Iga uue kooliaasta alguses seab meie suur pere sammud piknikupaiga poole, olgu selleks siis Taevaskoja või mõni lähem koht Tartus. Seda (pool)vaba päeva septembrikuus tervitavad nii õpilased kui ka õpetajad. Kuigi kõnealune traditsioon on üks lemmiküritusi õpilaste seas, leidub sellegipoolest igal aastal alati ka neid, kelle jaoks ürituse korraldusest midagi vajaka jääb. Otsustasingi huvijuht Uve Saarelt lähemalt uurida sügispikniku tagamaid ning välja selgitada vastused enamlevinud küsimustele, kõhklustele ning arusaamatustele seoses selle pikaealise üritusega.

Sügispiknikul võisteldakse traditsiooniliselt köieveos. Foto: Mari-Liis Kullamaa.

Sügispiknikul võisteldakse traditsiooniliselt köieveos. Foto: Mari-Liis Kullamaa.

Mis on sügispiknik?

Sügispiknik on meie kooli väga eakas traditsioon, mille juured ulatuvad lausa 120 aasta tagusesse aega, mil meie koolipapa Hugo Treffner isiklikult oma koolipoisse vähemalt korra aastas krihvelduste ja rehkenduste juurest eemale viis. Sellal mindi paadiga Emajõele sõitma ning õhtul pakkus Treffner oma hoolealustele teed ning kehakinnitust. See ilus traditsioon taastati esmalt 1996. aastal, kui koolipere suundus Raadi mõisasse piknikule. Esimest korda seati Taevaskotta sammud aga 2000. aastal ning sellest ajast saati on piknik Ahja jõe kaldal olnud õpilaste vaieldamatu lemmik.

Mis on sügispikniku eesmärk?

Pikniku eesmärgiks on lisaks traditsiooni jätkamisele viia koolirahvas päevaks igapäevasest õppetööst eemale. Piknik vabas õhus ning keskkonnas aitab kaasa õpilaste  ning õpetajate vahelise suhtluse arendamisele ning suhete loomisele. Ühesõnaga puhtalt seltskondlik üritus – ilus punkt suvevaheajale.

Võtab hingeldama: klassidevahelised teatevõistlused. Foto: Mari-Liis Kullamaa.

Võtab hingeldama: klassidevahelised teatevõistlused. Foto: Mari-Liis Kullamaa.

Miks ei ole sügispiknik igal aastal Taevaskojas?

Väljasõiduga piknik ei ole odav. Vaja on organiseerida transport, toitlustamine ning vahel isegi külalisesinejad. Paar korda on tulnud meil enestel väljasõidu teostamise nimel välja käia 1-2 eurot, kuid üldjuhul saadakse vajaminev summa siiski projektidest. Viimase puhul peame me kõik ütlema suure „Aitäh!“ õpetaja Saima Kaarnale, tänu kellele piknik meie jaoks midagi maksma ei lähe. Kuna iga-aastane projekti taotlemine on küllaltki stressirohke ning alati seda ka ei rahuldata, on koolil välja kujunenud omamoodi skeem: abituurium kestab 3 aastat, seega nendest aastatest vähemalt üks peab toimuma Taevaskojas, teised kaks leiavad aset siin samas koduses Tartus. Siinkohal on mul teile kõigile hea uudis – järgmisel aastal toimub piknik taas just Ahja jõe kaldal!

 

Kes korraldab traditsiooniliselt pikniku?

Kuigi 2011. aastal oli korraldaja rollis 11.c klass, oli see vaid erand, mis kaasnes ümberkorraldustega kooliaasta alguse üritustes, mille nimekirjast kaotati tollase 10.c võidetud tutvumisõhtu. Traditsiooniliselt on pikniku korraldajateks olnud meie kehalise kasvatuse õpetajad Anneli Saarva ja Priit Parisoo koos teiste aineõpetajatega. See selgitab ka pikniku sportlikku vormi.

Õpilased arvavad, et võiks

  • toimuda rohkem võistluseid
  • lisata ürituste kavva ka mõni nuputamist või loomingulisust nõudev tegevus
  • valjuhääldi patareid enne piknikule suundumist üle kontrollida