati Iher (12.b), Kristina Koch (12.b), Herman Rull (12.c), Richard Luhtaru (11.a), Toomas Tennisberg (11.b), Hannes Kuslap (11.a), Kaarel Kangro (11.a), Sullo Saan (11.a), Kirke Joamets (11.a), Laur Sisask (11.a), Artur Avameri (10.a), Hanna-Riia Allas (10.a), Magomed Akhmedov (10.b), Paul Kaasik (10.b), Markus Jõgeda (10.c), Kertu Liisa Lepik (10.a), Karl Aleksander Kaplinski (11.a), Mihkel Reinuka (10.b), Karl Treial (12.a), Arle-Martin Kuura (12.a), Lauri Kuresoo (10.a), Emil Rasmus Merzin (12.a), Kaarel Kuresoo (12.a) koguneb võistluse korralduse juhiste saamiseks teisipäeval, 9. jaanuaril kell 12.30 õpetajate toas (208).
 • III perioodi õnnetunnid toimuvad 17. jaanuaril, 25. jaanuaril ja 1. veebruaril (kõik 90 min).

Abiturientidele

 • 12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2018. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-IDga. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
  Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.
  Matemaatikas on võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam.
  Võõrkeele eksami sooritamiseks on kolm võimalust. Kooli lõpetaja võib:
  * valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel;
  * valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel (edukas sooritamine annab rahvusvahelise keeleoskustunnistuse/sertifikaadi).
     Eksamid toimuvad: Prantsuse keel - DELF B1- ja B2-tase (kirjalik) 9.04.2018, suuline osa 9.-13.04.2018; Saksa keel - Goethe-Zertifikat 14.-18.05.2018; Vene keel - ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik) 14.05.2018, suuline osa 15.-19.05.2018;
  * esitada varem sooritatud vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava dokumendi omal kulul sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele (võõrkeelena) eksamilt.
  Võõrkeele lõpueksamiks võib õpilane valida ka võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.
  Kui õpilane soovib sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi eksam).
  Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1‑keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse õppealajuhatajale hiljemalt 20. jaanuariks. Rahvusvaheline tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt 31. augustini 2018. a.
  Sellisel juhul õpilane inglise keele riigieksamile ei registreeru, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad.
  Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, 2018. a. kevadel eksameid sooritada ei saa.
 • Esmaspäeval, 15. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund, millest osavõtt on abiturientidele kohustuslik. Jagatakse juhiseid riigieksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.

Teated

 • Teisipäeval, 9. jaanuaril kell 15.50 kutsub ajalooring kõiki kuulama kooli psühholoog Triin Ulsti, kes räägib oma hiljutisest reisist Ladina-Ameerikasse.
 • Pideva pedagoogilise praktikaga meie koolis alustavad ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse üliõpilased Ivo Mattus ja Marvin Laidna.
 • Eesti Kirjandusmuuseum tänab õpilasi, kes andsid eelmise õppeaasta lõpul küsitlusele vastates olulise panuse artikli „Eesti rahvussport - suurtest narratiividest variatiivse ja humoorika/iroonilise rahvaretoorikani“ koostamisele. Artiklit on võimalik lugeda folkloristika ajakirja Mäetagused viimasest numbrist (http://folklore.ee/tagused/nr69/voolaid.pdf)

Olümpiaadid ja võistlused

 • 30. novembril 2017 toimunud rahvusvahelisel inglise keele võistlusel „Best in English“ osales 17612 õpilast 750 koolist 29 riigist. Meie kool saavutas III koha (2016: I koht). Meie parim õpilane on Liisa Sonn (12.a), kes on esimese 100 õpilase hulgas.

 • 9. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie parimad:

  10. klass (17 osavõtjat):
  1. Hanna-Riia Allas (10.a), 2. Jürgen Öövel (10.c), 4. Andreas Eskor (10.b), 5. Tuule Tars, 6. Sander Miller (mõlemad 10.c), 8. Aleksander Tamm, 9. Ethel Uibo (mõlemad 10.b), 10. Teele Tars (10.a);
  11. klass (12 osavõtjat):
  1. Sullo Saan, 3. Richard Luhtaru (mõlemad 11.a), 5. Tanel Tamm (11.b);
  12. klass (13 osavõtjat):
  1. Triin Mirjam Tark, 2. Joosep Kaimre, 3. Kati Iher (kõik 12.b), 4. Madis Steinberg, 7. Katre Reinart (mõlemad 12.a).

 

 • 16. detsembril toimus matemaatika talvine lahtine võistlus. Meie parimad:
  Nooem rühm (94 osavõtjat):
  16. Hanna-Riia Allas (10.a), 21. Piibe Lotte Volke (10.b);
  Vanem rühm (71 osavõtjat)
  1. Richard Luhtaru (11.a, I auhind), 1. Artur Avameri (10.a, I auhind), 6. Kati Iher (12.b, III auhind), 7. Hannes Kuslap (11.a, III auhind), 11. Anna Talas (11.a), 12. Toomas Tennisberg (11.b), 15. Joosep Kaimre (12.b), 18. Sullo Saan (11.a), 21. Kristina Koch (12.b).

Konkursid

Õpilased

 • Heategevusest hoolivad 10.c klassi õpilased annetasid detsembrikuus toitu toidupanka ning olid seal vabatahtlikena abiks.
 • Eesti Rahva Muuseum tänab Henri Oskar Kortelainenit (12.d), kes on külastajatelt pälvinud soomekeelsete giidituuride eest palju kiidusõnu.
 • 4.-27. jaanuarini on Tallinnas Viru Keskuses üleval 12.b klassi õpilase Mikko Leo Selg’i fotonäitus “Eesti rannad ja rannavalvurid”. Autori teine isikunäitus valmis koostöös G4S Eestiga praktilise töö raames (juhendaja õp. Siim Oks).

Õpetajad

 • Õpetaja Aive Roots osaleb koolitusel 8.-12. jaanuarini, õpetajad Ülle Seevri ja Aimar Poom viibivad projekti NordPlus ettevalmistaval kohtumisel Riias 11.-12. jaanuaril, huvijuht Uve Saar on korralisel puhkusel 8.-16. jaanuarini, õpetajad Olga Titova ja Andre Pettai sõidavad oma klassi õpilastega Tallinnasse õppekäigule 12. jaanuaril ning viie kooli võistlusega Viljandis on seotud 11. jaanuaril õpetajad Madis Reemann, Siim Oks ja Külli Rootsi ning 12. jaanuaril Hele Kiisel, Ülle Hüva ja Eha Paabo.

Eelteated

 • Ajaloo-olümpiaadi koolivoor toimub teisipäeval, 16. jaanuaril 1. ja 2. tunni ajal ruumis 221. Täpsem informatsioon ajalooõpetajatelt ja HTG ajalooringi Facebooki-lehelt. Osalemissoovist palutakse aineõpetajale  teada anda hiljemalt 10. jaanuariks.
 • Lingvistikaringi kokkusaamised toimuvad jaanuarikuus esmaspäeviti pärast 5. tundi klassiruumis 144. Lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoorus saab meie koolist osaleda 10 õpilast. Soovijatel tuleb endast hiljemalt 16. jaanuariks õp. Kristiina Pungale teada anda.
Viimati muudetud: 
2019-10-03 01:49