Iga treffnerist on kuulnud Tammsaarest ja Wiiraltist. Kuidas on aga lood näiteks Kalev Kesküla,  Eike Epliku või Ingrid Lukasega? Julgen arvata, et paljud jääksid nende nimede puhul hätta. Õnneks ulatab sellest sügisest treffneristile siinkohal abikäe kooli uus huviring: kultuuri ja loomingu ring.

Uue huviringi loomine ei ole sugugi keeruline

Ringi eestvedajaks on kooli vilistlane Liisa Pool, kes hetkel ise Tartu ülikoolis sotsioloogiat ning teatriteadust tudeerib. Antud ringi loomise ideele tuligi entusiastlik üliõpilane sel suvel, mil kuulis tuttavat  kurtmas, et koolis räägitakse liiga vähe kaasaegsest eesti kultuurist. Suutmata niisugusest haridussüsteemi puudujäägist lahti lasta, kirjutaski neiu oma ideest kooli juhtkonnale, kes osutus väga vastuvõtlikuks ning abivalmiks. Uus huviring oligi sündinud.

Mitte ainult humanitaaridele

Kultuuri ja loomingu ringi eesmärgiks ongi sukelduda eesti nüüdisaegse teatri-, muusika-, kirjandus-, kunsti- ja filmimaailma. Liisa soovib avardada treffneristide silmaringi, tutvustada neile huviatavaid kultuurisündmusi-ja ilminguid, mis muidu jääksid ehk kiire elutempo tõttu tähelepanuta. Veel on ring hea koht kultuuri üle arutlemiseks ning muljete jagamiseks. Liisa rõhutab, et eriti oodatud on õpilased, kes muidu sellise asjaga kokku ei puutuks, kuid kellel jagub siiski huvi. Ühegi matemaatiku ega füüsiku ees ust kinni ei tõmmata ning kellelgi ei lasu kohustust iga kord kohal käia.

Minevikust ja tulevikust

Huviring ise toimub reedeti pärast neljandat tundi. See on ideaalne võimalus puhata pingelisest koolinädalast, võtta ette üks seiklusterohke reis kultuurimaale ning leida endale uusi ja huvitavaid sõpru. Kahe kuu jooksul on jõutud rääkida draamafestivalide ajaloost, külastada kaht „ART IST KUKU NUUT“ näitust ning kohtuda Tartu Elektriteatri eestvedajaga. Selle aastanumbri sees plaanitakse veel näiteks külastada Urmas Vadi lavastuse teatriproove ning oma nõusoleku üles astumiseks on andnud ka noor kitarritalent Argo Vals. Laiemas tulevikuplaanis unistab Liisa sellest, et treffneristidel jaguks huvi edaspidisekski ning et ringist areneks mitmeaastane projekt.