Infoleht nr. 7 - 30.10.2017

doc   

HTG INFO 

Õpetajad tänavad

 • Leena ja Karl Treffnerit, kelle annetuse toel saime väga väärtusliku õppekäigu Hollandi koolidesse.

Õppetöö

 • Õpetajad teatavad I perioodi hinded neljapäeval, 2. novembril kell 14.15–14.45. 5. tund algab kell 14.45 ja lõpeb kell 16.00. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            110
  Marcus Hildebrandt               309
  Erika Hunt                              308
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                              135
  Helen Köhler                          312
  Raimond Lepiste                    202
  Mall Matto                             204
  Katrin Ojaveer                       219
  Siim Oks                                 213
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                             214
  Andre Pettai                           203
  Monika Piirimäe                     136
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Anneli Saarva                         228
  Kristiina Punga                      144
  Maris Põkka                           107
  Helgi Pähno                            216
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          221
  Aive Roots                             200
  Külli Rootsi                            221
  Uve Saar                                 313
  Ülle Seevri                              227
  Karin Soodla                          139
  Helgi Tering                           105
  Ljubov Titova                         302
  Olga Titova                            301
  Triin Ulst                                311
  2. novembril kell 10.45-11.15 teatavad hinded õpetajad Ülle Hüva ruumis 136, Kerli Orav‑Puurand ruumis 202 ja Ehtel Timak ruumis 139.
  Õpetaja Rudolf Bichele teatab hinded ainetunnis, õpetaja Mari Jõgiste õpilastega kokkulepitud ajal.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 16. novembril (45 min), 23. ja 30. novembril (90 min).

 

Muudatused tunniplaanis

Teisipäev, 31.10
12.c    2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
kolmapäev, 1.11
12.b    2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
4. tund eesti keel õp. T. Pluum – 105
10.e    2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
10.c    2. tund bioloogia õp. R. Bichele – 102
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
neljapäev, 2.11
10.d    3. Tund ajalugu õp. K. Punga – 144
12.b    4. tund matemaatika praktikum õp. H. Kiisel – 136
12.c    4. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
reede, 3.11
10.a    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.b    4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.c    2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
10.d    2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 139
10.e    3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 139
11.a    4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
11.b    3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
11.e    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
    4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
12.a    4. tund matem. praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
12.b    1. tund füüsika õp. S. Oks – 213
2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
12.c    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
    2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
12.d    1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
12.e    1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
    2. tund eesti keel õp. K. Soodla – 203
esmaspäev, 6.11
10.d    5.tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221

Teated

 • Reedeks, 3. novembriks peab kõikidel 11. klassi õpilastel oleme kokku lepitud nende UPT‑19 juhendaja, probleemide korral tuleb pöörduda kas Aare Ristikivi või Monika Piirimäe poole.
 • Kool on ühinenud õppeinfosüsteemiga Stuudium. Programm on katsetamise järgus, kuid alates tänasest on nii õpilasel kui vanemal võimalik näha:
  1. hindeid, mida õpilane saab sooritatud erinevate hindeliste tööde (kontrolltööd, kirjandid, esseed, arvestustööd jne) eest;
  2. antavaid kodutöid, kui õpetaja on otsustanud neid Stuudiumisse sisse kanda (see on õpetaja suveräänne otsus);
  3. õpilase puudumisi koolist. Kokkulepe puudumistest teavitamise kohta ei ole muutunud: õpilane peab klassijuhatajale puudumisest teatama hommikul kella üheksaks. Mil viisil ta seda teeb, on klassijuhataja otsustada;
  4. õpetajad kannavad I perioodi hinded õpinguraamatutesse 2. novembril kell 14.15-14.35 ja Stuudiumisse hiljemalt päeva lõpuks.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 31. oktoobril tähistama 500 aasta möödumist reformatsioonist. Kohtume kell 15.50 kooli valvelaua juures, et koos edasi liikuda Pauluse kirikusse, kus meid võtab vastu vilistlane Kristjan Luhamets.
 • 31. oktoobril pärast 5. tundi toimub (klassis 220) segakoor „Anima“ meeshäälerühmade täiendamiseks baritonide ja tenorite konkurss.
 • Segakoor „Anima“ laululaager toimub 3. ja 4. novembril kooli aulas. Täpsem informatsioon õp. Keerbergilt esmaspäevases ja kolmapäevases segakoori proovis.
 • Kooli medõde Jaanika Saarepuu viibib 2. ja 3. novembril koolitusel, mistõttu on nendel kuupäevadel arstikabinet suletud.
 • Kõikidel spordimälumänguhuvilistel palun võtta ühendust õpetaja Aimar Poomiga. On võimalus saada Eesti-Soome maavõistlusele ning üleriikliku spordimälumängu „Bumerang“ võistkonda.
 • Jätkub traditsiooniline Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse viktoriin, millest on oodatud osalema 2‑liikmelised võistkonnad kõikidest klassidest. Sel korral toimub võistlus oktoobrikuu ajakirjade teadmiste peale neljapäeval, 2. novembril erandkorras pärast 2. tundi (auditooriumis). Osaleda on võimalik ka mõlema viktoriini ülesannete lahendamisel, ühe valikvastustega testi lahendamiseks kulub maksimaalselt 10 minutit. Mõlema viktoriini esikolmikule auhinnad!
 • Lingvistikaringis toimub ühine ülesannete lahendamine sel perioodil 13., 20., 27. novembril ja 4. detsembril. Klassiruumi 144 juures stendil on kõikidele huvilistele iseseisvaks lahendamiseks ülesanded, mida arutatakse esimesel kohtumisel. Lingvistikaringi info on leitav ka Facebooki-lehel HTG lingvistika.
 • Kolme kooli kohtumise meie kooli võistkonna kogunemine toimub reedel, 3. novembril kell 12.45 klassiruumis 144. Jagatakse üritusega  seotud infot, seetõttu on kõikide võistkonna liikmete osavõtt vajalik. Järgneb (4. tunni ajal) lühikokkuvõtte tänavuse kohtumise teema „Siuru100!“ ajastu ajaloolisest taustast.
 • Reedel, 3. novembril kell 14.25 algab auditooriumis I kooli ajaloo loeng 10. klassidele.
 • Laupäeval, 4. novembril kell 12.00-17.00 toimub kooli võimlas järjekordne Slackline‑õpituba, mida viib läbi meie vilistlane (2013) Tauri-Viljar Vahesaar.
 • 30. oktoobril algab infopädevuse veebikursus. Registreerumise link:
  https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4624746
  Täiendava info saamiseks pöörduda õpetaja Anneli Mägi poole.


Õpilased

 • Tartu Linnaraamatukogu korraldatud Tartu kooliõpilaste ilukirjandusvõistlusel „Tartu on...“ pälvis ühe peaauhindadest Kadri Jürissaar (12.a) ja ühe eriauhindadest Diana Mällo (12.e).
 • Kuni 30. oktoobri hilisõhtuni saavad 12. klasside õpilased kandideerida Tartumaa Rajaleidja keskuse kaudu töövarjuks. Töövarjupäeva kohta leiab rohkem infot kooli kodulehelt.
 • 12.b ja 12.c klass käisid 19. oktoobril õppekäigul EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuses, 12.c klass külastas ka Õnne talu. Õhtul vaadati Ugala teatris etendust „Nähtamatu daam“.
 • 20. oktoobril oli 10.e klassi õpilastel kino ühiskülastus. Koos vaadati filmi „Keti lõpp“.


Õpetajad

 • Õpetajad Ülle Hüva, Kerli Orav-Puurand ja Ehtel Timak viibivad 2. novembril alates kella 13st ja 3. novembril koos õpilastega Kurgjärvel matemaatika laagris.
 • Õpetaja Kristiina Punga on palutud osalema 6. novembril kell 14.00 algavatele Tartu Ülikooli asutamispäeva üritustele.
 • 2. novembril kell 14.30 külastavad kooli Võru Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi laiendatud juhtkonnad.

Tantsutallad

 • Oktoobrikuu kolmel järjestikusel nädalavahetusel toimus Tantsutaldadel laager, kus käisid lisaks oma õpetajatele tantsutarkust jagamas Ilma Adamson, Kaisa Laasik, Jaanus Randma, Aveli Asber, Anita Kreen, Katil Grauberg-Longhurst ja Kristel Maruste.
 • Viimases laagris toimusid ka parima tantsutallakese ja tantsutalla valimised, kelleks osutusid 10.c klassi neiu Anna Zobel ja 10.b klassi noormees Talis Petersell. Palju-palju õnne!
 • Tantsijate kõhutäie eest hoolitsesid AS Toidutorn töötajad. Suur-suur aitäh teile!
 • C-rühmade laager algas 20. oktoobril koos MHG tantsurühmaga Härmatis, kus lisaks tantsimisele peeti maha ka sõpruskohtumine saalihokis ning võrkpallis.
 • Eeloleval laupäeval ja pühapäeval (4.-5.11.) viibivad ansambli valikkoosseisu tantsijad Pärnus, kus toimub tantsutaat Ullo Toomi 115. sünniaastapäevale pühendatud võistutantsimine, mis lõpeb suure kontserdiga „Tantsutark“ Pärnu Kontserdimajas.

Raamatukogu teated

 • 30. oktoobril möödub 100 aastat eesti kirjaniku Minni Nurme sünnist. Kooli raamatukogu lugemissaalis on välja pandud ülevaatenäitus tema elust ja loomingust.

Eelteated

 • Teisipäeval, 7. novembril toimub füüsikaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info füüsikaõpetajatelt.
 • Selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud toimub teisipäeval, 7. novembril kell 15.45 raamatukogu lugemissaalis.
 • Neljapäeval, 9. novembril kell 14.30 algab õpetajate toas 11. klasside õppetöö analüüs, millest on oodatud osa võtma kõik 11. klasside aineõpetajad.
 • 2018. aastal on 16-18-aastatel noortel võimalik veeta 6 nädalat suvelaagris USA-s Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship programmi raames. Rohkem infot ja kandideerimine: https://ee.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/bftf-summer-institute/

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele novembrikuu toiduraha:
  *tava- ja taimetoit 22 päeva x 0.58 eurot = 12.76 eurot;
  *poisteports 22 päeva x 1.02 eurot = 22.44 eurot.
Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27