Autor: Ats-Artur Ploomipuu

Intervjuu abituriendiga: Imre Nõmm

Aastatepikkuse kombe kohaselt vajas ka seekordne Miilangu lõpetajate leht intervjuud mõne abituri­en­diga. Võtsin tööotsa enda kanda ja valisin intervjueeritavaks 12.e klassi õpilase Imre Nõmme. Seda nii seepärast, et olin temaga ning tema mitmekülgse, põneva tegevusega juba varasemast tuttav, aga ka sooviga tuua taaskord Treffneri muidu reaalsuuna­keskset tähelepanusuunitlust kasvõi lühi­ajaliselt humanitaarsuunagi…

Ütle üks ilus poisslapse nimi! 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi huvijuhi õp Uve Saare tungival soovitusel võeti esimesel jürikuu päeval riigikogus menetlusse seaduseelnõu, mis jõustumise korral kohustab kõiki Treffneri gümnaasiumi vilistlasi panema oma esiklapsele nimeks Hugo. Kõnealuse nime peab lapsele panema sõltumata tema soost. Küll aga on lubatud Hugo kõrval lisanimed, tingimusel, et Hugo jääb  järjekorras esimeseks….

Tekkel pähe!

Hugo Treffneri Gümnaa­siumi 139. aastapäeva aktusel võis muude pidususte kõrval näha ka meie kooli sinivalget teklit uhkelt õpilaste peas. Para­ku on aga taoline pilt kaas­ajal harilik vaid ettekirjutet pidupäevil ning igapäevaselt koolimütsina kan­takse teklit kahetsusväärselt vähe. See peab nüüd muutuma!

Taaselustagem keeleuuendus!

Ajal, mil meie igapäevakeelde kipub aina rohkem laensõnalisust ja võõrapärasust, ajakirjanduses ja muudes ametlikes allikates lokkab aina vabam ja lohakam keelekasutus, mida kohati paistab toetavat koguni keelt kaitsma pidav EKI, ajal, mil õige keelekorraldus on jäänud vaid minevikku või justkui asjaarmastajate ja mõne üksiku avaliku algatuse, nt „Sõnause“ najale, on…