Hugo Treffneri Gümnaa­siumi 139. aastapäeva aktusel võis muude pidususte kõrval näha ka meie kooli sinivalget teklit uhkelt õpilaste peas. Para­ku on aga taoline pilt kaas­ajal harilik vaid ettekirjutet pidupäevil ning igapäevaselt koolimütsina kan­takse teklit kahetsusväärselt vähe. See peab nüüd muutuma!

Praeguse sinivalge tekli ajalugu ulatub 1920ndatesse, kui peakate direktor Kons­tantin Treffneri ajal koolimütsina kasutusele võeti. See näitlikustas treffneristide uh­kust ja ühtekuuluvustunnet, seda enam, et ametlikku koolivormi koolis ei olnud. Ehkki tänapäeval võib see kõlada ebaharilikult, peeti tollaste (siis veel ainult poeglastest) õpilaste poolt uhkemaiks ja auväärseimaiks just kulunud, määrdunud tekleid. Teklit kanti koolis, koolivälistel üritustel ning pidupäevil.

Noist ajust on möödas ligi sajand ja õpilaste harjumused, suhtumine on oluliselt muutunud. Ehkki põhjuseid tekli mittekandmiseks on arvatavasti mitmeid, võiks sellest hoolimata igapäevane teklikand treffneris­tide hulgas taas kord hari­pära­seks saada. Peagi saabuv jõulu­vaheaeg annab igatise hea võimaluse uute harjumuste ku­jundamiseks ja tekkelmütsi ümbermõtestami­seks. On ju tegu väga kvaliteetse ning praktilisegi peakattega, mille eelised ja võimalused muidu jõude seisavad. Treffneristi tuntagu linna peal ikka tekli järgi. Eriti tähtis roll uue normi loomisel on just kooli värskeimatel kasvandikel: re­ba­­sed, näidakem vanematele treffneristidele ees­ku­ju! Selg sirgu, tekkel pähe, uhkelt edasi helgema pea ja pare­ma homse poole!

Täieline teklikord on leitav kooli kodulehel https://www.htg.tartu.ee/node/117 või küsitav huvijuhi hr Uve Saare käest.

HTG tekkel
Foto: htg.tartu.ee