Pole kahtlustki, et õpilased märkavad õpetajate
projektidega seotud puudumisi – kohe ilmuvad ettearvamatud asendusõpetajad, iseseisva tööga tunnid või hoopistükis 75-minutilised hingetõmbe-
pausid. Paratamatult tekib mingil hetkel uudishimu, mida saab vaigistada vaid ühe küsimusega: mida need projektid endast kujutavad?

 

Comeniuse project…

…on arvatavasti kõrvu jäänud kõikidele õpilastele ja õpetajatele. See on rahvusvaheline koolide koostööprojekt, milles osalevad erinevate EL riikide koolide noored. Meie kooli õpilasvahetusprojekt kannab nime “Dwindling Resources – Growing Challenges” (kahanevad loodusvarad – kasvavad väljakutsed) ja sellest võtab osa üheksa riiki – Poola, Saksamaa, Ungari, Šotimaa, Inglismaa, Island, Belgia, Norra ja Eesti. Meie koolist osalevad põhiliselt loodussuuna 11. klassi õpilased. Õpetajatest on projektiga seotud Katrin Ojaveer, Marilin Savi ja kooli psühholoog Triin Ulst. Tegemist on keskkonnateemalise õpiprojektiga, milles vaadeldakse kahanevaid loodusvarasid ja sellest tulenevaid väljakutseid. Saastatus, ülerahvastatus, inimeste põhivajaduste rahuldamise võimalused ning muud sarnased probleemid, mis on viinud loodusvarade kahanemiseni, esitavad kogu inimkonnale üha kasvavaid väljakutseid. Projekti eesmärgiks on mainitud probleemide teadvustamine. Rahvusvahelised õpilasgrupid arutlevad nende probleemide üle ning püüavad üheskoos jõuda võimalike lahendusteni – see on aga suurepäraseks võimaluseks suhelda eakaaslastega kogu Euroopast ja tutvuda erinevate kultuuridega. Samuti on üheks tähtsaks missiooniks meie kooli, Eestimaa ning eesti kultuuri tutvustamine teistele projektis osalevate riikide esindajatele.

 

Lüneburgi projekt

Meie kooli koostööpartne-riks on Wilhelm Raabe kool (Saksamaa) ning meie õpilaste juhendajaks on õpetaja Aive Roots. Esimest korda toimus õpilasvahetus 2012. aastal, mil jõudis õpilaste esituses lavalaudadele saksakeelne Oskar Lutsu „Kevade“. Käesoleva aasta novembris tähistastati Saksamaal Tartu ja Lüneburgi sõpruslinnadeks olemise 20. aastapäeva. Sel puhul intervjueerisid ning filmisid mõlema kooli õpilased juba septembris-oktoobris oma kodulinnas sõprussuhete algatajaid ja eestvedajaid ning monteerisid saadud materjalist Lüneburgis kokku ligi 30 minutit kestva dokumentaalfilmi “20 Jahre Freundschaft” (20 aastat sõprust). Kaadritagune töö oli küll põnev ja omamoodi väljakutseid esitav, aga ka aega- ning kannatust-
nõudev. Siiski pole veel töö lõppenud – filmi pikem versioon ootab töötlemist ning valmistutakse juba ka Lüneburgi sõprade vastuvõtuks 23.-30. märtsini.
Projekt on liitnud mõlema riigi õpilasi ning Treffneri õpilased on saanud oma saksa keele oskust proovi-
le panna, seda täiendada ja süvendada. Peremajutus on andnud hea võimaluse heita pilk samaealise noore iga-
päevaelule Saksamaal ning sellest ka osa saada.

 

Nordplusi projekt

Projekt algas sel õppeaastal ning lõppeb augustis 2016. Projektis osalevad Riia 2. Keskkool, meie ja Rootsist Kalmari Rahvusvaheline Kool. Õpetajatest on projektiga seotud Kristiina Punga, Ülle Seevri ning Aare Ristikivi. Projekti eesmärk on õpilaste ja õpetajate suunamine jätkusuutlikkust arvestava majandusmudeli poole. Kogu esimene aasta keskendub peamiselt õpioskuste kujundamisele, teine aasta on pühendatud majandusele. Esimene kohtumine Riias andis põnevaid teadmisi mõlema projektipartneri kohta. Näiteks on ilmselt nii mõnegi meie kooli õpilasi jaoks üllatus, et Riia on Euroopa kultuuripealinn 2014 ning Kalmari Rahvusvahelise kooli õpilastel on iga päev vaid kaks õppetundi, kuid kummagi tunni pikkus on 3 tundi.

Nordplusi projekt
Nordplusi projekt: õpetaja Ülle Seevri ja tublid treffneristid. Foto: Aare Ristikivi