Infoleht nr. 6 - 19.10.2016

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Ehtel Timakut, kes valiti koolis aasta õpetajaks.

Õppetöö

 • II perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10a - 144         11a - 136         12a - 135
  10b - 139        11b - 107        12b - 141
  10c - 227         11c - 102         12c - 217
  10d - 221        11d - 213        12d - 203
  10e - 225         11e - 202         12e – 105
  I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.b, 10.e, 11.a, 11.c, 11.e, 12.b, 12.c ja 12.d klassi õpilased.
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.c, 10.d, 11.b, 11.d, 12.a ja 12.e klassi õpilased.
  Kõikidel palutakse einestada klassile ette nähtud vahetunnil, et ära hoida söökla ülekoormus.
 • II perioodil algavad vabaainete kursused:
  eesti keel*
  (ab-kursus 10. klassidele) õp. Monika Piirimäe – 105
  fotograafia** õp. Siim Oks - 213
  majandusõpetus 2 õp. Ülle Seevri – 227
  prantsuse keel (A-tase) 4 õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa – 309
  rootsi keel (A-tase) 5 õp. Kristiina Punga – 144
  saksa keel (B-tase, DSD ettevalmistus) 8 õp. M. Matto - 204
  saksa keel (A-tase, algajatele) 10 õp. Aive Roots – 202
  vene keel (A-tase, algajatele) 7 õp. Ljubov Titova – 302
  meistriklassikursused (olümpiaadideks ettevalmistus), mille toimumise aja ja koha teatavad aineõpetajad
  *10. klassi eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus.
  **Fotograafiakursuse tundide ajad võivad muutuda pärast 25. novembrit, mil algavad füüsika praktikumid TÜ Physicumis.
  Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25-15.40 (5. tund). II perioodi esimene vabaainete tund toimub kolmapäeval, 19. oktoobril.
 • Reedel, 21. oktoobril toimub 11.b klassile ja 11.e klassi informaatika rühmale ruumis 221 Tartu Töötukassa tööturgu tutvustav loeng.

Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 20.10
10.c     2. tund informaatikatunni asemel toimub rühmal inglise keele tund õp. K. Ojaveer – 204
10.e     3. tund informaatika rühma tundi asendab õp. K. Orav-Puurand – 206
11.a     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.b     4. tund informaatika jääb ära, joonestamine toimub
11.e     1. tund informaatika jääb ära, kooli kell 9.30. Vene keele rühmal tund toimub.
3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
12.a     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
2. tund eesti keel (rühmad koos) õp. T. Pluum – 102
            4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
12.c     4. tund eesti keel (rühmad koos) õp. M. Piirimäe - 105
reede, 21.10
10.c     1. tund informaatikatunni asemel toimub rühmal inglise keele tund õp. K. Ojaveer – 204. 4. tund jääb sellel rühmal ära
10.d     2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.e     1. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
11.a     1. tund füüsika õp. M. Reemann - 136
11.b     3. tund tööturgu tutvustav loeng– 221,
4. tund informaatika jääb ära, joonestamine toimub
11.c     3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 203
11.e     2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
3. tund informaatika rühma õpilased kuulavad tööturgu tutvustavat loengut – 221, vene keele tund toimub.
12.a     2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 136
4. tund matemaatika praktikum õp. E. Timak - 136
12.b     3. tund eesti keel õp. M. Piirimäe/L. Tepp – 144/107
12.c     3. tund bioloogia praktikum õp. E. Ustav – 225
12.d     1. tund filosoofia õp. A. Pettai - 203
12.e     4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 203

Teated

 • Kõiki 10.-12. klasside õpilasi, kes on huvitatud keemiaülesannete lahendamisest ja keemiaolümpiaadiks valmistumisest, oodatakse kolmapäeval või neljapäeval viienda tunni alguses keemiaklassi, kus lepitakse kokku järgmise veerandi kohtumiste ajad.
 • Reedel, 21. oktoobril toimub kolme kooli kohtumine saalihokis. Võistlevad nii õpilased kui ka õpetajad. Õpilaste võistlus algab kell 16.00 ja õpetajate võistlus kell 18.00. Tule kaasa elama!
 • Tantsutaldade tantsulaager algab koolimajas reedel, 28. oktoobril kell 10.00 ja lõppeb pühapäeval, 30. oktoobril kell 15.00.
 • 31. oktoobril kell 17.00 on kooli hoolekogu koosolek. Linnavalitsuse kinnitatud hoolekogusse kuuluvad lapsevanemate esindajatena Renate Pajusalu, Andrus Mõttus, Ülle Koppel, Tanel Laisaar, Paavo Kaimre; vilistlaste esindaja Mart Orav; õppenõukogu esindajad Toomas Jürgenstein ja Aare Ristikivi; õpilaste esindaja Hanna-Maria Mets ja linna esindaja Veljo Ipits.
 • Koostöös TÜ kliinikumi verekeskusega toimub 3. novembril HTG aulas traditsiooniline doonoripäev.
  Kooliõde tuletab meelde, et doonoriks sobivad 18‑aastased ja vanemad isikud, kes on terved. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Detailsemat infot doonorluse kohta saab kooliõelt või TÜ Kliinikumi verekeskuse kodulehelt http://www.kliinikum.ee/verekeskus/doonorile.
 • Järgmine infoleht ilmub 31. oktoobril.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 7. oktoobril toimus Tartumaa gümnasistidele, kaheliikmelistes võistkondades looduskaitseviktoriin. 14 osalenud võistkonna seas olid meie õpilaste parimad tulemused:
  2.-3. koht Martti  Vanker ja Gundra Raissar (11.c) ning Art Villem Adojaan ja Iris Gielen (10.c);
  4. koht Anni Miller ja Kristin Saan (12.c);
  5. koht Tiina Jääts ja Merlyn Leigh Dunderdale (10.c)
 • Richard Luhtaru (10.a) valiti võistkondliku matemaatikavõistluse Balti Tee 2016 Eesti võistkonda.

Konkursid

 • Hea treffnerist! Oled oodatud osalema kooli teisel vokalistide konkursil, mis toimub 16. novembril kooli aulas. Esitada tuleb 2 laulu, millest üks peab olema eesti keeles ja soovitatavalt rahvalaul või rahvalaulu seade. Laulda võib nii a capella kui ka saatega. Vokalistide lauluoskust hindab professionaalne žürii. Tule ja veena kõiki oma erilises andes!
  Registreerida saab 1. novembrini õpetaja Ülle Keerbergi juures.
 • SA Eesti Tervishoiu Muuseum annab õpilaste teadustööde riiklikul konkursil välja eriauhinna meditsiiniteemalisele tööle. Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2017, täpsem info http://www.tervishoiumuuseum.ee.

Õpetajad

 • Õpetaja Anneli Saarva andis Hea Kolleegi taldriku edasi õpetaja Eha Paabole. Õnnitleme!
 • Õpetaja Karin Soodla osaleb koolitusel 20. oktoobril ning Anneli Mägi viibib 20. ja 21. oktoobril TTÜ Eesti Inseneripedagoogika keskuse konverentsil.
 • Õpetajad Ülle Hüva, Hele Kiisel ja Kerli Orav‑Puurand sõidavad 21. oktoobril Gruusiasse tutvustama matemaatika õpetamist Eesti koolides.
 • 24.-27. oktoobrini on direktor Ott Ojaveer, õppealajuhataja Aime Punga, huvijuht Uve Saar, arendusjuht Aare Ristikivi, infojuht Heivo Kikkatalo ja õpetajad Saima Kaarna, Kristiina Punga, Erika Hunt, Katrin Ojaveer, Monika Piirimäe, Ehtel Timak ning Siim Oks Erasmus+ projekti rahastusel õppekäigul Soomes.

Raamatukogu teated

 • II perioodi alguseks palutakse õpilastel tagastada kooli raamatukokku kõik õpikud ja raamatud, mida sel õppeaastal enam ei vajata, et neid saaksid laenutada teised õpilased.
 • Kooli kodulehel nähtava veebiraamatukogu andmebaasi kaudu saab ülevaate kooli raamatukogus arvel olevatest õpikutest, õppematerjalidest, uurimistöödest ja raamatutest;
  samuti on lihtne jälgida, kas soovitav teavik on parajasti raamatukogus kohal või välja laenutatud.
 • Olete oodatud kooli raamatukogu lugemissaali õppima ja lugema!

Vilistlaskogus

 • Reedel, 14. oktoobril toimus vilistlaskogu tegevuste eest vastutavate vilistlaste Kristjan Luhametsa, Mart Orava ja Juhani Püttsepa nõupidamine kooli juhtkonnaga. Koosolekul andis direktor Ott Ojaveer ülevaate vilistlaskogu poolt annetuste toel välja antavate stipendiumite (Mauruse stipendium, Urmas Kokassaare nimeline stipendium ja õpetaja elutööpreemia) rahalisest seisust. Arutati Treffoonia toimetiste IV väljaandmist: väljaande sisu kajastaks kooli humanitaarsuuna kujunemist ja selle 20 aastast tegevust HTG-s. Otsustati kooli aastapäeval, 2. detsembril kutsuda kõigile 10. ja 11. klasside õpilastele vahetult enne aastapäevaaktust toimuvasse ainetundi esinema vilistlane.

Söökla teated

 • Novembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. oktoobriks.
  Novembrikuu koolitoidu maksumus:
  * tava- ja taimetoit 22 päeva x 0.58 eurot = 12.76 eurot,
  * poisteports 22 päeva x 1.02 eurot = 22.44 eurot.

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg on 22.-30. oktoobrini.
 • Koolimaja on vaheajal suletud, majas tehakse suurpuhastust.
 • Õpilastel palutakse enne vaheaega rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja kapialune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad. Rõivistusse jäänud esemed (sh kappide alla jäetud jalanõud, nagidesse jäetud riided ja muu inventar) visatakse ära.

 

Kosutavat vaheaega kogu kooliperele!

 

 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15